Приблизително нулева енергия за офис сгради – Casa Hoval пример от практиката

◄ Обратно към статиите

Построен за рекордното време от шест месеца, това е не просто новия централен офис на Hoval в Италия, но и но и модел на NZEB (нулево потребление на енергия в сградите). 

Casa Hoval е амбициозно предизвикателство, което подчертава  призванието на  компанията, която е отговорна към природата, енергията и околната среда. Този нов главен офис е порстроен само за шест месеца и наистина е модел за енергийна ефективност, конструиран в съответствие според изискванията на Passivhaus и със сертификати от Cened A+, CasaClima Class A, Work&Life and Minergie Protocol.  Hoval прие предизвикателството да се превърне в отправна точка за всички, които се интересуват от идеята за изграждане на  A-Class енергийно-ефективна компания. Casa Hoval е компактна сграда с функционално разделяне на лосистични халета от офиси; с широки прозорци и светли стаи. Това е проста и минамалистична структура, направена от стомана и дърво. Зелената градина, която е разположена в сърцето на сградата, ни напомня за екологичната мисия на Hoval. Природният кът е изграден съгласно специфичните условия за създаването на оптимален вътрешен микроклимат и използването на особено ефективните решения на Hoval. Когато влезем в новия централен офис, се чувстваме като ,,у дома си“.   

Интегриран дизайн

В сравнение с традиционната проектантска работа, която започва с архитектурата на сградата, а по-късно с анализ на инсталации, в този случай синергията се използва в началото. Например, изборът и анализът на място, както и ориентацията на сградата са функционални детайли, които се адаптират към изискванията за енергийна ефективност и благосъстоянието на вътрешния микроклимат в Casa Hoval.

Преди проектирането на инсталации, ние се опитвахме да оптимизираме съотношението между температурата влажността, както през зимата, така и през лятото, за да се предотвратят евентуални проблеми, които могат да бъдат причинени от ниски температури през зимата или поради прегряване през лятото. Проектът на Casa Hoval не включва много прозорци с южно изложение, а сградата е разположена в посока север/изток и частично на запад, което предвижда малко излагане на слънце през лятото. Ако не се бяхме съобразили с това, щяхме да изпитваме съществена нужда от климатик, за да предотвратим опасността от влага и това щеше да обремени инсталационните системи. Като архитектурен проект, включващ енергийния баланс, Casa Hoval е построена така, че да произвежда само необходимата ѝ енергия, а не да покрива пропуските от неправилен архитектурен дизайн. 

Тройна термична станция

Casa Hoval се откроява и заради два специални акцента: Станцията, която отоплява сградата се намира зад стъклена витрина, където са изложени всички съоръжения на Hoval, а в същото време е футористична зала за тренировъчни курсове. Задвижващата сила на обекта е термична станция, в която всички системи на Hoval са изложени и са перфектно видими за всеки посетител от пръв поглед. Освен това се използват за отопление на сградата и едновременно се превръщат в компонент за обучение, който Hoval може да предложи на нашите професионалисти и бизнес партньори. Това е функционален детайл, който свързва същността на компанията със страстта ѝ към технологиите.

За отопление и охлаждане на Casa Hoval са използвани ефективни и технологични решения: таванни вентилационни отвори, които са захранени директно от термостанцията. За да се осигури пресен въздух са инсталирани шест вентилационни апарата за комфортна вентилация -  HomeVent Comfort FR-500 с рекуперация. За подсигуряване на БГВ се използва инсталация от слънчеви колектори Hoval UltraSol, в която са заложени и високоефективни циркулациоони помпи Biral. Фотоволтаична централа на покрива на Casa Hoval частично произвежда електроенергия. В складовото хале е предвидена индустриална вентилация.

И така отоплителната станция освен място техническо помещение е изложбена и образователна зала, която показва управлението на съоръженията от Hoval. Идеята за тази станция е създадена в резултат от желанието за близък допир до решенията, които предлага компания Hoval. Всички устройства са свързани в разпределителна мрежа. Пелетният котел Biolyt се използва за отопление и е свързан в обща инсталация с кондезния котел UltraGas®. Други решения на Hoval, които имат различни технологични захранвания могат да се активират с образователна цел. Тук са показани решения на разнообразни продукти: 

Agrolyt® котел на дърва 

Biolyt  котел на пелети      

UltraOil нафтов котел 

UltraGas газов кондензен котел, работещ на метан 

TopGas Стенен газов кондензен котел, 

TopGas® Combi, стенен газов котел за отопление и топла вода 

TopGas Comfort стенен газов котел    

Thermalia® термопомпа геотермални води    

Belaria® IR термопомпа въздух-вода        

Belaria® SRM термопомпа въздух-вода     

Belaria® SRM compact, термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 

Нестандартна топлинна станция, с решаващо значение за развитието на целостта междъ системите на високоенергийно ниво, които могат да сътрудничат и комуникират помежду си. От своя страна Hoval прие амбициозно и ентусиазирано предизвикателство и използва най-доброто kno-how. Hoval може да представи конкретно допълнителните стойности на техните решения: качество, техническо изпълнение и опростена експлоатация.


 Ако харесахте този пример от практиката, моля споделете!
автор
Martin Köb
Product Manager SRS