TopTronic® supervisor

TopTronic® supervisor

Екологично - Ще използвате по-малко енергия и ще намалите въздействието върху околната среда
Икономично - Ще постигнете икономии на енергия и винаги ще имате достъп до подробна информация за работата, ефективността и разходите за енергия
Интелигентно - Адаптиране в реално време към конкретните нужди от топлинната мощност
Улеснено - динамичните, предварително подготвени визуализации на модулите от системата, правят наблюдението и контрола изключително лесен и интуитивен

Произвеждате или доставяте енергия на Вашите клиенти? А може би управлявате локални топлофикационни мрежи? Бъдете една стъпка по-ефективни и свържете всички компоненти в една система!

С контролната система TopTronic®Supervisor от Hoval Вие ще визуализирате, управлявате и контролирате системите си и тяхното функциониране от едно място. Оптимизирайте инсталациите за производство на отоплителна енергия чрез централно управление на цялата енергийна система. С новата версия 4.0 разработчиците от Hoval разшириха своя изпитан контролер TopTronic®Supervisor с готови модули за динамична визуализация за основните съоръжения генериращи топлина - котли, термопомпи, солари и други.

С ръководството на Hoval TopTronic®Supervisor ще се запознаете с всички данни на системата и може да оптимизирате работата й благодарение на целевото програмиране. Топломерите с M-Bus четат данните автоматично, а другите измервателни уреди ползващи M-Bus (електромери, водомери и др) също лесно се поддържат и управляват.

Благодарение на модулната структура на контролната система Hoval TopTronic®Supervisor реализирането на обширни и разнообразни изисквания е изключително лесно, независимо от колко компонента се състои Вашата система в началото или се разширява всяка следваща година. Предварително изработени модули за динамична визуализация улесняват изобразяването на продуктите на Hoval, а контролната система може да бъде надграждана във всеки един момент.

Темата за сигурността на данните вече не засяга само банки и кредитни институции. Системите за енергийно снабдяване и отчитане също трябва да бъдат безопасни. Hoval също предлага сигурност с технология за кодиране, която отдавна се използва в Интернет и в банковото дело. По този начин изискванията от пазара за сигурността на връзката са изпълнени. Криптирано предаване на данни - от контролера до системния център. Гарантирана е пълна защита!

Специално предимство на контролната технология на Hoval е отвореният интерфейс за данни, който TopTronic®Supervisor предлага по подразбиране. С осигурен достъп до OPC UA сървъра, операторите на инсталации имат възможност да достигат системи от трети страни, както и да прехвърлят точки за данни към други системи, работещи с OPC; например SAP или други SCADA системи.