Какво трябва да направите и как да подготвите Вашите газови котли за новия отоплителен сезон?

◄ Обратно към статиите

Годишните проверки на газовите котли подобряват сигурността, комфорта и оперативните разходи на съоръженията – почистения и настроен правилно котел ще консумира по-малко гориво и собственика може да бъде сигурен, че няма да срещне трудности през отоплителния сезон. 

В нашите климатични условия, отоплителната система работи около седем - осем месеца, така че периодичната поддръжка е задължителна задача за всеки собственик на газов котел и трябва да се прави поне веднъж годишно. Една такава проверка ще позволи на котела безпроблемна работа, особено след няколкото месеца почивка през летния сезон и ще удължи живота на цялата отоплителна инсталация. Отоплителна система, която е повредена или дефектна може да бъде сериозна заплаха за потребителите и да доведе до допълнителни разходи. Ако в продължение на няколко години системата не е била поддържана, това може да доведе до изтичане на газ или наслояване на голямо количество утайка вътре в котела.

razhodi-za-otoplenie-hoval

Малки дефекти могат да понижат значително ефективността на устройството като се изразходва повече гориво. Един повреден котел би работил неблагоприятно спрямо околната среда, защото ще изхвърля количество замърсители навън. Редовната проверка и поддръжка на отоплителната система ще открива тези дефекти или нередности в работата на котела – поправката на малка нередност е много по-изгоден вариант, отколкото когато тази нередност се превърне в критична. 

Кой трябва да извършва тези проверки?

Газовите котли са сложни устройства, състоящи се от прецизно изработени и съобразени елементи. Опитът показва, че такъв котел, ако се поддържа от неквалифициран човек, може да причини неприятности, неправилна работа и дори щети. Проверката на такъв котел трябва да се извършва от експерт със съответните разрешителни, а най-добре е, ако това е оторизиран сервизен техник от производителя. Ако при закупуване на котела решите да сключите договор за сервизни услуги, можете да разчитате на удължена гаранция и отстъпки при извънгаранционна поддръжка.  

otoplenie-klimatizaciq-i-ventilaciq-hoval

Нека припомним, че не е добре да отлагате проверката за последната минута. Началото на есента и последвалата зима е периодът, в който сервизните техници получават много голям брой поръчки и клиентите трябва да са готови, че ще има известен период на изчакване за извършване на услугата. 

Проверка и поддръжка на котела – какво да следим

Проверката на котела трябва да започне най-напред с предоставянето на документация, т.е. гаранционната карта и предходните протоколи на сервизния техник. Ако сте забелязали обезпокоителна промяна или нередности в работата на котела по време на предишния отоплителен сезон – информирайте сервизния техник.Основната активност извършваща се при проверката на газовия котел е почистването на водните филтри и филтъра за газ. Ако котелът не произвежда топла вода до желаните параметри – обикновено виновникът е филтъра при подаването на студената вода. От друга страна, запушеният филтър за газ може да бъде причина за неефективна работа на устройството. Топлообменикът изисква най-голямо внимание – неговото състояние се отразява на ефективността на съоръжението. По време на работа, топлообменикът е в контакт с горещите изгорели газове и киселинен кондензат, утаечния слой, синтерованото гориво и катранените вещества обикновено се събират там, а те трябва да бъдат отстранени внимателно.

Той се почиства внимателно с помощта на специални химикали, в тежки случай е необходимо механично почистване. Някои производители препоръчват подмяната на уплътненията след всяко почистване на топлообменика – въпреки, че цената им е ниска, те намаляват риска от изпускане на топлината през отоплителния сезон.

efektivno-otoplennie-i-energiini-spestqvaniq-ot-hoval

Сервизният техник проверява и горелката, циркулационната помпа, разширителния съд и стяга съединителите и всички датчици. Газовата горелка трябва да бъде демонтирана, почистена и монтирана в правилната позиция, контролите също са обект на възпламенителни електроди и електродна йонизация.
Ако циркулационната помпа е била изключена дълго време, например извън отоплителния сезон, а и котелът е изключен от захранването, това може да доведе до блокиране на циркулационната помпа (засядат роторите) – след това роторът може да се отключи ръчно с отвертка, в противен случай циркулационната помпа ще се нуждае от почистване или от подмяна с нова.   

circulation-pump.png

По време на проверката се гледат  разширителния съд – налягането на газовата възглавничка и връзката между съда и инсталацията. За край на дейностите по поддръжката се проверяват всички сензори и плътността на окабелените свързващи елементи в корпуса на съоръжението. В конвенционалните газови котли с отворена горивна камера, сензорът е защита срещу тягата на отработените газове, които се освобождават от котела. Ако димът от комина не изчезне напълно, това също трябва да подлежи на проверка.  Като доказателство, че такава проверка се е осъществила, когато всички дейности са извършени от сервизния техник се записват и се съставя протокол.

Проверка на димните газовете

Независимо от това дали използваме нафтов или газов котел със затворена горивна камера, Вашият дом също е обект на годишна и задължителна проверка заради дима, горивните и вентилационни въздуховоди. Такъв контрол трябва да се извършва от коминочистач – така че не можете да го почистите сами. За проверката и почистването също трябва да се издаде документ чрез подходящ протокол. Ако смятате, че тази информация Ви е била полезна – споделете я и се свържете с нас за повече детайли! 

автор
Stefan Müller