Автономността - новия важен критерий при избор на ОВК инсталации за производствени сгради. Защо комбинацията от апарати Hoval RoofVent и TopVent с VRV стават все по-желано системно решение

◄ Обратно към статиите
Спестяването на пространство и време за монтаж стават все по-важни критерии при избиране на системи за отопление, вентилация и климатизация на големите еднообемни сгради като производствени и логистични халета. В комбинация с възможността за автономност и гъвкавост, децентрализираните ОВК системи от Hoval  стават все по-желан избор. Комбинацията на покривни апарати Hoval RoofVent и TopVent  заедно с VRV система на директно изпарение отговаря на всички изисквания.

Нуждите на пазара

hoval-warehouse-2.jpg

Покривните топловъздушни апарати на Hoval се предлагат като децентрализирана и автономна система от години. В различни комбинации с термопомпи или газови котли, те успешно покриваха нуждите за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради като производствени и логистични халета, спортни зали, хангари и други големи обеми.

От началото на 2017 година апаратите RoofVent и TopVent се предагат в комбинация със система за директно изпарение. Това бе наложено от нуждите на пазара и крайните клиенти, а ние от Hoval намерихме начин да се адаптираме към тези нужди и да направим най-доброто за нашите клиенти.

Какво представлява система

Системата е базирана на покривни климатични апарати RoofVent и TopVent , които са оборудвани с топлообменник на директно изпарение. На покрива на сградата, в близост до апаратите  се разполага външния агрегат за директно изпарение. Спестяват се пространство от липсата на  възуховодна мрежа в подпокривното пространсто, но и се спестяват дългите трасета топлопреносна (студопреносна) тръбна мрежа. Освен икономия на пространство се реализира и икономия на време по време на монтаж.
Системата е не само гъвкава, с оглед на бъдещи разширения на производствените сгради, но и изключително автономна, тъй като позволява обособяване на отделни зони в целия обем на халето. Могата да се климатизират само тези зони, които се ползват в конкретния момента, това спестява енергия и не намалява комфорта в работните зони.

Какво получават клиентите?

wohngebaeude_sonne.jpg
Клиентът получава високоефективно решение с добавена стойност. Решение, което ще му спести разходи в бъдеще и което ще гарантира комфортната среда за работа на служителите в завода. Инвестицията в децентрализирана система за отопление, охлаждане и вентилация от Hoval е инвестиция в бъдещето.

Приложение

photo-3-07-18------8-43-39-1.jpg
Системното решение намери своето приложение в производствени и логистични сгради в България. Вижте някои от тях в раздел референции
Ако статията Ви заинтригува, свържете се с експерт на Hoval България.
Той ще Ви помогне да намерите най-доброто решение за Вашия проект. 

Свържете се с Hoval 
автор
Stanimira Dimitrova