TopVent®

Покривните апарати от серия TopVent® имат голяма диапазон на мощности и дебити. Благодарение на гъвкавото решение и различните видове топлообменници те са идеалното решение за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради като производствени и логистични халета, спортни зали и други. Вграденият в тях въздушен разпределител осигурява най-икономичното разпределение на въздуха и намалява загубите на топлина през покрива. Научете повече за видовете апарати:

TopVent® C/S, водна система

topvent-s_2022-05_hg.png

TopVent® CH | CC | CHC | SH | SC | SHC са серия покривни климатични апарати за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради. Обслужването е изцяло от покрива.

TopVent® SP/CP, термопомпа

Покривен климатичен апарат TopVent SP-6 с термопомпа Belaria VRF за отопление и охлаждане на големи едноомебни сгради

Покривен апарат за отопление и охлаждане на големи еднообемни сгради. Обслужване изцяло от покрива.

TopVent® T/M, водна система

TopVent покривен климатичен апарат

TopVent® TH | TC | THC | MC | MH | MHC са рециркулационни въздушни апарати за отопление и климатизация с рециркулиран, смесен и пресен въздух.

TopVent® TV/TW завеси

Топловъздушни стенни апарати и завеси TopVent TV | TW

TopVent® TV са стенни топловъздушни апарати, подходящи за халета с малка височина. TopVent® TW са топловъздушни завеси, подходящи за монтаж над врати в производствени и логистични халета.

TopVent® gas, газов апарат

TopVent TG топловъздушни газови апарати

TopVent® TG са апарати с вградена газова горелка, работещи на рециркулация или с подаване на пресен въздух, които се използват за отопление. Оборудвани с модулна газова горелка.

TopVent® TP/MP, с термопомпа

Покривен климатичен апарат TopVent TP-6 с автономна термопомпа въздух-вода Belaria VRF

TopVent®TP са рециркулационни въздушни апарати за отопление и охлаждане, чрез високоефективна термопомпа, монтирана в непосредствена близост на покрива.