Чист и здравословен въздух в производственото хале без въздуховоди: хладно през лятото и топло през зимата:

◄ Обратно към статиите

Тук летят стружки,  доста често е горещо, а понякога и задимено. Въздухът е замърсен и омаслен. 

Служителите на Edi Hofstetter AG в Швейцария, община Бенкен, поддържат производството на инструменти и машини. А също така извършват обработка и на части до 20 тона.

Обновяването на отоплителната система (с топловъздушните апарати) предвижда добра възможност за подобряване на климата в производственото хале. В бъдеще халето, с площ от почти 4000 m2 ще бъде затоплено и климатизирано. Не само това,  компанията също търси решение базирано на възобновяеми източници на енергия, но и възможност за бъдещо разширение, ако такова се наложи.

По препоръка на Hoval, проектантът заложи климатичен покривен апарат Hoval RoofVent® LKW-9/DN 5 с две термопомпи. Системата има въздушен дебит от 7000 m3/h и съответно максимални мощности на отопление и охлаждане от  63 и  56 kW. RoofVent® е оборудван с контролна система и шумозаглушители за пресния и отработения въздух, тъй като производственото хале е в непосредствена близост до жилищна зона. Апаратът е маслоустойчиво изпълнение и е с четиритръбна система за отопление и охлаждане.

Вътрешният микроклимат в производственото хале е подобрен значително. Изискванията, предвидени за качеството на въздуха по отношение на температура, миризма и дим, са ясно постигнати. Енергията за отопление и охлаждане, генерирана по природосъобразен начин, се оползотворява няколко пъти.

автор
Loris Basso