Какво е ВIM? – предимствата на BIM в работата на ОВК проектантите

◄ Обратно към статиите

Подробната информация и правилната комуникация между отделните системи са ключови за доброто проектиране. 3D визуализацията на сгради и съоръжения подобряват процеса на проектиране и осигуряват постоянно необходимата информация между всички участници в процеса. И точно за тази цел имаме нужда от BIM (Building Information Modeling).  

Проектиране на сграда – Архитекти VS. ОВК проектанти

Традиционният процес за проектиране на сграда изисква дългосрочно сътрудничество между архитекта и инвеститора, по време на което се определя вида, типа и размера на сградата, както и строителните материали, които ще бъдат необходими.

С архитекта също се съгласуват и всички допълнителни въпроси около сградните инсталации като например – определяне вида на топлоизточника, мястото на техническото помещение за монтаж на котли и вентилация, преминаване на вертикални шахти, хоризонтални трасета и други.

 Понякога около определените първоначални места възникват конфликтни точни между отделните специалности ОВК, ВИК, електро и др.. За това в заключителната фаза на проектирането идва момента, в който да се съгласуват всички места за преминаване и разполагане на инсталациите по отделните части, височини на помещения, местоположения и големина на шахти, разположение на отделните вертикали в шахтите, а това понякога е свързано с промени и в архитектурните планове.

what-is-bim.jpg

Нов модел на сътрудничество

Процесът на проектиране на сградата може да се подобри значително със създаването на примерен триизмерен модел. Проектантите в сътрудничество с архитектите могат лесно да определят местоположението на комини/щрангове, прокарването на кабели или местоположението на трасета и съоръжения. С такова решение, проектите се изготвят по-бързо и по ефективен начин – а цялата тази информация е полезна и за инвеститора при вземането на важни решения относно цялостния проект на обекта. 

Какво е BIM?

BIM (Building Information Modeling) в наши дни е известно като понятие, което представлява  триизмерни модели на сградни инсталации и съоръжения. Моделът се прави от триизмерни елементи на даден обект с предварително зададени характеристики. Може да се моделира всичко - детайли на сградата, съоръжения, тръби и въздуховоди, дори детайлни елементи като фитинги или вентили. Механизмът на моделиране е подобен на този, който използваме в реалния свят – трябва да определим значителен брой от елементи с характеристиките, които притежават. Например – един прозорец, който включва не само размери, но и материал, цена, коефициент на топлопреминаване U, слънчева пропускливост ,,g”, както и връзката с околната среда, т.е. разположението му спрямо потенциалните печалби на топлина в една стая. Всеки виртуален обект създаден с технологията BIM е  дигитален прототип на реалния обект с всички негови параметри.  

bim2.jpg

При традиционното проектиране, голяма част от време е посветена на конструктивната документация като промени, корекции,актуализации и забележки, направени от участниците в инвестиционния процес. С BIM, всички документи са събрани на едно място, а промените са записани и контролирани.

Предимствата на BIM технологията

С технологията BIM, получените модели могат да се използват за изчисления, симулации, анализи и доклади – което дава възможност да се предвидят последствията от всяка евентуална промяна. Пример за такова действие може да бъде изолацията на сградата – какъв ще бъде ефектът на промяна, ако дебелината на топлоизолацията по всички външни стени се промени от 15 на 17 см или ако всички прозорци с двоен стъкопакет се заменят с прозорци с троен стъклопакет, които са с 20% по-големи?  

С BIM се разбира как варират разходите за материали, труд, графикът за изпълнение на строежа, топлинният товар на сградата или очакваните разходи за поддръжка. Когато става въпрос за технологията BIM, трябва да се подчертае удобството за сътрудничеството между всички, които участват в процеса на създаване на сградата и в същото време  на постоянен дигитален достъп, чрез който могат да видят промените направени от другия проектантски екип.

ultragas-condensing-boiler-hoval-bim.jpg
Revit файлове на кондензен котел  UltraGas

Друго важно предимство на BIM технологията е възможността за споделено ползвване на триизмерен модел, споделянето на данни , добавяне на информация от настоящи и нови участници представляващи всички включени индустрии. Работейки с този модел, нещата могат да бъдат завършени по два начина – първият е работа от дистанция – с този метод, проектантите работят с образеца в реално време, но от дистанция, без да е нужно да се правят индивидуални срещи за съгласуване. Вторият начин се състои в постоянен обмен на данни, използвайки IFC формат – с това решение, работещата група сравнява своите собствени файлове с новите прикачени , които са реплика на модела -  по този начин те имат възможността да направят оценка на нововъведените елементи, например откъде минава тръбите на отоплителната система.

_________________________________________________________
А Вие работите ли с BIM файлове?
Можете да свалите нашите само с едно кликване тук  (с кратка регистрация).

автор
Stefan Müller