Съвършенство за логистичните халета: вентилационна и климатична система, спестяваща пространство и осигуряваща икономии

◄ Обратно към статиите

При проектирането на вентилационни и климатични системи за логистични халета, винаги се прилагат основните принципи на термодинамиката – независимо от специфичните изисквания за температурата в халетата.

Тези принципи определят проектирането на вентилационната система и формират експлоатационните разходи. Добре проектираната система спестява много разходи.

Например особено важно е да се вземе под внимание стратификацията на въздуха по височина в халетата. Вертикалният температурен градиент трябва да бъде контролиран и да се поддържат минимални топлинни загуби. Най-често тези загуби са през покрива, където се задържа много висока температура, при използване на конвенционални вентилационни системи.  Един от начините да намалите загубите е да съсредоточите температурата в работната зона, без да се позволява на топлия въздух да се задържа високо над покрива с значително по-висока температура от работната зона. Това може да стане възможно единствено с правилно вертикално стратифициране на въздуха.

Предимства на въздушния инжектор – Air-Injector®

Специфичните свойства въздухоразпределителите, а особено на патентования Air-Injector® от Hoval - гарантират, че въздухът в логистичните халета ще се разпределя точно според изискванията.
air-injector_heating-1.jpeg

В режим на отопление въздушният инжектор подава топъл въздух насочен директно надолу. На графиката по-долу се вижда, как въздухът се придвижва вертикално надолу, той преминава с по-бърза скорост покрай по-високите стелажи и с по-забавена скорост в по-долните стелажи. В резултат на това околният въздух от горните стелажи се увлича в потока и заедно преминават надолу. По този начин се получава ефективна циркулация между стелажите и между редовете им.

За да може потокът да преминава ефективно към следващите рафтове, трябва да се остави пространство от 0,2 до 0,3 метра (m) между пода и стелажите. Подобреното разпределение на въздуха дава възможност за оптимизиране на потока прем максимум три пътеки. (Вижте фиг. 1: Въздушен поток през пътеките.)

ventilatie-grafic-2.png

Фиг. 1: Въздушен поток през пътеките: Въздухът, подаван вертикално отгоре, позволява да се постигнат ниски температурни градиенти по цялата височина. В хале, което е високо между 8 и 12 метра, стойностите обикновено са някъде между 0,15 К и 0,25 К.

Спазване на минималните допустими температури (особено през зимния режим)

Понякога стоките, които се съхраняват имат минимални изисквания за температура, като например стоки от хранителната промишленост като шоколад и други, но дори и да няма такива изисквания и в склада се съхравяна подукция, която позволява и по-ниски температури на съхранение, е добре да се фиксира минимална температура, която да осигури на системата предпазване от замръзване. Това е важно не само за съхраняватата продукция, но и за хората работещи в склада, както и за инсталираните в нея, отоплителните и други сградни системи.  Обикновено минималната температура, която поддържат в складове, без специфични изисквания е около 8оС до 16оС. Това може да се осигури, чрез покривните апарати RoofVent® и TopVent®, които следят температурата в халето чрез монтираните в него датчици за температура и автоматично поддържат минимална мощност, която да осигури желания диапазон на температурата. Важен фактор е и височината на халето, тъй като температурата на по-високите рафтове в халето е по-висока. Обикновено чрез системите на Hoval и патентования въздушен разпредел Air-Injector®, с който са оборудвани всички покривни апарати, тази разлика е само 1оС на всеки 10 метра. Ако например се фиксира температура в работната зона 8оС, то на 10-тия метър в халето температурата ще е 10оС, на 20-тия 11оС. Това трябва да се вземе предвид, за да не се превиши температурата по високите рафтове и в същото време да не е прекалено ниска температурата на долните рафтове и зоната с хора.

Спазване на максимално допустимите температури (особено през летния режим)

При съхранение на храни или фармацевтични продукти, обикновено се изисква температура в склада да е под 25 оС. Тук е особено важно стратификацията на температурата по височина да бъде правилно разпределена. Топлият въздух винаги ще се движи нагоре и това ще доведе до опасност от затопляне на горните рафтове, докато долните се поддържат в подходящата температура. Именно тук идва отново предимството на покривните апарати RoofVent® и TopVent®, които плавно разпределят температурата и може да бъде нагласена температура на долните рафтове да бъде 23-24оС, а на горните рафтове 24-25оС в зависимост от височината им. 

За целта покривните апарати, които са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, разпределят въздуха високо горе, разпръсквайки го като в една равнина, тъй като той е по-студен от стайната температура, той плавно пада надолу, обтичайки равномерно всички стелажи, рафтове и редове. Апаратите циркулират въздуха като засмукват въздуха от помещението, това кара потокът от топъл въздух да се издига нагоре, засмуква се от апаратите, охлажда се и отново се спуска надолу. (някои са на пълна рециркулация, други на смесен режим, трети изцяло на пресен въздух).

 

air-injector_cooling.jpeg

Спазване на минимални и максимални температури


Ако трябва да се спазва долна и горна температурна граница , вертикалният градиент на температурата е от решаващо значение. Ако кажем например, че стоките трябва да се съхраняват при температура между 18 и 21оС (3оС) - височината на залата трябва да бъде съобразена така, че разликата между първия посления метър по височина да не бъде по-голяма от 3оС. Ако предположим, че халето е високо 20 метра, то тогава стратификацията по височина не трябва да надвишава 0,15 оС/ m.

Това е изключтелно лесно с покривните апарати RoofVent® и TopVent® , тъй като още при проектирането на вентилационната и климатична система, височината и температурните режими са взети под внимание. Избират се правилния брой апарати, разпределят се на равномерни разстояния под покрива. Режимът им на работа се настройва за конкретните параметри – височина на залата, температура в работната зона, следи се както температурата долу, така и горе , за да се осигури най-добрия режим и циркулация на въздуха.

Централизирана срещу децентрализирана вентилация и климатизация

Един от най-важните фактори в складовите и логистични халета е пространството. Осигуряването на повече пространство за съхранение на стоките е от решаващо значение за бизнеса. Именно за това децентрализираните системи на Hoval се явяват най-добрият възможен избор. Те се монтират високо на покрива, в зависимост от модела могат да бъдат на покрива (с тяло отгоре и от долу) или само под подкрива. Това спестява ценно пространство и не пречи на кранове, телфери и други подемни системи в халето. Също така те осигуряват зониране на халето и поддържане на различни параметри в различните складови зони, дори това да е един общ голям обем. Това е възможно, тъй като всеки апарат е автономен и поддържа зададените параметри в своята зона. С един апарат може да покрия площ от 200 кв.м до 1000 кв.м площ. Гъвкавостта им позволява също и при бъдещи реконструкции и преустройство на халето, те да бъдат препрограмирани или просто преместени или заменени с нови, само там където е необходимо. Това е изключително важен фактор, тъй като централизираните системи не могат да бъдат надграждани и променяни. 

 Апаратите RoofVent® са оборудвани с високоефективен топлообменник и използват висока степен на рекуперация, за да постигнат най-добрите условия за съхранение с най-минималните разходи. Те винаги работят в режим на 100% пресен въздух, като при определени летни условия, например вечер и нощем, могат да осигурят и безплатно охлаждане с free cooling. Покривните апарати TopVent®  могат да бъдат само на рециркулация или да работят в смесен режим с рециркулация и пресен въздух. Това позволява те да бъдат гъвкав избор за разпределяне на мощността за отопление и охлаждане в халето. Те идеално допълват система от няколко RoofVent® апарата. Апаратите са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, това спомага за най-доброто разпределяне на въздуха в целия обем по площ и височина, спестява излишни дълги и големи вентилационни канали под покрива и осигурява най-добрата стратификация на температурата по височина -  само 1оС на всеки 10 метра височина.

Системите могат да бъдат на вода или на директно изпарение. Апаратите с водни топлооменници, лесно се свързват с двутръбна или четиритръбна система с котел, термопомпа, чилър. Системите на директно изпарение са изключителни тъй като те не само са децентрализирани, но и напълно автономни. Те спестяват не само въздуховодните канали под покрива, но и тръбна разводка. Повече за системите на директно изпарение, прочетете тук >>

В практиката децентрализираните системи на Hoval са спечелили доверието на световно известни логистични и производствени компании. Вече близо 10 години Hoval е станал символ на усъвършенствано, ефективно и качествено решение за всички големи еднообемни сгради.

 

 

автор
Stanimira Dimitrova