Съвети при проектиране на термопомпи въздух-вода. Намалете шума.

◄ Обратно към статиите
Ако проектирате термопомпа въздух-вода с външно тяло, препоръчително е да обърнете специално внимание на въпроса шума. Кои термини трябва да знаете, за да интерпретирате правилно звуковите стойности на термопомпите?

Основни величини

heat-pump-sound-level-1.jpg
Звукова мощност:
Нивото на звуковата мощност е свойство на източника на шум и не зависи от разстоянието. Това ниво не може да бъде измерено директно, а може да бъде определено само с помощта на технически изчисления. Тази стойност може да се използва за сравняване на устройства като външни тела на термопомпи по отношение на шума. Нивото на звуковата мощност е дадено в децибели – означава се с dB (A).


Звуково налягане:
Нивото на звуковото налягане зависи от мястото на измерване в звуково поле и описва измеримите шумове в този момент.
Нивото на звуково налягане също е даден в dB (A).
Точното определяне на нивото на звукова мощност е важно.

Какви опции имате за ефективно намаляване на нивото на звуково налягане на външното тяло на Вашата термопомпа?

Вземете под внимание водещия фактор Q!
Водещият фактор Q е свързан с мястото на монтаж.
Положението на външното тяло и ограждащите елементи около него оказват огромно влияние върху осезаемите шумове от термопомпата - защото звукът се разпространява в сферична форма.

На фигурата по-долу се вижда как се промеря шума в зависимост от това дали монтажът е на открито с фактор Q2, до една стена с фактор Q3 или в ъгъл между две стени с фактор Q4. При монтаж до стена, шумът се увеличава с 3 dB(A) в сравнение с открит монтаж, а при монтаж в ъгъл, шумът се увелицава с 6 dB(A) спрямо открития монтаж.

q-factor-sound-level.jpg

Звуково налягане в dB(A) според разстояние в метри*

sound-and-distance.jpg

* Примерни стойности за термопомпа въздух-вода UltraSource® B (8) от Hoval при монтаж до стена


Просто правило на разстоянието!
Нивото на звуковото налягане спада с 6 dB (A) за всяко удвояване на разстоянието. С това правило може да се изчисли нивото на звуково налягане в мястото на емисията. Но какво означава това по отношение на това субективно възприемане на силата на звука? Ако усетите шум наполовина по-силен или два пъти по-силен, това приблизително съответства на промяна в нивото на звуковото налягане между 6 dB (A) и 10 dB (A).

Моля обърнете внимание: „Звука“ и „нивото на звука“, като „шума“ и „нивото на шум“ са само възприятия на човешкото ухо. Тези термини са различни от обективно измереното ниво на звуково налягане.

ch_baldingen_familie-schibli_ultrasource_0322-1.jpg
На снимката виждате примерен монтаж на външно тяло на термопомпа UltraSource® B  на отстояние от къщата и от съседния имот. (изтеглете техническия каталог за повече информация тук >>


Надяваме се тази статия да Ви е била полезна и при следващия проект на термопомпа въздух-вода да изберете най-подходящото място за външното тяло, с оглед минималните нива за шум за обитателите на дома и техните съседи. 

Ако статията Ви е харесала, споделете я.
Ако имате нужда от консултация или повече техническа информация за термопомпите, произвеждани от Hoval, не се колебайте да се свържете с нас : 0700 20 755 | office.bg@hoval.com
автор
Stanimira Dimitrova