Modul-plus
Връзка за топла вода
Захранващ тръбопровод за отопление
Двойно покрити клетки с вътрешно вълнисто покритие от неръждаема стомана и метод на вихров ток за увеличаване преноса на енергия.
Модулни клетки с по 115 литра прясна вода
Отвор за почистване. Отделните клетки са достъпни отпред и по този начин лесни за почистване

Modul-plus

Уникален модулен водоподгревател с дебит до 17500 l/h  при температура  на водата 45°C.

Modul-плюс е изключително компактен, високоефективен проточен бойлер, който се предлага в седем типоразмера и е изключително подходящ за хотели, спортни центрове, болнични заведения, където има пикови потребления на топла вода и високи хигиенни изисквани. Без легионела и други бактерии.

 

Технически данни:

  • Дебит: 640 до 17500 l/h
  • Воден обем: 230 до 1150 l
  • Отоплителна повърхност: 2,84 до 14,2 m2
Ниската консумация на енергия благодарение на принципа на противопотици, намалява емисиите при топлинния източник.
Максимално оползотворяване на енергията от топлоизточника посредством принципа на противопотоци.
Няколко цилиндъра свързани последователно за избягване на "мъртви зони" и защита от легионела бактерии.
Подкрепа от Ховал при проект, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка.