Отговорност за енергията и околната среда.

Нашата мисия е да разпространяваме отговорност за енергията и околната среда, посредством продуктите и решенията, които създаваме. Нашите ценности ни водят по пътя на тази мисия.

Отговорност

hoval_responsible.jpg

Всеки от нас е лично отговорен за енергията и околната среда,
пред тези, които идват след нас.

Изобретателност

hoval_technologydriven.jpg

Решението, а не проблема, е крайния резулат за всеки от нас.

Взискателност

hoval_sophisticated.jpg

За да надхвърли изискванията на клиентите, всеки от нас е готов да надхвърли себе си.

Компетентност

hoval_sophisticated.jpg

Усъвършенстването на собствените знанията и умения е ежедневна задача пред всеки от нас.

Ентусиазъм

hoval_expert_enthusiastic.jpg

Резултатите от работата, която вършим ни носят ентусиазъм,
който предаваме на клиентите си.

Неформалност

hoval_family_friendly.jpg

Искрени и непринудени отношения както между нас, така и с клиенти и доставчици. Да си говорим на "ти".