Енергийна индустрия

Енергийни доставчици, станции за отпадни води и топлофикационни мрежи  - уникални решения за специални нужди.
district-heating-network-1.jpg

Районни топлофикационни мрежи

Подобрете ефективността на Вашите съоръжения за производство на енергия и разпределителните мрежи с цялостно решение от Hoval за генериране и пренос на топлина и електрическа енергия. Намалете екологичния отпечатък за доброто на бъдещите поколения.

waste-water-plant.jpg

Станции за отпадни води

Повишете ефективността и безопасността на Вашето производство, като същевременно опазвате околната среда. Със системно решение за вентилация и отопление не само ще имате безопасни съоръжения, но също така ще бъдете в състояние да оползотворите производството на биогаз по най-ефективния начин.