Системно решение с централен източник на енергия
Максимална гъвкавост

Чрез използване на няколко уреда системата притежава изключителна експлоатационно сигурност и може да се оптимизира според най-различни експлоатационни условия.

Патентовано разпределение на въздуха

Въздушният инжектор гарантира оптимално разпределение на въздуха при променливи експлоатационни условия и предотвратява въздушно течени в зоната за престой. Той е подходящ за аспирационни височини от 4 до 25 м.

Без канали

Те вдухват въздуха директно в помещението; не са необходими канали. Това дава предимство при планиране на пространството, при хигиената и ефективността.

Изключително точно регулиране

Отделните охладителни уреди се регулират индивидуално и се управляват по зони. Така системата се оптимизира гъвкаво спрямо местните условия.

Системно решение с централен източник на енергия

Максимална гъвкавост

Децентрализираната климатична система на Hoval създава благоприятен климат в големите по площ и обем помещения като същевременно минизират консумацията на енергия. За разлика от централизираните, тази система разполага с модулна структура в която една система съдържа много и различни вътрешни климатични апарати. Това гарантира максимална адаптивност и гъвкавост във всички фази: планиране, инсталация, експлоатация и поддръжка.
Експлоатация на ресурсите за спестяване
Високоефективното разпределение на въздуха намалява експлоатационните разходи
Съобразено решение за всяко голямо еднообемно помещение
Доставено и готово да се включи с интегрирани контролни компоненти

Чисто и ефективно, без въздуховоди

Децентрализираните климатични системи се монтират под покрива или върху покривната повърхност, като разпределят въздуха равномерно из цялото вътрешно пространство. Те подават пресния въздух директно във вътрешността, без да се изисква въздуховодна мрежа. Това е изгодно от гледна точка на изискванията за пространство , хигиена и ефективност.

Патентовано разпределение на въздуха

Децентрализираните климатични системи от Hoval са експерти в спестяването на енергия. Те осигуряват минимална температурна стратификация от 1 С на всеки 10 метра и свеждат топлинните загуби през покрива до минимум, тъй като предотвратяват натрупването на топлинни джоболе. Благодарение на тяхната висока вентилационна ефективност, по-малко въздух трябва да бъде разпространен и обработван, по този начин се спестява електическа енергия и  се намаляват вентилационните топлинни изисквания.