14.10.2022

Hoval взе участие в годишния форум Building Innovation Forum, който се проведе на 13 октомври 2022г. под мoтoтo "Зелени трансформации и модели за устойчиви сгради".

Като фокус за индустриалните и логистични сгради се очерта необходимостта от по-висока eнepгийнa eфeĸтивнocт и изпoлзвaнe нa aлтepнaтивни изтoчници нa eлeĸтpoeнepгия.

dsc_1738.jpg
Инж. Цвeтeлинa Cпacĸoвa, търговски директор в Ховал ЕООД, представи устойчивите технологии за отопление, охлаждане и вентилация на големите еднообемни индустриални сгради като производствени илогистични халета, но също подходящи и за спортни зали, изложбени площи, търговски зони. Децентрализираните решения на Hoval осигуряват равномерно разпределение на температурата в целия обем, без излишна загуба на енергия. Разпределението на зони с различни микроклиматични условия е от особена важност, тъй като всеки процес от произвоството или съхранението изисква специфични термпературни условия. Използването на различни по тип и мощност покривни апарати дава голяма гъвкавост на системата и лесно адаптиране при бъдещи промени и реорганизации на работния процес. С оглед  увеличаване на производствения капацитет, Hoval разработи новото поколение апарати TopVent C/S, които са изцяло достъпни за обслужване и сервиз от покрива. Това позволява производствения процес и складовите дейности да не се прекъсват по време на обслужването на апаратите, а това от своя страна води и до повишаване капацитета на завода.
roofvent_rp_thumbnail.jpg

Голямо предимство е гъвкавото използване на различни типове покривни апарати, за постигане на баланс между инвестиция и ефективност. Апаратите RoofVent работят с подаване на пресен въздух и използват високоефективен топлообменник за рекуперация на топлина. 


RoofVent®RP - с термопомпен агрегат на покрив, с рекуперация

topvent_tp_thumbnail-2.jpg
Апаратите TopVent могат да работят изцяло на рециркулация или  с възможност за подаване на пресен въздух. Освен децентрализирани, те могат да бъдат и автономни, при свързването им с термопомпени агрегати, които се поставят на покрива, близо до апаратите. Моделите RoofVent RP и  TopVent TP вече успешно се доказаха като предпочитано решение, използвайки възобновяемата енергия.


TopVent®TP  - с термопомпен агрегат на покрив, рециркулация
TopVent® SC - покривен климатичен апарат за отопление и охлаждане с подаване на пресен въздух

Инж. Цветелина Спаскова презентира и няколко от последните реализации на Ховал ЕООД в България и Северна Македония, където големи производствени площи от 45 000 м2  се климатизират от 50 броя покривни апарати TopVent  работещи на рециркулация и пресен въздух. Запазва се тенденцията за избор на апарати за климатизация с термопомпени системи, които често се комбинират с фотоволтаични панели за оптимизирани енергийни разходи. Вече са факт и първите апарати TopVent C/S с цялостно обслужване през покрива, монтирани във фабрика в гр. Стара Загора.  Тази реализация е първата за Hoval по света и беше именно в България. 

Повече за децентрализираните решения на Hoval можете да прочетете тук 

Ако желаете консултация по Ваш проект, свържете се с експерт на Hoval тук