Как да осигурим чист въздух в сградите и кои са правилните филтри за това?

◄ Обратно към статиите
Стандартът DIN EN ISO 16890 "Въздушни филтри за обща вентилация", който е валиден в целия свят от юли 2018 г., бележи нов етап на разработка в стандартизирания процес за тестване и класифициране на филтърните класове G, M и F. Новият процес осигурява значително повече надеждни данни за действителната ефективност на филтъра и по този начин дава възможност за оптимален избор на филтър, конкретно според изискванията.

Към днешна дата ефективността на филтрация е определена в съответствие с DIN EN 779. Ефективността на въздушните филтри е тествана със синтетичен тестов прах (прах ASHRAE) с равномерен размер на частиците 0,4 m. Тъй като финият прах не е еднороден по размер и форма, стойностите на изпитването на "лабораторния тест" имат само ограничено значение за ежедневната работа.

Въз основа на класовете с фин прах за оценка на замърсяването на външния въздух - издадени от Световната здравна организация (СЗО) и екологичните власти - сега валидният DIN EN ISO 16890 позволява практическа оценка на ефективността на филтъра.

За тази цел се измерва пригодността на филтър за филтриране или намаляване на различни размери на частици от 0,3 µm до 10 µm. В зависимост от неговата ефективност, филтърът се означава на класове филтри PM10, PM2.5 и PM1.

Новата процедура за изпитване води до по-диференцирана оценка на действителната ефективност на въздушните филтри. Стандартът ISO разделя филтрите за груб и фин прах на четири групи в зависимост от ефективността на тяхното разделяне. Решаващият фактор тук е дали един филтър може да отдели повече от 50 процента от съответния диапазон на размера на частиците (виж таблица 1: Филтриращи групи съгласно ISO 16890).

Определяне на ефективността на разделяне съгласно ISO 16890

Електростатичният заряд на синтетичните филтри генерира ефект на привличане, който привлича частици и подобрява ефективността на отделяне. Електрическият заряд намалява постоянно по време на работа и ефектът с течение на времето също намалява.

Следователно лабораторните тестове на статично зареден филтър говорят много малко за неговата ефективност при ежедневна работа. Новата процедура за изпитване съгласно DIN ISO 16890 отчита това обстоятелство. Следователно филтърните елементи се измерват както в заредено, така и в разредено състояние.

В първия етап на изпитване профилът на разликата в налягането може да бъде записан като функция на обемния дебит. Ефективността на фракционно разделяне след това се измерва за частици с размер 0,3 µm - 10 µm. За да се тестват въздушните филтри възможно най-реалистично, филтърът се разрежда електростатично и отново се измерва разликата в налягането.

Средната ефективност на филтриране за фините прахови фракции PM1, PM2.5 и PM10 се получава от резултатите от тестовете.

Местното качество на въздуха е решаващо за планирането на системата

Съответните класове филтри за вентилационни съоръжения (AHU) се определят като се отчита качеството на чистия въздух (ODA / AUL) като функция от необходимото качество на подавания въздух (SUP / ZUL). Ако спецификациите за качеството на чист въздух и подаване на въздух се комбинират със съответните качества на въздушния филтър, който се използва, заданието, показано в таблица 2, дава резултат съгласно VDI 6022 лист 1 "Хигиенни изисквания за вентилационни и климатични системи и устройства" (Таблица 2: Необходимо качество на филтъра в зависимост от съществуващото качество на пресен въздух и желаното качество на подавания въздух съгласно VDI 6022 лист 1 (01/2018)).

Таблица 1: Групи за филтриране съгласно ISO 16890

Клас на филтриране

Диапазон на ефективност

Примери за фин прах

ISO ePM1

ePM 1, мин. ≥ 50%

Свръх фин прах с диаметър по-малък от 1 µm:

Вируси, бактерии, наночастици, сажди (от изкопаеми горива)

ISO ePM2,5

ePM 2,5, мин. ≥ 50%

Фин прах с диаметър по-малък от 2,5 µm: бактерии, спори от гъбички и плесени, прашец, прах с тонер 

ISO ePM10

ePM10 ≥ 50%

Фин прах с диаметър по-малък от 10 µm: цветен прашец, скален прах, прах от култивиране на полето

ISO груби

ePM10 <50%

Видим едър прах: пясък, косми и листа, мъх, въздушен разсад и др.

Таблица 2: Необходимо качество на филтъра в зависимост от съществуващото качество на чист въздух и желаното качество на подавания въздух съгласно VDI 6022 лист 1 (01/2018)

 

Sкачество на подавания въздух
UP/ZUL
1

качество на подавания въздух
SUP/ZUL
2

качество на подавания въздух
SUP/ZUL
3

качеството на чистия въздух
ODA/AUL 1

ePM10 50% +

ePM1 50 %

ePM1 50 %

ePM1 50 %

качеството на чистия въздух
ODA/AUL 2

ePM2,5 65% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %

качеството на чистия въздух
ODA/AUL 2

ePM1 50% +

ePM1 80 %

ePM2,5 65% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %

Информационно поле: Кои стари класове филтри отговарят на новите класове филтри?

Помощ за ориентиране на Професионалната асоциация за климатизация в сгради (Fachverband Gebäude-Klima, FGK) и Европейската асоциация за вентилационна индустрия (EVIA):

Клас на филтър съгласно 
EN 779

Клас на филтър съгласно
EN 16890

G2

ISO груб ≥ 30%

G3

ISO груб ≥ 45%

G 4

ISO груб> 60%

M5

ePM10 ≥ 50%

M6

ePM2,5 ≥ 50%

F 7

ePM1 ≥ 50%

F 8

ePM1 ≥ 70%

F 9

ePM1 ≥ 80%

Какви филтри използва Hoval? - комфортна жилищна вентилация

HomeVent-comfort_FR201_Schnitt_4c_sRGB
HomeVent 

Системата за комфортна жилищна вентилация с рекуперация използва висок клас филтри, чрез които защитава дома от замърсения въздух. Вентилацията в дома работи непрекъснато - тя доставя пресен въздух и изхвърля засмуквания от помещенията въздух навън, като използва енергията му, за да затопли, охлади или овлажни подавания към помещенията въздух. 
И двата потока въздух се филтрират. Системата разполага с два филтъра по линията на пресния и подавания в помещенията въздух. Първичен едър филтър на входа, той предпазва от навлизане на насекоми, едра прах, листа и други.  Следващият филър , който е изхода на рекуператора на нагнетателната линия към помещенията е  касетъчен фитър с висок клас на филтрация ePM1.0 50 % (или по старата норма F7). Този филтър в определени случаи може да бъде заменен и с филтър с активен въглен, който има клас на филтрация  ePM10 52 % 

Въздухът, който се засмуква от помещенията също се филтрира, преди да премине през ротационния топлооменник на HomeVent. Той има степен на филтрация  ePM10 50 % (G4)

Освен високата степен на филтрация, комфортната вентилация има вградени в рекуператора VOC сензори за следене качеството на въздуха вътре и извън дома. Напълно автоматично тя следи за поддържане на чист въздух в дома в допустимите хигиенни норми, без замърсяване. При регистриране на замърсеност, сензорите подават сигнал към контролната система, която увеличава или намалява мощността на системата, за да проветри и пречисти въздуха по-бързо или да предотврати навлизане на замърсеност от вън.
Комфортната вентилация HomeVent е един чудесен пример как можем да осигурим най-чистия въздух в нашите домове.

Какви филтри използва Hoval? - вентилационни системи за индустриални, спортни и логистични сгради

roofvent_rc_schnitt_ohne-schalld--mpfer.png
RoofVent 

Децентрализираните системи от Hoval осигуряват отопление, охлаждане и вентилация за големи еднообемни сгради. Покривните апарати RoofVent могат да поддържат микроклимата на площ до 1000 кв.м и да бъдат монтирани на височина до 30 м. Те имат вграден високоефективен пластинчат тоблообменник, който оползотворява енергията на засмукания въздух и затоплят или охлаждат входящия пресен въздух.  Системата е осигурена с висок клас филтри както на подавания така и на засмуквания въздух.

За да се осигурят хигиенните изисквания, филтърът на подавания въздух е с висок клас на филтрация  F7 според EN 779 , което по новия стандарт ISO 16890  е клас ePM1 55 % .

Засмукваният въздух също се филтрира преди да премине през топлообменника. Неговият клас на филтрация е M5 или ePM10 65 %

Филтрацията на въздуха в производствените, логистични и спортни сгради е от изключителна важност. Осигуряването на пресен, филтриран въздух дава своето отражение на работници и спортуващи за постигане на по-добри резултати.
Ако статията Ви е била полезна, споделете я.
Ако имате проект, за който трябва да осигурите вентилация, свържете се с наш консултант, за да Ви помогне да изберете най-доброто решение. 

автор
Stanimira Dimitrova