Логистични халета

Логистични халета
Покривен климатичен апарат TopVent-TC за отопление и охлаждане на големи еднообемни сгради
TopVent® TH / TC

Топловъздушни апарати за отопление, охлаждане и вентилация, работещи в режим рециркулация.

Дебит: до 10 500 m3/h
Отоплителна мощност: до 164 kW
Охладителна мощност: до 115 kW» Вижте повече

TopVent® SC - покривен климатичен апарат за отопление и охлаждане с подаване на пресен въздух
TopVent® CH / CC

Алтернативно решение ( не е показано на снимката)
Топловъздушни апарати за отопление, охлаждане с рециркулация. 
Основно предимство - обслужване от покрив.

Дебит: до 9 000 m3/h
Отоплителна мощност: до 145 kW
Охлаждаща мощност: до 87 kW» Виж още

Покривен климатичен апарат TopVent TP-6 с автономна термопомпа въздух-вода Belaria VRF
TopVent® TP

Топловъздушен покривен апарат за отопление, охлаждане, рециркулация. Децентрализирано решение с термопомпа.

Дебит             6000 m³/h           9000m³/h
Отопление    до 33,5/40 kW     до 67 kW
Охдаждане   до 33,5/40 kW     до 67 kW
Монтаж         5 – 25 m              5 – 25 m» Виж още

Покривен климатичен апарат TopVent CP за отопление, охлаждане и вентилация на халета
TopVent® CP

Топловъздушен покривен апарат за отопление, охлаждане, рециркулация. Децентрализирано решение с термопомпа. Основно предимство - обслужване от покрив.

Дебит             6000 m³/h           9000m³/h
Отопление    до 33,5/40 kW     до 67 kW
Охдаждане   до 33,5/40 kW     до 67 kW
Монтаж         5 – 25 m              5 – 25 m» Виж още

topvent-tw_persp_rgb.png
TopVent® TW

Топловъздушни завеси

TW-2 | 1850 m³/h | 10,5 kW
TW-3 | 3100 m³/h | 19,8 kW 
TW-5 | 4400 m³/h | 29,3 kW » Виж още

belaria-fit-53-85_2022_kombi_hg_web.jpeg
Belaria® fit (53,85)

Термопомпа въздух-вода, моноблок, A++

Belaria® fit (53)
отопление  22.4-53.3 kW /A2W35
охлаждане 23.7-75.6 kW /A35W18

Belaria® fit (85)
отопление  38.1-84.8 kW /A2W35
охлаждане 40.2-119.0 kW /A35W18» Вижте повече

ultragas2-230_doppelkessel_2020_schnitt.jpg
UltraGas®2

Кондензен газов котел с патентован топлообменник TurboFer®, компактен и високоефективен.

Мощност: от 15 до 2300 kW
Ефективност: до 109,9 %
CO2 редуциране: до 90 тона/година» Вижте повече

Соларни колектори за топла вода UltraSol®2 в разрез (solarni kolektori za topla voda UltraSol®2 v razrez)
UltraSol®

Слънчевите колектори могат да задоволят нуждите от топла вода за индустриалния процес.

Сертификат Solar Keymark: Да
Ефективност η0: 85,1%
Обща повърхност: 2,52 m2» Вижте повече

combival_5282_hg_348.jpg
MultiVal

Бойлер с две серпентини

Обем: 300 до 2000 l
Топлоизолация: до 100 mm:
За соларни колектори: до 36 m2» Вижте повече

Логистичните халета са големи пространства за съхранение и обработка на стоки. Поддържането на постоянна и подходяща температура при минимални разходи на енергия играе ключова роля за бизнеса. Hoval се фокусира върху разработването на интелигентни и енергоефективни решения за отопление и охлаждане, които отговарят на специфичните нужди на логистичните халета. А именно системно решение включващо климатизация с покривни апарати TopVent® в комбинация с децентрализиран енергиен източник като термопомпен агрегат или централизиран енергиен център с ефективен кондензен котел - UltraGas® и или термопомпа въздух-вода Belaria® fit

Повече място за Вашите стоки и отлични условия за съхранение

Отопление и охлаждане за логистични халета, равномерна температура за всеки стелаж

TopVent® е проектиран да се интегрира в покривната конструкция на халето, което  позволява ефективно използване на цялото вътрешното пространство за разпределение на стоките. Благодарение на въздушния разпределител Ari-Injector се осигурява изключително добра температурна стратификация, независимо дали климатичните апарати са монтирани на 5 или 25 м височина.
Стоките се съхраняват при еднакви условия, независимо на кой стелаж са.

Ниски разходи за отопление и конкурентни цени на Вашите стоки и услуги

Ефективно отопление и охлаждане за логистични халета с Hoval TopVent покривни апарати

TopVent® са проектирани да намаляват енергийните загуби и разходите за отопление и охлаждане, като по този начин осигуряват икономии на енергия и разходи за експлоатация на халето. Това е особено важно за логистичните халета, където отоплението играе ключова роля във функционирането на обекта.

Намаление на разходите е резултат от:
минималната стратификация на въздуха по височина
използване на ефективен и икономичен енергиен източник на енергия, като термопомпи въздух-вода или кондензни газови котли. 


Три от основните характеристики на Air-Injector са от решаващо значение

Разпределение: Патентованата технология на Air-Injector позволява да покрие не само голяма площ, но и целия прилежащ обем, независимо от височината на халето, благодарение на което е необходим около 25% по-малък дебит. Това не само спестява инвестиционни разходи, но и текущи енегрийни разходи.

Стратификация: В големи и високи пространства има отчетливи температурни разлики между обитаемата зона и зоната под тавана поради физическите условия за движението на топлия въздух нагоре. Въздушният инжектор систематично разгражда въздушната възглавница от топъл въздух под тавана, а това предотвратява загубата на ценна топлина през тавана. Вместо това, топлият въздух се връща отново надолу. Постига се изключително ниско ниво на температурна стратификация, само 1оС на всеки 10 метра височина.

Скорост: В допълнение към своите енергоспестяващи ползи, Air-Injector също отговаря на най-високите изисквания по отношение на топлина и комфорт благодарение на постоянно ниските си скорости на въздуха в обитаемата зона. Чрез алгоритъм за управление постоянно сравняват параметрите и се настройва ъгъла на подаване чрез лопатките на Air-Injector, така че максимална скорост на въздуха от 0,2 m/s да се гарантира в обитаемата зона, дори при променящи се други условия.

Гъвкаво решение, което расте заедно с Вашия бизнес

Решение за отопление и охлаждане на логистични халета, адаптирано към Вашите нужди.

Гъвкавостта е много важна при планирането на индустриална сграда. От една страна, тя трябва да бъде планирана така, че складовата площ да може бързо да се разширява или свива въз основа на оперативните нужди, а от друга страна, избраната вентилационна система трябва да може лесно да се адаптира към променящите се условия в халето, но и да осигури същия комфорт за новите площи.

Складовите пространства често сменят своето предназначение или изискват различни условия за съхранение на специфични стоки, особено хранителни и фармацевтични продукти.
ОВК системите също трябва да са гъвкави и в това отношение, и бързо да осигурят най-оптималните условия за съхранение. Това е възможно с климатичните апарати TopVent®, тъй като те са автономни и независими. Могат да работят както по отделно за конкретна зона, така и заедно за целия обем.

Вашата отоплителна система може да расте със същите темпове, с които расте и Вашия бизнес.

Системно решение с централизиран източник на енергия

Системното решение с централизиран източник на енергия включва покривни апарати TopVent® TC / TH / CC / CH свързани чрез водна тръбна система с общ кондензен газов котел UltraGas® 2 или термопомпа Belaria® fit. Възможно е също и да се използва хибридна система с котел и термопомпа, работещи в синхрон, благодарение на общата контролна система TopTronic® E

Покривните апарати се разполагат на покрива, а тръбната мрежа минава компактно под покривното пространство и достига до техническото помещение с енергийните източници, разположено в самата сграда. За реновирани сгради или нови складове, които пестят вътрешното си пространство, е възможно също да се изгради и външно котелно CabinSlim, тип контейнер, което да бъде разположено до сградата или на покрива. 

Основните предимства на централизираното решение са:
 • гъвкавост при избор на енергиен източник и лесната му подмяна или надграждане в бъдеще
 • при избор на хибридна система - резервираност от два източника
Режими на работа:
 • Отопление
 • Охлаждане (при наличие на термопомпа в системата)
 • Рециркулация
Дебит      6 000 m3/h 9 000 m3/h
Отопление  до 33.5 / 40 kW   до 33.5 / 40 kW 
Охлаждане  до 33.5 / 40 kW   до 33.5 / 40 kW 
Монтажна височина  5 - 25 m  5 - 25 m 

Системно решение с децентрализиран източник на енергия

Системното решение е изградено от напълно автономни покривни апарати TopVent®, всеки свързан с високоефективна термопомпа, монтирана в непосредствена близост на покрива. Тръбната мрежа от всеки апарат излиза директно през покрива, което освобождава подпокривното пространство от хоризонтални разводки. Кранове и телфери могат да се движат безпрепятствено.

Децентрализираното системно ОВК решение от Hoval позволява още по-лесно разширение на ОВК системата при разрастване на складовите площи, чрез добавяне на нови самостоятелни системи TopVent®  с термопомпи. Въпреки, че са отделни системи, покривните апарати TopVent® лесно може да се групират по зони и поддържат различни температури в съседни зони, без да е нужда преграда, благодарение на общата контролна система TopTronic® C

Основните предимства на централизираното решение са:
 • Климатични апарати, работещи самостоятелно (но в обща контролна система)
 • Спестява се подпокривно пространство (без тръбна мрежа)
 • Спестява се пространство от техническо помещение
Режими на работа:
 • Отопление
 • Охлаждане 
 • Рециркулация
Дебит         6 000 m3/h        9 000 m3/h          
Отопление  до 76 kW   до 144 kW 
Охлаждане  до 44 kW   до 87 kW 
Монтажна височина  5 - 25 m  5 - 25 m 


Добрият проект може да ви спести пари

Съдействие за ОВК проектанти, готови схеми и консултации с екперти от Hoval

Планирането е лесно с подкрепата на инженерите на Hoval. Попитайте нашите експерти и ще получите адаптирано решение според Вашите нужди. Те ще окажат съдействие на проектантския екип, ще осигурят хидравлични схеми и съдействие при изчисленията със специално разработения за целта софтуер HK-Select.

Вие познавате Вашия бизнес и нужди най-добре, а ние ще изберем най-подходящото ОВК решение, с което да съхранявате при най-добри температурни условия и цени. 

Гаранция от Hoval

Гаранция и сервиз от Hoval за Вашето ОВК решение за логистични халета
Hoval e производител на висококачествени системи за отопление, охлаждане и вентилация и предлага безкомпромисно качество за всеки един продукт. 
Енергийните спестявания и опазването на околната среда са основни приоритети, при разработването на нови технологии. 

Hoval осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз чрез собствен сервизен екип, както и изградена партньорска мрежа, за цяла България.

Референции

От 2011г. до сега Hoval Бългаиря реализира много системни решения за отопление, охлаждане и вентилация на логистични халета и складове. Вижте някои от тях.
 

Документация

planung.jpg Тук може да изтеглите техническа документация като CAD и BIM файлове, инструкции за монтаж и друга полезна информация. Необходима е регистрация за достъп.

Прочетете още

Експертите на Hooval ще Ви съдействат при избора на най-доброто решение за отопление, охлаждане и вентилация за вашия склад или логистика

Разберете как да осигурите значителни спестявания на операционните разходи благодарение на системните решения отнасящи се за логистични халета.

1/15
 
« Назад

test