RoofVent®
Високо-ефективно оползотворяване на енергията

RoofVent® е оборудван с висок клас топлообменник, който му  позволява да постигне ефективност на рекуперация на топлината до 84%.

Контролна система TopTronic C

Гъвкава система, позволяваща настройки към конкретните изисквания.

EC Вентилатори с плавна модулация

Високоефективните EC вентилатори  гарантират ниска консумация на на ел. енергия. Въздушният поток се адаптира към конкретните изисквания.

Корпус с двойна обшивка

Големите ревизионни отвори и дизайнът с двойна обшивка гарантират бързо и лесно почистване и инспекция, свежда до минимум топлинните мостове.

Въздушен инжектор

Автоматично регулируемият инжектор за въздух  намалява температурното напластяване на 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

RoofVent®

RoofVent® са покривни климатични апарати за подаване на пресен и засмукване на отработен въздух и отговарят на изискванията на директивата за Екодизайн.
Те затоплят и охлаждат подавания пресен възух чрез вграден високоефективен топлообменник и спестяват енергия чрез рекуперация. Подаваният дебит въздух може да бъде настроен според конкретните изисквания като по този начин се оптимизират разходите за енергия.

Функции:

 • Отопление
 • Охлаждане
 • Подаване на пресен въздух
 • Засмукване на отработен въздух
 • Рециркулация
 • Рекуперация
 • Разпределение на въздуха чрез Air‑Injector
 • Филтриране на въздуха

Технически данни:

 • Дебит: до 8000 m3/h
 • Отоплителна мощност: до 160 kW
 • Охладителна мощност: до 114 kW
 • Рекуперация : до 84%
До 84 % рекуперация на топлина
Пестене на енергия чрез автоматично регулиране на натоварването.
Конструкция от двойна обшивка за надеждна работа
Лесен достъп за обслужване и сервиз.
Затвори