Cool IT Smart: Как да не загубим студа в сървърните центрове за данни /Data Centres?

◄ Обратно към статиите

Климатичните системи в сървърните центрове поглъщат огромни количества енергия, но не и ServeCool

Над 90% от времето - работа в икономичен режим

Оптималната температура, поддържана в постоянно ниски норми  е изключително важна за безпроблемната работа на машините, а това от своя страна е основен приоритет на дейта центровете, за да предоставят качествена и надеждна услуга на своите клиенти. Необходимите мощностите за охлаждане са в значително големи размери и разходите за това във времето на експлоатация може да бъдат огромно перо, ако не се предприемат необходимите мерки за мощна, надеждна, ефективна и в същото време икономична система за охлаждане.

Напълно възможно е да се съчетае надеждността с енергийната ефективност, когато се охлаждат сървърни центрове за данни: отговорът на това предизвикателство е охладителна система ServеCool от Hoval.

ServeCool от Hoval обединява три различни метода за охлаждане в едно съоръжение. 
Методът за пасивното охлаждане (free cooling) се основава на външния въздух, който навлиза в помещенията индиректно чрез преминаване през пластинчат топлообменник. Благодарение на високоефективната рекуперация въздухът се охлажда и достига до вътрежността на помещенията, без възможност за образуване на прах и задържане на влага във високо чувствителните сървърни центрове.

В случаите, когато охлаждането от рекуперация не достига необходимата мощност, автоматично се включва системата за адиабатно охлаждане (който е едно ефективно използване на възобновяемите ресурси). Адиабатния принцип на охлаждане използва водата (за предпочитане събрана дъждовна вода), за да абсорбира топлината от въздуха и по този начин да постигне охлаждане.

Като цяло, тези два метода -рекуперация с пластинчат топлообменник и адиабатно охлаждане - са достатъчни за 97% от общото време на работа. За останалите 3% от времето се включва механичната система за охлаждане (чилър).

Тази концепция осигурява резултати на максимална надеждност и минимална консумация на енергия: за разлика от конвенционалните охлаждащи системи, които използват комбинация от пасивно и механично охлаждане на 50% смесен режим на работа и 25% на механично.

hoval-servecool-solution-for-data-centers---grafic---low-cost-comparisson.jpg
Системата SеrveCool използва механично охлаждане в много малка част от работното време, а това гарантира ниски разходи на енергия и бърза възвръщаемост на инвестицията.

В основата на концепцията за ServeCool има два високо ефективни пластинчати топлообменника тип cross-flow. Те са чистото въплъщение на една от основните концепции на Hoval. С тяхната странична дължина от 1.20м, те са едни от най-големите индивидуални пластинчати топлообменници произведени от Hoval. Благодарение на техния размер, те предлагат над средната ефективност за оползотворяване на енергия.

Хладен въздух близо до точката на оросяване: благодарение на адиабатния процес

2-18.jpg

За да бъде възможно адиабатното охлаждане, чрез помпа се доставя вода през разпръскващите дюзи. Водата се разпръсква над първия от двата пластинчати топлообменника. След това водата се изпарява и охлажда въздуха надолу с около 6 К, докато той се доближи до точката на оросяване. Затоплената вода се улавя във ваната, разположена в долната част и се изпомпва обратно към разпръскващите дюзи. Вторият пластинчат топлообменник, който е разположен над първия, се грижи за последващото изпаряване и в същото време охлажда отработения въздух.


Най-добрият избор при адиабатно охлаждане  е използването на дъждовна вода. Природен възобновяем ресурс, който е изключително чист без минерали и други примеси и може да бъде съхраняван без проблем дълъг период от време, стига да е в подходящите условия (ниска постоянна температура и без слънчева светлина).

servecool-princip.jpg
ServeCool принцип на действие

Максимална енергийна ефективност : благодарение на контролната система ServeNet

Заедно,  климатичната система ServeCool  и новоразработената система за контрол ServeNet образуват цялостната система ServeLine.

Системата за контрол сравнява ефективността на индиректното пасивно охлаждане (free cooling), адиабатното и механичното охлаждане, също така контролира тяхното взаимодействие, като по този начин се оптимизира потреблението на енергия. Също така  предоставя цялата информация, необходима за оценяване ефективността на използваната енергия (PUE) в реално време. ServeNet може да бъде напълно интегрирана в инфраструктурното управление (DCIM) на сървърните центрове за данни.

Търсите растящ капацитет за охлаждане? Просто свържете няколко охладителни системи ServeCool

1-23.jpg

ServeLine  е подходящ за сървърни центрове  от сто до няколко хиляди квадратни метра климатизирано пространство. Капацитетът на охлаждане може да бъде увеличен на модулен принцип:  напълно  съобразен с изискванията, просто се свръзват заедно няколко индивидуални ServeCool модула и охладителната система може да бъде разширена на всеки един следващ етап.   

Инвестицията в ServeLine бързо се възвръща благодарение на изключително ниската консумация на енергия за охлаждане и ниските разходи по време на сервизиране и поддръжка на системата.

Прочетете повече за продукта >>

Ако статията Ви е харесала, споделете я.

Ако имате проект, за който търсите ефективно решение, свържете се с нас за консултация с експерт на Hoval. 
автор
Christian Richter