Декларация за поверителност

 

A.    Координати за връзка с администратора и длъжностното лице по защита на данните

Администратор по смисъл на чл. 4 (7) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е Групата „Ховал“ със седалище в гр. Вадуц, Лихтенщайн, и свързаните с нея дружества. Информация за дружествата, които принадлежат на групата, може да бъде намерена на адрес: www.hoval.com.

 

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес: dpo@hoval.com.

 

B.    Общи бележки относно обработката на лични данни

1.      Правни основания за обработка

 • Доколкото изискваме съгласието на лицето, за което се касае обработката на данните, правното основание е чл. 6, ал. 1, т. (а) от ОРЗД.
 • Чл. 6, ал. 1, т. (б) от ОРЗД служи като правно основание за обработката на лични данни при изпълнението на договор, по който съответното лице представлява страна пон него. Това се отнася също и за операции по обработка, които са необходими за изпълнението на преддоговорни стъпки.
 • Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение, на което се подчинява нашата компания, то като правно основание служи чл. 6, ал. 1, т. (в) от ОРЗД.
 • Ако обработването е необходимо, за да се защити законният интерес на нашата компания или на трето лице, и ако интересите, основните права и основните свободи на заинтересованото лице не превъзхождат споменатия по-горе интерес, то чл. 6, ал. 1, т. (е) от ОРЗД служи като правно основание за обработката.

2.      Срок за съхранение и унищожаване на данните

Личните данни на субекта на данни се унищожават веднага щом целта и/или правното основание за тяхното съхранение повече не касаят лицето.

3.      Прехвърляне и получатели на данни

Личните данни се разкриват само на получателите в необходимата за обработката степен:

 

 • Ние сме задължени да разкриваме лични данни, ако това е необходимо за спазване на нормативната уредба, за целите на наказателно преследване или за изпълнение на съдебни заповеди.
 • Ние сътрудничим с външни партньори в рамките на възлагането на обработка на данни в съответствие с чл. 28 от ОРЗД. Те са внимателно подбрани от нас, обвързани са с договори съгласно изискванията на ОРЗД и се проверяват, ако е необходимо.
 • Данните могат да бъдат обработвани в рамките на групата за административни цели.

 

Лични данни се прехвърлят към страни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) само ако:

 

 • е налице решение относно адекватността на нивото на защита в съответствие с чл. 45 от ОРЗД по отношение на съответната трета държава; или
 • подходящите мерки за защита на данните са били юридически договорени с получателя на данните, копие от което може да бъде поискано на посочения в договора с длъжностното лице по защита на данните адрес; или
 • субектът на данните се е съгласил с тяхното прехвърляне, или
 • имаме право да прехвърлим данните по друга причина съгласно чл. 49 от ОРЗД.

 

C.    Подробности относно обработката на данни: предоставяне на интернет страница

1.     Описание и обхват на обработката на данни

При всяко посещение на нашата интернет страница, нейните системи автоматично обработват данни и информация от компютъра, чрез който се осъществява достъп.

 

По същество се събират следните данни:

 

 • информация за типа на браузъра и използваната версия;
 • операционната система на потребителския компютър;
 • доставчика на интернет услуги за потребителя;
 • IP адреса на потребителския компютър;
 • дата и час на посещението;
 • уебсайтове, от които системата на потребителя влиза в нашия уебсайт,
 • уеб страници, до които системата на потребителя има достъп чрез нашия уебсайт.

 

Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2.     Правно основание и цел на обработката на данните

Правното основание за съхраняване на данните и регистрационните файлове е нашият оправдан интерес съгласно чл. 6, ал. 1, т. (е) от ОРЗД.

 

Необходимо е временно съхраняване на IP адреса от страна на системата, за да може нашият уебсайт да бъде показан на потребителя. За тази цел, например, IP адресът на потребителя трябва да бъде обработен по време на сесията.

 

Обработката се извършва също и с цел да се гарантира функционалността на уебсайта. Данните се използват и за оптимизиране на уебсайта и за осигуряване на сигурността на нашите информационни системи.

3.     Срок на съхранение

Данните, свързани с предоставянето на съдържанието на нашия уебсайт, се изтриват след края на неговото посещение.

Съгласно чл. 11 от ОРЗД, по-нататъшното съхранение е възможно след анонимизиране. В този случай IP адресите на потребителите се деперсонализират по такъв начин, че разпознаването на потребителя вече не е възможно.

4.     Възможности за възражение

Събирането на данни за ползването на нашия уебсайт и съхранението на данни в регистрационните файлове е задължително за неговото функциониране.

Следователно, няма възможност за възражение от страна на потребителя.

 

D.    Подробности относно обработката на данни: използване на „бисквитки“ и приставки

1.     Описание и обхват на обработката

Нашият уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от страна на интернет браузъра на компютърната система на потребителя. Когато потребителят посети уебсайт, „бисквитката“ може да бъде съхранена в операционната система на потребителя. Тази „бисквитка“ съдържа характерен низ от символи, който позволява на браузъра да бъде идентифициран по уникален начин, когато уебсайтът бъде извикан отново.

 

Подробно обяснение на „бисквитките“ и как те работят може да бъде намерено на уебсайта „Всичко за бисквитките“ на адрес: http://www.allaboutcookies.org/

 

Ние използваме „бисквитки“, за да направим нашия сайт по-лесен за ползване. Някои елементи на нашия уебсайт изискват потребителският браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата.

 

Следните данни се съхраняват и предават в „бисквитките“:

 

 • артикули в количка за пазаруване
 • информация за влизане в системата
 • езикови настройки
 • ключови думи за „търсене“

 

Също така използваме следните видове „бисквитки“ и др. подобни технологии на нашия уебсайт, които ни позволяват да анализираме поведението на потребителите при сърфиране:

 

 • Google Analytics – подробна информация относно условията за използване и политиката за поверителност на Google Analytics може да бъде намерена на адрес: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

 

 • Google AdWords Conversion Tracking и Google Remarketing – подробна информация относно условията за използване и политиката за поверителност на Google Maps/Earth API може да бъде намерена на адрес: https://developers.google.com/maps/terms и https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • Google +1; подробна информация относно условията за използване и политиката за поверителност на Google+ може да бъде намерена на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • Facebook Remarketing/Retargeting – подробна информация относно условията за използване и политиката за поверителност на Facebook може да бъде намерена на адрес: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Събраните по този начин потребителски данни се анонимизират като предпазна техническа мярка. Следователно повече не е възможно данните да бъдат асоциирани с повикващия потребител. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

 

Освен това в нашия уебсайт е интегрирана следната приставка (плъгин):

 

 • Youtube – подробна информация за условията за ползване, както и обяснението за сигурността на данните на YouTube може да бъде намерена на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

При отваряне на уебсайта с тази приставка, данните на потребителя (напр. IP адрес и т.н.) автоматично се прехвърлят към външната услуга. Ако потребителят също е влязъл в профил на доставчика на съответната услуга, съдържанието на нашия уебсайт може да бъде свързано към съответния профил. Доставчикът на услугата може да свърже посещението на нашия уебсайт с потребителския профил на съответното лице.

Изрично посочваме, че не сме запознати със съдържанието на предадените данни, както и с използването им през социалната мрежа.

 

Освен това в нашия уебсайт са интегрирани приставки от следните социални мрежи:

 

 • Youtube – подробна информация относно условията за ползване, както и обяснението за сигурността на данните на YouTube може да бъде намерена на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

 • LinkedIn – за подробна информация относно условията за ползване и политиката за поверителност на LinkedIn, можете да посетите: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 • Facebook – подробна информация за условията за ползване и политиката за поверителност на Facebook можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 • Instagram – за подробна информация относно условията за ползване и политиката за поверителност на Instagram, можете да посетете: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Ако потребителят активира приставката, докато е влязъл в профила на социалната мрежа, съдържанието на нашия уебсайт може да бъде свързано със съответния профил, като по този начин позволява на социалната мрежа да свърже посещението с нашия уебсайт на потребителския акаунт на съответното лице.

Изрично посочваме, че не сме запознати със съдържанието на предадените данни, както и с използването им от социалната мрежа.

 

При влизане в нашия уебсайт, потребителите биват уведомявани с информационен банер относно използването на „бисквитки“ за целите на анализа и насочвани към настоящата декларация за защита на данните. В този контекст има и указание как може да се предотврати съхранението на „бисквитките“ в настройките на браузъра.

2.     Правно основание и обхват на обработката на данни

Правното основание за обработване на лични данни чрез използване на технически необходими „бисквитки“ и за обработка на лични данни с използване на „бисквитки“ за целите на анализа е законен интерес на нашата компания в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. (е) от ОРЗД.

 

Правното основание за обработка на лични данни с помощта на бисквитки за целите на анализа и приставките е чл. 6 (1) а) ОРЗД, ако потребителят е дал съгласието си.

3.     Срок за съхранение

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на нашия сайт от потребителя. Следователно вие като потребител имате пълен контрол върху използването на „бисквитки“. Можете да деактивирате или ограничите предаването на „бисквитки“, като промените настройките в интернет браузъра. „Бисквитките“, които вече са били запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това също може да се направи автоматично.

 

Предаването на „флаш бисквитки“ не може да бъде предотвратено чрез настройките на браузъра, а чрез промяна на настройките на Flash Player.

4.     Възможности за възражение

Потребителят може да предотврати използването на „бисквитки“ по всяко време.

 

E.    Подробности относно обработката на данни: Бюлетин

1.     Описание и обхват на обработката на данните

Можете да се абонирате за безплатен бюлетин на нашия уебсайт. Когато се регистрирате за бюлетина, данните от входната маска се предават на нас. По същество това са вашите контактни данни.

 

Освен това при регистрацията се събират и следните данни:

 

 • IP адрес на потребителския компютър
 • Дата и час на регистрацията

 

По време на процеса на регистрация се иска вашето съгласие за обработката на вашите данни, след което бивате насочвани към настоящата декларация за защита на данните.

 

Ако потребителят закупи стоки или услуги на нашия уебсайт и остави адреса на своята електронна поща, впоследствие той може да бъде използван от нас за изпращане на бюлетин.

2.     Правно основание и обхват на обработката

Правното основание за обработване на данните след регистрация за бюлетина от страна на потребителя е наличието на неговото съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. (а) от ОРЗД.

 

Правното основание за изпращане на бюлетина в резултат на продажбата на стоки или услуги е законният интерес на нашата компания в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. (е) от ОРЗД.

 

Събирането на личните данни на потребителя служи за изпращане на бюлетина и за осведомяване на съществуващите клиенти относно иновации и информация за съответното отговорно лице.

3.     Срок за съхранение

Данните се изтриват веднага след като вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани. Адресът на електронната поща на потребителя се използва за изпращане на бюлетина дотогава, докато потребителят не възрази срещу това или оттегли своето съгласие.

4.     Възможности за възражение

Абонаментът за бюлетина може да бъде прекратен от съответния потребител по всяко време. За тази цел всеки бюлетин съдържа съответната обяснителна бележка. Също така потребителят може по всяко време да се свърже с длъжностно лице по защита на данните.

 

F.    Подробности относно обработката на данни: регистрация

1.     Описание и обхват на обработката на данните

На нашия уебсайт предлагаме на потребителите възможността да се регистрират чрез предоставяне на лични данни. Данните се въвеждат във входна маска и се предават към нас за съхранение.

 

По същество това са вашите данни за контакт и вашите данни за достъп съгласно входната маска, както и IP адреса на потребителя и датата и часа на регистрация.

2.     Правно основание и обхват на обработката

Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, т. (а) от ОРЗД, ако потребителят е дал съгласието си.

 

Ако регистрацията служи за изпълнение на договор или осъществяване на преддоговорни мерки, тогава правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, т. (б) от ОРЗД.

 

Потребителят трябва да се регистрира, за да използва различните услуги на нашия уебсайт.

3.     Срок за съхранение

Данните се изтриват веднага след като повече не са необходими за постигане на целта.

 

За данните, събрани по време на процеса на регистрация за изпълнение на договор или за осъществяване на преддоговорни мерки, това е случай, при който съхранението повече не е законно.

4.     Възможности за възражение

Можете да деактивирате потребителския си профил по всяко време, като изпратите заявка до нашето длъжностно лице по защита на данните. Можете по всяко време лично да коригирате и променяте обработваните данни за вас в потребителския ви профил.

 

G.    Подробности относно обработката на данни: договорни форми

1.     Описание и обхват на обработката на данни

Контакт по електронен път е възможен чрез предоставения от нас адрес на електронната поща и чрез формата за контакт. В този случай се обработват подадените лични данни на потребителя и съдържанието на кореспонденцията.

2.     Правно основание и цел на обработката на данни

Правното основание за обработване на данни, получавани в хода на кореспонденцията по електронна поща или чрез формата за контакт, е законният интерес на нашата компания в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. (е) от ОРЗД.

В зависимост от съдържанието на кореспонденцията и вашата заявка, електронната поща или формата за контакт са предназначени за сключване на договор, така че допълнително правно основание за обработката е например чл. 6, ал. 1, т. ( б) от ОРЗД.

 

Обработката на лични данни като част от кореспонденцията по електронната поща или чрез формата за контакт служи за обработка на същата кореспонденция и вашата заявка.

3.     Време за съхранение

Данните се изтриват веднага след като повече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

Ако данните се използват за изпълнение на договор или за осъществяване на преддоговорни мерки, това е случай, при който съхранението повече не е законно.

4.     Възможности за възражение

В случай на възражение, кореспонденцията не може да продължи.

 

H.    Подробности относно обработката на данни: участие в игри с награди и други подобни

1. Описание и обхват на обработката на данни

Ние обработваме Вашите лични данни с цел провеждане на игри с награда, когато сте заявили участието си в тях. За участие в игри с награда обработваме Вашите контакти за връзка. В зависимост от вида на играта с награда се обработват и други данни, като снимки или подобни.

2. Правно основание и цел на обработката на данни

Настоящата обработка се извършва съгл. чл. 6 (1) а) от ОРЗД на основание заявеното от Вас съгласие за участие в игра с награда. Вашите лични данни подлежат на обработка, докато не оттеглите съгласието си за участие. Когато участвате в игра с награда, ние обработваме Вашите лични данни, за да Ви изпратим наградата, в случай че спечелите, и за да бъдат изпълнени условията на играта. Обработката се извършва на основание чл. 6 (1) б), с цел изпълнение на нашите коректни договорни взаимоотношения.

3. Срок за съхранение

Данните се изтриват веднага, щом тяхното събиране вече не е необходимо за изпълнението на целта или ако в условията за участие изрично не е посочено друго (например по-нататъшно използване на снимка).

4. Оттегляне на съгласието, респективно отказ от играта с награда

В случай, че оттеглите съгласието си за участие в играта с награда, губите възможността си да участвате повече в нея.

I.      Право на обжалване пред надзорния орган

По всяко време можете да упражните правото си на обжалване пред нашия компетентен надзорен орган.

 

J.     Промени в декларацията за защита на данните

Нашите бизнес дейности подлежат на постоянна промяна и затова настоящата Политика за поверителност от време на време се актуализира. В такива случаи публикуваме актуализираната декларация за защита на данните с новата дата на версията, отбелязана на последния ред.

 

Ако продължите да използвате нашите продукти и услуги, предполагаме, че ще приемете тази нова версия.

 

 

 

Последна актуализация: 11 януари 2021 г.