27.09.2018

Hoval представи ефективни системни решения за сървърни центрове за данни (Data Centers)

Hoval представи системни решения за сървърни центрове за данни (Data Centers) на годишния форум за сградни иновации Building innovation forum 2018, организиран от City Media Group Bulgaria.

Със специалното участие

hoval-servecool-data-centersolutions---building-innovation-forum-bg---2-.jpg
Christian Richter - сегмент мениджър за сървърни центрове за данни в Hoval AG 

Кристиан Рихтер бе специален гост на форума. Той презентира високоефективните системни решения пред българската аудитория - архитекти, проектанти и инвеститори. Това е първата по рода си презентация и първото представяне на решенията в България.

   
  

Защо системата представлява интерес

Системата ServeCool представлява високоефективно, икономично и екологично чисто решение за охлаждане на сървърните центрове.
В едно съоръжение са комбинирани три вида охлаждане - пасивно чрез пластинчати топлообменници, адиабатно чрез използване на чиста дъждовна вода, активно чрез охладителни машини. Поради високия коефициент на ефективност на пластинчатите топлообменници в по-голямата част от времето системата работи в най-икономичния режим пасивно охлаждане чрез използване енергията на въздуха. Чрез него вътрешният микроклимат на сървърните машини е изцяло защитен от прах и влага, което е изключително важно за надеждната работа на сървърите. При необходимост от допълнителна мощност се включва адиабатното охлаждане чрез вода. В този случай се използва съхранената дъждовна вода, която като природен ресурс е лесно достъпен изключително чист за използване при адиабатно охлаждане.
Поради голямата ефективност на системата третата степен на охлаждане - активното механично охлаждане - ще се включва само в 10-15 % от времето. През останалите 85-90% системата работи в най-икономичния си режим.

Системата ServeCool е едно иновативно решение, с изключителна компактност (само 14 м2 за охладителна мощност от 140 kW), гъвкава модулна структура, която може да се надгражда при разширяване на сървърната база и бърза възвръщаемост на инвестицията поради изключително ниските режийни разходи при експлоатация.

Принцип и начин на действие

Основният принцип на системата е разделението на студени и топли зони. Това става чрез обособяване на студени и топли коридори. Сървърните машини са разположени в студения коридор, който е затворен с таван и врати и е изцяло изолиран от външната топла зона.


Студеният въздух се подава по пода (чрез декоративно подвигнат под), като самите вентилатори на сървърите изтеглят този студен въздух и го изхвърлят в зоната на топлия коридор. Оразмеряването на системата винагие съобразено с мощността на вентилаторите на съврърите, така че налягането в помещението да е балансирано.

Именно това разделение на температурите и голямата температурна разлика дава голямата ефективност на системата, която основно използва висококачествени пластинчати топлообменници, компактни но с голяма топлообменна площ.


Разбира се при всеки конкретен проект е възможно системата да бъде адаптирана съгласно конкретните архитектурни възможности и изисквания на инвеститора.
Например, вместо декоративен под, може да се използва декоративен таван.


Системата е изключително компактна и в същото време гъвкава и ползволява да бъде надграждана на модулен принцип при бъдещо разширение на сървърния център.


Решението ServeCool е едно от най-добрите ефективни решения, което има няколко основни предимства:

  • компактна система (само 14 м2 за 100 kW охладителна мощност)
  • защитава сървърите от прах и влага, чрез използването на охлаждане с рекуперация през пластинчати топлообменници
  • използва икономични ресурси за охлаждане - въздух (рекуперация) и вода (адиабатно охлаждане)
  • през 90% от времето работи без да използва активно охлаждане
  • има изключително ниски режийни разходи и разходи при експлоатация, което я прави бързо възвръщаема инвестиция
  • може да бъде достъпвана през всеки браузер и да бъде управлявана на място или от разстояние

Експертна консултация

Ако желаете да направите консултация за Ваш проект, свържете се с нас