Съвременни тенденции в проектирането на ОВК - 3D моделиране

Какво е BIM и какво да очаквате от 3D проектирането? Защо това е бъдещето на инвестиционното планиране и внедряването на ОВК? Какво е MEP в BIM?

BIM (Building Information Modeling) е мощен инструмент, който помага на инженерите от няколко индустрии да подобрят начина, по който проектират, изграждат и експлоатират сгради и инфраструктури.  Благодарение на новия начин на проектиране, BIM решенията Ви помагат да работите по-ефективно във Вашето ОВК проектиране, реновиране на сгради или конструктивни проекти. 3D моделирането включва по-устойчиви практики и с по-малко усилия успява да се сведе до минимум грешки, които биха стрували скъпо. BIM се използва от ОВК, ВиК и Електро специалности, за да се осигури високо ниво на детайлност и лесна координация и съгласуване на проектите. 
В момента BIM формира бъдещето на строителната среда. Стойността на цифровите данни е ключов компонент в днешно време и най-вече за бъдещите поколения. Всички страни участващи в даден проект от проектиране, планиране, изграждане и поддръжка, са в състояние да работят и да обменнят данни в една и съща проектна среда, което незабавно създава модел на сградата, включващ цялото ОВК оборудване. Този съвместен и бърз начин на работа е визията за бъдещето и част от Industry 4.0.

Какви са предимствата и главните характеристики на BIM?

Информационното моделиране на сградите помага на екипите движещи проекта да го изследват, преди да бъде изграден, за да проверят всички параметри в почти реалистичен 3D модел. Благодарение на споделения виртуален модел е по-лесно за архитектите, инженерите и строителните специалисти да обсъдят поставянето на отоплителна система на правилното място и тя да бъде свързана с компонентите на MEP. Софтуерът Ви позволява да придобиете реалистични визуализации и да проследите въздейстВието и начина на работа на съоръжението още на проектно ниво. Виртуалното споделяне на данни от обекта може да спести време, усилия и значително да намали разходите! 

Решението за сътрудничество включва 4 основни функции: 

Интегриран дизайн
BIM ви дава възможност да оптимизирате процеса на проектиране. С помощта на един единствен модел подобрявате комуникацията и начина на проектиране преди започването на строителна дейност. Интегрираният дизайн премахва грешките при координация и подобрява документацията.

Анализ 
Чрез правилния предварителен анализ Вие имате възможността да проведете симулации, с които да откриете и предотвратите грешки. BIM Ви дава възможност да използвате концептуални данни за енергийни анализи и специфични изчисления. Това Ви помага да разберете проекта, преди да бъде построен.  

Документация 
За постигане на по-добри нива на ефективност, можете да проектирате, моделирате и документирате свързаните със строежа системи в контекста на пълния информационен модел на сградата. Той обхваща архитектурни и структурни компоненти, включително данни от концептуални анализи за извършване на изчисления от специалисти.

Производство
Можете да проектирате модел на MEP системи, включително и ОВК съдържание. Лесно е да конвертирате модели предназначени за проекта в готови за производство модели, готови за инсталция и експлоатация.  

Защо трябва да преминем от 2D към 3D?

Защото …

  • различните общински и частни клиенти вече изискват 3D, софтуерът Ви позволява да виждате не само 3D, но 2D.
  • координирането на документацията и точността се подобряват особено когато всички проектанти използват 3D
  • това е голямо улеснение, тъй като имате изглед до всяка едно кътче и детайл в проекта на сградата и можете да видите таваните, гредите, тръбите и въздуховодите и всичко останало в пространството.
  • висококачествените презентационни графики се превръщат в безплатен страничен продукт, който може да се използва като рекламен материал пред инвеститорите
fotolia_37805545_s.jpg
  • 2D чертежите се генерират от 3D модел и всички планове и разрези са синхронизирани.
  • Ефективността на проектиране и документиране може да бъде повишена с добавените автоматизирани стъпки. Допълненията могат да помогнат за структурен анализ, както и за оценката на разходие.

ОВК проект и документация в 3D

ug-1.png
BIM Ви позволява да проектирате сложни въздуховодни и  тръбни системи и да покажете модели с механично конструктивно съдържание. Можете да представяте предварителните мощности за отопление и охлаждане и да използвате приложенията за оразмеряване на въздуховодите и тръбите.
Можете да представяте предварителните мощности за отопление и охлаждане и да използвате приложенията за оразмеряване на въздуховодите и тръбите.  3D моделирането на въздуховодна и тръбна мрежа Ви позволява да създавате ОВК системи с оразмерен реален дебит.
STP или RFA, както и 2D формат ще получите след бърза безплатна регистрация и можете да ги използвате веднага. RFA файловете идват с TXT и  XLS файлове, които са важни за промените в параметрите и импортирането им. Нашите 3D файлове са качени с разширени метаданни включващи размери, мощности, ефективност, габарити, изискване за пространство и присъединителни размери за тръбни връзки.

Търсите ли BIM файлове готови за употреба? Намерете ги тук!