Жилищни

Системни решения за едно- и многофамилни, базирани на газови котли, термопомпи, слънчеви колектори и комфортна жилищна вентилация

apartments.jpg

Жилищни сгради

Превърнете дома си в място за отдих и се спасете от градския шум и неприятните замърсявания. Нашето цялостно решение за отопление, охлаждане, битова гореща вода, комфортна вентилация чрез рекуперация, Ви гарантира спестяване на енергия и намаляване емисиите на въглероден двуокис в околната среда.

one-family-houses.jpg

Еднофамилни къщи

Чист въздух и ниски сметки за ток в къщи. Превърнете сега Вашия дом в приятно място за отдих и здравословна среда за Вашите деца чрез системните решение от Hoval. Те Ви гарантират комфортно отопление и охлаждане, постоянно количество топла вода и приятно проветрен дом, без прах, шум и алергии и всичко това, докато пестите енергия и опазвате околната среда.

onefamilyhouse_thermalia.png

Избери системно решение: отопление, топла вода, вентилация

Чист въздух и ниски сметки за ток в къщи. Превърнете сега Вашия дом в приятно място за отдих и здравословна среда за Вашите деца чрез системните решение от Hoval. Те Ви гарантират комфортно отопление и охлаждане, постоянно количество топла вода и приятно проветрен дом, без прах, шум и алергии и всичко това, докато пестите енергия и опазвате околната среда.