TopVent® покривни апарати за отопление и охлаждане на индустриални сгради.
Топлообменник за отопление/охлаждане

Различните типове топлообменници дават възможност за гъвкаво решение за осигуряване на конкретните нужди във всяко хале. Освен водните топлообменници за свързване към централен източник на енергия, могата да се поръчат топлообменници за автономни решения чрез директно изпарение, електроенергия и други.

Въздушен разпределител Air-Injector

Автоматично регулируемият разпределител на въздуха Air-Injector намалява температурната стратификация и осигурява разлика от 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

TopVent®

TopVent®  е рециркулационен и снабдяващ с пресен въздух апарат за отопление и охлаждане, който работи в различни режими с рециркулиран, смесен или пресен въздух.
Благодарение на широкия спектър от модели, той е един изключително достъпен климатичен апарат за всяко приложение. 

Функции:

  • Отопление (свързано с котелна система)
  • Охлаждане (свързано с водни чилъри)
  • Доставяне на пресен въздух (връзка с въздуховоди)
  • Смесен режим на въздуха
  • Рециркулация
  • Разпределение на въздуха чрез Air‑Injector
  • Филтрация на въздуха

Технически данни:

  • Дебит на въздуха 9000 m3/h
  • Отоплителна мощност до 164kW
  • Охладителна мощност до 118kW
TopVent® TP (автономна система с термопомпа)

Модел TopVent® TP е от гамата TopVent®, произведени от Hoval, но се отличават с това, че с автономен източник на енергия - термопомпа въздух-вода, монтирана непосредствено до покривния апарат. Те също са предназначени за отопление и охлаждане на високи пространства. Те използват енергията в околния въздух за екологично отопление и охлаждане.

Апаратите TopVent® TP имат следните функции:
• Отопление и охлаждане с термопомпа
• Разпределение на въздуха с патентования въздушен разпределител Air-Injector
• Филтриране на въздуха
• Рециркулационен режим
• Допълнително отопление с електрически нагревател (опция)
• Допълнително отопление с воден топлообменник (след свързване с топлоносител, опция)

Експлоатация на ресурсите за спестявания
Високоефективното разпределение на въздуха намалява експлоатационните разходи
Изключително надеждна работа в резултат на използването на различни типове апарати.
Лесно планиране