RoofVent®

В новото поколение RoofVent® има повече от 45 години опит в климатичните технологии. Този опит ни позволи да видим как изглежда една екологично съвместима и лесна за използване система за климатизация. Покривните апарати от продуктовата гама RoofVent® контролират подаването на пресен въздух и отстраняването на отработения въздух през покрива и с максимална енергийна ефективност. Това икономично и екологично решение за вътрешен климат е идеално за използване в комбинация с термопомпи, газови котли или хибридни системи.


RoofVent® RG газов апарат

RoofVent RG - топловъздушен апарат на газ

RoofVent® RG е покривен апарат с вграден кондензен газов котел. Работи в режими отопление, подаване на пресен въздух и изхвърляне на отработения въздух, като използва висока степен на рекуперация на топлина и студ. Напълно автономен, без необходимост от техническо помещение и обща тръбна мрежа.

RoofVent® RH/C водна система

roofvent_hotspot.png

RoofVent® R | RH | RC| RHC са покривни апарати работещи с външен енергиен източник, свързани с обща водна тръбна мрежа. Работят в режими отопление, охлаждане, подаване на пресен въздух и изхвърляне на отработения въздух, като използват висока степен на рекуперация на топлина и студ. Необходимо е общо техническо помещение с газови кондензни котли и/или термопомпи.

RoofVent® RP с термопомпа

roofvent-rp-6_belaria-vrf-40_2023_cut_hg.png

RoofVent® RP e покривен апарат, оборудван с индивидуална термопомпа, монтирана непосредствено до него. Работи в режими отопление и охлаждане, подаване на пресен въздух и изхвърляне на отработения въздух, като използва висока степен на рекуперация на топлина и студ. Напълно автономен, без необходимост от техническо помещение и обща тръбна мрежа.

Предимства от пръв поглед:

  • Голяма гъвкавост и персонализирани приложения благодарение на разнообразни продуктови варианти 
  • Степен на рекуперация до 86% с високоефективния пластинчат топлообменник на Hoval
  • Подходящ за комбинация с реверсивни термопомпи с мощност на отопление и охлаждане до 67 kW
  • Намалени инвестиционни разходи, тъй като не са необходими въздуховодни мрежи, а за моделите RP и RG не са необходими и техническо помещение и тръбни мрежи.
  • Лесно разширяване на системата с допълнителни модули
  • Предварително окабелени. Точката за свързване на цялата електрическа система се намира в подпокривния модул – електрическото захранване е интегрирано и тествано в завода
  • Ефективно разпределение на въздуха чрез патентования Air-Injector – намалени топлинни загуби през покрива и изключително добра стратификация на температурата
  • Улеснено планиране чрез Hoval HK-Select - софтуер с всички технически данни за бърз и лесен избор на подходящите модули RoofVent® за всеки проект.