Cabin Slim

Свободно стоящи топлоцентрали Cabin Slim

Комплексни инсталации за външен монтаж, готови  да се включат при реновации и нови сгради. Идеални са за многообемни  индустриални и търговски сгради. Свободно стоящите топлоцентрали Hoval  Cabin Slim се състоят от всички елементи, нужни за произвеждането на топлинна енергия, готови за ползване и инсталиране в подготвената конструкция, максимално защитени от влиянието на външни фактори като дъжд или сняг.

Компактната и свободно стояща структура на Cabin Slim Hoval  позволява да поставите модула на идеално място, в близост до сградата или на покрива. Поради високата степен на адаптивност, широките цели и лесната употреба , това решение често е предпочитано от много архитекти и потребители.  

Чисто горене чрез уникалната горелка Ultraclean®
Патентован топлообменник aluFer®
Максимална гъвкавост благодарение на компактната и независима структура.
Проектиране, изграждане, стартиране и поддръжка с подкрепата на Hoval