Системни решения

базирани на специфичните нужди на клиентите. Те са строго екологични и ефективни, изградени около нашите водещи продукти - кондензен газов котел UltraGas® и топловъздушен апарат за вентилация и климатизация RoofVent®.

Изберете Вашето системно решение:

district-heating-network-1.jpg

Енергийна индустрия

Енергийни доставчици, станции за отпадни води и топлофикационни мрежи  - уникални решения за специални нужди.

warehouses.jpg

Нежилищни

Производствени и логистични сгради, складове, офисни сгради, супермаркети, хипермаркети,училища, спортни зали, здравни учреждения, изложбени зали - специално разработени ...

apartments.jpg

Жилищни

Системни решения за едно- и многофамилни, базирани на газови котли, термопомпи, слънчеви колектори и комфортна жилищна вентилация // ...