TopVent®

Покривните апарати от серия TopVent® имат голяма диапазон на мощности и дебити. Благодарение на гъвкавото решение и различните видове топлообменници те са идеалното решение за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради като производствени и логистични халета, спортни зали и други. Вграденият в тях въздушен разпределител осигурява най-икономичното разпределение на въздуха и намалява загубите на топлина през покрива. Научете повече за видовете апарати:

TopVent® покривни апарати за отопление и охлаждане на индустриални сгради.

TopVent покривен климатичен апарат

TopVent® са рециркулационни въздушни апарати за отопление и климатизация с рециркулиран, смесен и пресен въздух.

TopVent® CH|CC|CHC|SH|SC|SHC покривни апарати с обслужване от покрив.

topvent-s_2022-05_hg.png

Покривен апарат за отопление и охлаждане на големи еднообемни сгради. Обслужване изцяло от покрива.