TopVent® T/M, водна система
Топлообменник за отопление/охлаждане

Различните типове топлообменници дават възможност за гъвкаво решение за осигуряване на конкретните нужди във всяко хале. Освен водните топлообменници за свързване към централен източник на енергия, могата да се поръчат топлообменници за автономни решения чрез директно изпарение, електроенергия и други.

Въздушен разпределител Air-Injector

Автоматично регулируемият разпределител на въздуха Air-Injector намалява температурната стратификация и осигурява разлика от 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

TopVent® TH | TC | THC | MC | MH | MHC

TopVent® TH | TC | THC | MC | MH | MHC  са няколко типа покривни климатични апарата, работещи с рециркулационен, пресен или смесен въздух, в режими отопление и охлаждане.
Широкият спектър от модели намират приложение в различни системни решения и покриват конкретните нужди на всяко едно хале.  

Функции:

 • Отопление (свързано с котелна система)
 • Охлаждане (свързано с термопомпи)
 • Доставяне на пресен въздух (за модели MH | MC | MHC)
 • Смесен режим на въздуха (за модели MH | MC | MHC)
 • Рециркулация (за модели TH | TC | THC)
 • Разпределение на въздуха чрез Air‑Injector
 • Филтрация на въздуха
 • 2-тръбна система за модели TH | TC | MH | MC
 • 4-тръбна система за модели THC | MHC

Технически данни:

Дебит  6 000  m³/h    9 000 m³/h 
Отоплителна мощност до 76  kW до 141 kW
Охладителна мощност
(общо)
до 44 kW до 87 kW
Височина на монтаж 5 – 25 m 5 – 25 m

Експлоатация на ресурсите за спестявания
Високоефективното разпределение на въздуха намалява експлоатационните разходи
Изключително надеждна работа в резултат на използването на различни типове апарати.
Лесно планиране

TopVent® TH

Моделът TopVent® TH е топловъздушен апарат за монтаж под покрив


Функции:

 • отопление (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
TH-6   6000 m3/h  76 kW   -
TH-9 9000 m3/h       118 kW  -

TopVent® TC

Моделът TopVent® TC е климатичен апарат за монтаж под покрив, работещ с воден топлообменник за отопление и охлаждане и само в режим рециркулация на въздуха.

Функции:

 • отопление и охлаждане 2-тръбна система (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
TC-6   6000 m3/h  76 kW   44 kW
TC-9 9000 m3/h       141 kW  87 kW

TopVent® THC

Моделът TopVent® THC е климатичен апарат за монтаж под покрив, работещ с воден топлообменник за отопление и охлаждане и само в режим рециркулация на въздуха.


Функции:

 • отопление и охлаждане 4-тръбна система (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
TC-6   6000 m3/h  76 kW   44 kW
TC-9 9000 m3/h       118 kW  87 kW

TopVent® MH

Моделът TopVent® MH е топловъздушен апарат за монтаж в покрив, работещ с воден топлообменник само в режим отопление. Свързан с вертикален въздуховод, той взима пресен въздух през покрива и го подава в халето.

Функции:

 • отопление (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим подаване на външен въздух (100%) 
 • режим с подаване на смесен въздух (пресен + рециркулация)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
MH-6   6000 m3/h  78 kW 
MH-9 9000 m3/h       121 kW

TopVent® MC

Моделът TopVent® MC е климатичен апарат за монтаж в покрив, работещ с воден топлообменник за режими  отопление и охлаждане. Свързан с вертикален въздуховод, той взима пресен въздух през покрива и го подава в халето.

Функции:

 • отопление и охлаждане 2-тръбна система (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим подаване на външен въздух (100%) 
 • режим с подаване на смесен въздух (пресен + рециркулация)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
MC-6   6000 m3/h  76 kW  44 kW 
MC-9 9000 m3/h       141 kW 87 kW

TopVent® MHC

p>Моделът TopVent® MHC е климатичен апарат за монтаж в покрив, работещ с воден топлообменник за режими  отопление и охлаждане. Свързан с вертикален въздуховод, той взима пресен въздух през покрива и го подава в халето.

Функции:
 • отопление и охлаждане 4-тръбна система (свръзан с тръбна мрежа към централен топлоизточник - котел, термомопа или друго)
 • режим подаване на външен въздух (100%) 
 • режим с подаване на смесен въздух (пресен + рециркулация)
 • режим на рециркулация
 • разпределение на въздуха с Air-Injector
 • филтриране на въздуха (по избор)
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
MHC-6   6000 m3/h  76 kW  44 kW 
MHC-9 9000 m3/h       118 kW 87 kW