5 мита за кондензните газови котли

◄ Обратно към статиите
Защо да изберем кондензен газов котел?

Технологията на изгаряне и несравнимата ефективност определят кондензационните котли като изключително изгодно решение за модернизиране на съществуващи отоплителните системи, а също и за изграждане на нови. Редица предимства доказват това. Ето някои от тях: В кондензните котли не се губи топлината чрез димните газове, тяхната енергия се използва максимално, а като доказателство - димните газове излизат с изключително ниска температура от котела (само 50оС).  Коефициентът на ефективност на кондензационните котли е много по-голям от конвенционалните котли, а това води до изразходване на много по-малко количество гориво, т.е. разходите намаляват. Други предимства, които не трябва да се пренебрегват, са по-ниските емисии на вредни газове, а това спомага да опазваме околната среда.

Преди да вземете решение, е добре да се запознаете подробно с предимствата и ползите от избора на кондензен газов котел за Вашата бъдеща инсталация или проект. В тази статия развенчаваме 5 мита за кондензните котли.

Мит 1 : Кондензационните котли са ефективни само при 100% кондензация / Погрешно!

echangeur-brevet---alufer-condensation-performante-1.jpg

Кондензните котли са много ефективни, дори при частични натоварвания. Ефективността им се дължи на иновативната конструкция на топлообменниците. Например котелът UltraGas е оборудван с патентования топлообменник AluFer, който има ултра модерен дизайн и конструкция за получаване на ултраефективна кондензация, която осигурява 10-20% повече възстановена енергия. Специалният дизайн и конструкция на топлообменника aluFer ® осигурява 5 пъти по-голяма повърхност за топлообмен и по-голямо оползотворяване на енергия от димните газове, което гарантира повишена ефективност във всеки един режим на работа и всеки диапазон на топлинни мощности.
Представете си ефективността нагледно:  температурата на димните газове в началото на топлообменника са около 1000оС, а в края му около 45-50оС, и това се случва само в краткото разстояние от 1 метър (дължината на топлообменника). 

Котелът има много висока ефективност, дори да не работи в кондензен режим. Това се дължи именно на голямата топлообменна повърхност на топлообменника, която позволява максимално оползотворяване на енергията, дори и без наличието на кондензация.  

UltraGas® е може би най-ефективния кондензен котел в света. Защо? Вижте видео >>

Мит 2 : При реновация кондензационните котли се нуждаят винаги от нови и по-големи радиатори / Погрешно!

shutterstock_124572157.jpg

Това не винаги е така. При реновиране на сградите се подменят не само инсталациите, но и в 99% от случаите се реновират и ограждащите елементи – изолация на външни стени, подове и тавани или подмяна на прозорци с по-добри коефициенти. Това от своя страна намаля необходимата отоплителна мощност. Например стая в старата сграда  има алуминиев радиатор с 8 глидера, работещи при висока температура на топлоносителя 80/60оС и осигуряващи необходимата топлина в помещението. Същият този радиатор ще даде достатъчно количество топлина дори при работа в кодензен режим например 60/40оС, за новата реновирана сграда, тъй като и необходимата топлинна мощност вече ще е е по-малка. Т.е. не е нужно да се подменя радиатора.

Друг факт е, че системите винаги се оразмеряват за най-тежкия режим и най-ниски външни температури. Но по-голяма част от зимния период, системите работят при частично натоварване и при не чак толкова ниски външни температури. В този случай работа в кондензен режим с по-ниски температури но топлоносителя ще осигури необходимото количество топлина в помещенията, а при необходимост в студените зимни дни, могат да бъдат направени допълнителни настройки на системата, така че да се увеличи температурата на топлоносителя в системата. В този кратък интервал от време, котелът няма да работи в кондензен режим, но както показахме по-горе, ще бъде достатъчно ефективен за този период.

Правилният размер на радиатора може да се определи чрез топлинно изчисление, направено от специалист ОВК по време на проектирането на отоплителни системи.

Мит 3 : Кондензът, генериран от кондензационния котел, е проблем / Погрешно!

6024_764-neutralisationsbox_11.jpg
Кондензът произведен от модерен кондензиращ котел може да бъде от 1,5 литра за 15 kW до 90 литра за 1100 kW, в зависимост от мощността на котела.  Кондензната вода е с рН между 4,2 -5 и се отвежда в специална дренажна тава. Този кондензат трябва да се обработва за неутрализиране, преди да се изхвълен в канализационната мрежа. Решението, предложено от Hoval е много лесно и удобно - използване на неутрализиращи гранули разположени в тавата за събиране на кондензата.  Така проблемът е елиминиран, а околната среда опазена чиста.

Мит 4 : Кондензационните котли са трудни за интегриране в съществуващите отоплителни системи / Погрешно!

toptronice_wez-standard_74003_technorotisch.jpg

Кондензните колти могат да бъдат изключително добро решение за интегриране в съществуващи инсталации. От пръв поглед интергирането е лесно, тъй като мястото, което те заемат е в пъти по-малко от конвенционалните котли. Винаги може да се намери място за най-доброто позициониране на котела, така че той да се включи към съществуващата инсталация. Например стъпката на котел UltraGas 100 с мощност 100 kW  e само 57*71 см. Освен това, котлите UltraGas могат да се монтират близо до стена и не изискват специална коминна система.

Голямо предимство при интергирането на котлите от серия UltraGas е интелигентната контролна система TopTronic E, която е вградена в котела и лесно може да бъде надградена, така че да управлява цялата ОВК инсталация.

Мит 5 : Поддръжката на кондензен котел е по-трудна от тази на конвенционалния котел / Погрешно!

ata2evqk0t1qw5lsgbyp_prvw_699-1.jpg

Колкото по-нови са системите, толкова по-лесни са за подръжка. Изключително важно е поддръжката и обслужването да се осигуряват от екип от специалисти, за да се гарантира дългият експлоатационен живот на инсталацията.

Отново за лесна подръжка и сервизиране можем да дадем пример с котлите UltraGas. Всички техни компотенти са лесно достъпни, почистването им става без излишни усилия и частите могат лесно и икономично да бъдат заменени. Например, цялата конструкция на горелката в котела UltraGas лесно се завърта за целите на поддръжката, така че сервизните операции да се извършват с минимални усилия и в оптимално време. Почистването на кондензния сифон е много важно, в противен случай той може да се задръсти и ще се повреди. Политиката на Hoval цели максимален комфорт и възможно най-нисък разход, поради което редовното почистване и поддръжка на оборудването води до по-нисък разход на гориво.

Освен физически извършваната подръжка, улеснение от тази гледна точка има и онлайн. Тъй като системата известява кога това е необходимо. Благодарение на онлайн свързаността на контролната система TopTronic E клиентът и сервизният техник могат да получават известия за грешки, регулярен серзиз или нужда от допълнителни настройки.

В заключение ще кажем:

Независимо от това дали работи в кондензен режим или не, кондензационният котел винаги ще бъде по-енергоефективен от конвенционалния котел. Той ще Ви помогне да намалите сметките за газ, като същевременно опазвате околната среда и щадите природните ресурси, а компактните му размери ще Ви освободят място в техническото помещение. Добре поддържания кондензен котел е несъмнено изключително добра и надеждна дългосрочна инвестиция с ниски бъдещи режийни разходи.

Чисто, ефективно и икономично отопление с газова кондензна технология. Защо? Вижте видео:

Ако тази статия Ви е била интересна, споделете я.
автор
Stanimira Dimitrova