Хибридни системи с газов кондензен котел и термопомпа въздух-вода
Belaria fit® (53-86)

Термопома въздух-вода

UltraGas® 2

Кондензен газов котел

Защо да изберем хибридна система и как термопомпа и котел могат да работят в пълен синхрон, за да постигнат икономия?

Декарбонизацията стартира с поставената от Европейския съюз цел за нулеви емисии на въглероден двуокис CO2 през 2050 г. Към днешна дата газовата енергия все още представлява интерес и покрива значителна част от потреблението за отопление. Водена от екологичния преход и търсенето на енергийни спестявания, термопомпата в момента е в основата на всички нови проекти, а също и реновации. В проекти за по-големи отоплителни инсталации обаче само термопомпа, дори и много ефективен модел, не винаги е най-подходящото решение.

Хибридната система на Hoval е цялостното, ефективно и устойчиво решение за проекти за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода в търговски сгради, производствени предприятия, логистични халета, спортни зали, офисни и други средни и големи сгради, които изискват голяма мощност, като същевременно интегрират значителна част от възобновяемата енергия.

Устойчиво: Намален отпечатък върху околната среда благодарение на хладилен агент R32 и газ от възобновяеми източници.
Ефективно: Кондензационна технология за 10-25% икономия на газ, комбинирана с отличната ефективност на термопомпата.
Бъдеща газова революция: UltraGas® 2 - газов кондензен котел, готов да работи с H2
Улеснено: Смарт контролна система с онлайн достъп - TopTronic® E, следи прогнозата на времето 3 дни напред.

Какво представлява хибридната система от Hoval?

Хибридна система с термопомпа въздух-вода и газов котел от Hoval
Схематична диаграма на хибридна система Hoval

Хибридната отоплителна система е изградена от два ефективни източника на енергия, работещи в синхрон за постинагане на най-добри резултати за ефективност, икономичност и устойчивост. 

С термопомпите въздух-вода Belaria® fit могат да се планират ефективни системи с голям дял възобновяема енергия. Като моновалентна система е възможна до 1,4 MW. Двувалентните хибридни системи могат дори да доставят до 4 MW – в зависимост от необходимото съотношение възобновяема енергия. Техният коефициент на ефективност зависи много от външните условия и термпературата на въздуха. 
От своя страна доказаните в годините и може би най-ефективните на пазара кондензни газови котли UltraGas® 2 работят ефективно и икономично независимо от външните условия, като по този начин осигуряват икономично отопление дори в най-студените дни, когато термопомпите не могат да осигурят това.

Търсиш ефективно и модерно решение за отопление и охлаждане? 

Попитай Hoval

  0700 20 755  


Цялостни решения, адаптирани към вашите нужди

Взаимната съвместимост и устройствост е от съществено значение за постигане на икономии на енергия и намаляване на въглеродния отпечатък на системите за отопление, охлаждане и топла вода. Хибридните решения, които комбинират газов кондензационен котел и термопомпа въздух/вода, представляват обещаваща перспектива за средни и големи инсталации.

В Hoval ние проектираме продукти, които работят в перфектна синергия, споделяйки общ език. Тяхната производителност е още по-добра, когато са интегрирани в една и съща контролна система. Хибридната система на Hoval предлага реални икономии на енергия, благодарение на интелигентната интегрирана система за управление TopTronic® E.

Belaria® (53-86) може да произведе максимална температура на подаване 54/55 °C, но в по-голямата част от случаите хибридните системи са проектирани да осигуряват по-високи температури, за което е необходим газов котел. Също така термопомпата не е проектирана да контролира компонентите от страната на вторичната система. Наличието на газовия котел UltraGas® в хибридната система и неговия вграден контролер TopTronic® E позволява управление на отоплителните кръгове без и със смесване, циркулационните помпи, буфери, бойлери и др. Термопомпата има автономен контрол по отношение на наблюдението, температурите и каскадата в режим на отопление и охлаждане. Настройката на параметрите на термопомпата през този терминал е изключително бърза и лесна. Чрез връзката й с TopTronic® E се осигуряват командите за Включване/Изключване, както и режим Отопление/Охлаждане.

Интелигентна контролна система TopTronic E за управление и работа в синхрон на хибридна система от газов котел и термопомпа
TopTronic® E - интелигентна контролна система.
Термопомпата може да осигури 80% от отоплителната мощност, ако е свързана в хибридна система с газов котел
Дял на мощността на термопомпа в общата мощност на хибридната инсталация.

Следвайте тенденцията, използвайте хибридна отоплителна система

Хибридните системи от Hoval са решението за законовите изисквания, свързани с енергийния преход. Гъвкавост, разширяемост и взаимно отчитане, винаги запазване на необходимата мощност, през всички сезони с газовия котел, термопомпата и бойлера за БГВ. Благодарение на хибридните системи Hoval можете да се възползвате от предимствата на кондензната технология. Комбинации между газовия котел UltraGas® 2 и термопомпа въздух вода Belaria® fit, могат лесно да бъдат постигнати, което прави възможно да се отговори на проекти с мощност до 4 MW, като същевременно се интегрира висок дял „възобновяема енергия“. Системата за управление TopTronic® E гарантира, че всички компоненти на системата работят оптимално в хармония. Така ефективността на цялата система е по-висока от тази на отделните устройства.

Елемент №1: Hoval Belaria® fit - термопомпа въздух-вода

Термопомпата  е решение за отопление, което става все по-популярно поради своята екологична и икономична работа. Може да се комбинира с други устройства (до 16 термопомпи, инсталирани в каскада) и прави възможно изграждането на истинска безвъглеродна хибридна система за осигуряване на отопление, охлаждане и производство на БГВ. Оборудвана с инверторна технология, термопомпата Belaria® fit въздух/вода може да модулира своята мощност в диапазон между 40 и 100%.

Термопомпа въздух-вода със смарт контролна система TopTronic E от Hoval
Hoval Belaria® fit 53-85, реверсивна моноблокова термопомпа въздух/вода, подходяща за средни и големи сгради, налична в 53kW или 85kW.
Термопомпа въздух-вода Belaria fit 8 - 20 kW
Hoval Belaria® fit 8-26 термопомпа въздух/вода, подходяща за отопление и охлаждане на еднофамилни къщи или други малки обекти, налична в мощности от 8 до 26 kW

Елемент № 2: Hoval UltraGas® - газов кондензационен котел

Доказалият се в годините газов котел UltraGas®  осигурява ниска консумация на газ и гарантира най-добра ефективност. Новото поколение котли UltraGas® 2 вечеса съвместими готови да работят с всички видоде газове от възобновяеми източници, които имат намален въглероден отпечатък. По-чист и по-ефективен от всякога и газовият котел позволява на вашите проекти да бъдат част от процес за намаляване на въглеродния отпечатък, като същевременно запазват енергийната си ефективност и рентабилност.

UltraGas е подходящ за отопление както за еднофамилни къщи, така и за търговски, индустриални и други големи обекти. Произвежда се в голяма гама от мощности, започваща от 15 kW до 3100 kW, а дори до 12 MW в каскада до 8 котела.

Смес от природен газ E/водород (H2) до 20%
Пропан съгласно DIN 51662
Биометан съгласно EN 16723 (съдържание до 100%)

Газов кондензационен котел UltraGas за работа в хибридни системи с термопомпи въздух-вода
Компактен газов кондензен котел Hoval UltraGas® 2, съвместим със зелен газ, водород, пропан и биометан.

Термопомпа и котел: в какво отношение работят двата източника?

Хибридното решение се състои в оптимално комбиниране на високоефективната технология на термопомпата и предимствата на газа: Работата на реверсивната термопомпа въздух-вода може да покрие 80% от годишните нужди на една сграда само с 50% от общата мощност на инсталацията. Чрез свързването на термопомпата въздух-вода към газовия кондензационен котел UltraGas® 2 вие печелите от надеждна инсталация при контролирани разходи в продължение на много години.

Работата между UltraGas® 2 и Belaria® fit се определя според двувалентната точка. Тази точка, по принцип при външна температура от 5°C, се определя според нуждите на инсталацията и представлява минималната температура, от която се активира газовият котел, ако термопомпата въздух-вода вече не са в състояние да осигурят необходимата мощност. Това превключване  се управлява автоматично от интелигентния контролер TopTronic® E.

Каскада с термопомпи въздух-вода и хибридни системи с газови котли
Въпреки малките си мощности, термопомпа Belaria® fit (8-26) не се ограничава само до еднофамилните домове и апартаменти. Тя се справя с лекота дори със системи с по-големи изисквания, доставяйки до 150 kW топлинна или охладителна мощност чрез каскадно свързване. Общата мощност може да бъде много по-голяма в хибридни системи, например с газови кондензни котли UltraGas® или TopGas®. Belaria® fit покрива основното натоварване на цялото годишно търсене, а допълнителния топлинен източник доставя енергия само за пикове на потреблението, при ниски външни температури или повишени нужди от битова вода. Всички съоръжения работят в синхрон, благодарение на системата за управление Hoval TopTronic® E.