Belaria® fit (40,70) - термопомпа въздух-вода

Belaria® fit (40,70) - Термопомпа въздух-вода

Модулираща термопомпа въздух-вода за отопление и охлаждане, за външен монтаж, в два размера на мощности. Особено подходяща е за средно големи жилищни, търговски, промишлени или административни сгради - ново строителство или реновация.


Ефективна
Устойчива
Модулираща
  • Много широк обхват на модулация от 40-100% благодарение на инверторната технология.
  • Постоянна висока ефективност и по-кратко време за размразяване благодарение на защитно хидрофилно покритие на пластините на изпарителя.
  • Високи годишни показатели за отопление и охлаждане благодарение на хладилния агент R32
  • Оптимизирана система чрез моно- и двувалентни каскади достигащи мегаватов диапазон
  • Устойчиво решение за бъдещо, щадящо околната среда, благодарение на хладилен агент R32
  • Икономични системи с използване на голям дял възобновяема енергия

С Belaria® fit могат да се планират ефективни хибридни системи с висок дял на възобновяема енергия. Като моновалентна система е възможно да се осигури мощност до 1,4 MW при свързване до 16 термопомпи в каскада. Двувалентните хибридни системи могат да осигурят и по-големи мощности до 4 MW, в зависимост от необходимото съотношение възобновяема енергия.