Системни решения с термопомпи

Термопомпи - системни решения за отопление, охлаждане и топла вода на всякакъв тип сгради

Изменението на климата налага строги мерки за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и преминаването към устойчиви енергийни източници. В съответствие с тези тенденции, новите европейски нормативни изисквания поставят акцент върху използването на възобновяеми източници на енергия, като термопомпите играят ключова роля в тази трансформация.

Термопомпите са ефективни устройства, които използват топлината от околната среда за отопление и охлаждане на жилищни и комерсиални сгради. Съобразно новите регламентации, които насърчават преминаването към по-екологични технологии, термопомпите се нареждат сред най-предпочитаните решения за отопление и охлаждане на всеки тип сграда.

Ховал се нарежда като водещ производител с близо вековна история в областта на климатичните технологии. За период от повече от 40 години компанията е активно ангажирана с разработването на термопомпени системи, които не само отговарят на новите европейски стандарти, но и предлагат иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък.

Със своята ангажираност към устойчивото развитие и непрекъснатия стремеж към технологично съвършенство, Hoval продължава да бъде предпочитан избор за клиенти, които търсят енергийно ефективни и екологично чисти решения за отопление и охлаждане.

Термопомпа за отопление, охлаждане, топла вода

Термопомпи въздух-вода с мощност до 24 kW, възможни каскади, Hoval Belaria Pro

Топлинната енергия се съхранява по естествен начин в околния въздух. С помощта на съвременната термопомпена технология и известно количество електрическа енергия, въздухът в околната среда или от подпочвени води и сондажи, може да се използва за отопление, охлаждане и затопляне на битова гореща вода.

Термопомпите работят особено ефективно в нови сгради благодарение на оптималната топлоизолация и подовото отопление. Оборудвани с най-съвременни технологии, термопомпените модели на Hoval са подходящи и за използване и при реновирани сгради. Това е така, защото те могат да осигурят дори по-висока температура на топлоносителя, която е необходима при отопление с термопомпа с радиатори.

Имайте предвид: Термопомпите са особено ефективни с нискотемпературни отоплителни системи.

Ако използвате екологично електричество или дори собствена фотоволтаична система за работа, термопомпата представлява чисто и устойчиво решение за бъдещето. Независима от изкопаемите горива, щадяща климата, икономична и икономична при експлоатация. Тези предимства правят термопомпата най-популярната отоплителна система за строителите на жилища.

Как работи термопомпата?

Как работи термопомпата, принцип на действие
Принципът на работа на термопомпата е подобен на този на хладилника, но в обратна посока. В топлообменника на термопомпата циркулира хладилен агент. В цикъл на изпарение, компресия, втечняване и разширение се генерират необходимите по-високи температури за загряване на топлоносителя.

Този процес изисква 20-25 % електричество като задвижваща енергия и 75-80 % свободно достъпна енергия от околната среда - въздух, земя, вода. За да се активира функцията за охлаждане през лятото, този процес се обръща.

Геотермалната термопомпа използва енерията на земята и подпочвените води, които са с постоянна температура целогодишно. Въздушната термопомпа използва енергията на околния въздух. Веднага идва въпросът: Но как е възможно зимните външни температури да се преобразуват в топлина?

За повече подробности относно работата на термопомпата вижте видеото "Как работят термопомпите" най-отдолу.

Защо да изберем термопомпа въздух-вода, сплит или моноблок?

Термопомпа въздух-вода от Hoval
Какво по-очевидно от това да се използва околният въздух като неизчерпаем, свободно достъпен източник на енергия с термопомпа въздух-вода?

Термопомпата с въздушен източник отоплява изключително ефективно и надеждно, като извлича топлина от външния въздух ефективно и целогодишно. Можете да отоплявате, охлаждате и да се къпете особено устойчиво, ако електроенергията, необходима за компресора, е зелена или слънчева - може би дори от собствената ви фотоволтаична система.

Предимства:
 • неограчен и достъпен източник - околния въздух
 • високо ефективна целогодишно SCOP
 • използва се за отопление, охлаждане и топла вода
 • лесен и бърз монтаж
 • без допълнителни инвестиционни разходи
Недостатъци:
 • през най-студените зимни дни използват повече електрическа енергия и имат по-ниска ефективност. Но въпреки това, сезонният им коефициент SCOP е много добър.  

Защо да изберем термопомпа вода-вода, затворена система?

Термопомпа вода-вода със сондажи от Hoval
Геотермалната термопомпа черпи необходимата енергия директно от земята - система за постоянно съхранение на топлина, независимо от времето на деня или сезона.

Има два вида системи - с вертикални сонди, около 100 до 300 м дълбочина, и хоризонтални колектори, на около 2 метра дълбочина. И двата вида колектори се състоят от затворена система от тръби, през които се циркулира работния флуид от вода и антифриз. 

Предимства:
 • много висока ефективност
 • постоянна температура на източника (благодарение на постоянната температура на почвата в дълбочина)
 • нисък разход на електрическа енергия
Недостатъци:
 • по-голяма инвестиция за сондажи или хоризонтално полагане на тръбите
 • не всички геотермални термопомпи предлагат активно охлаждане
 • в повечето случаи изискват голяма площ за хоризонтални тръби или голяма дълбочина за сондажи

Защо да изберем термопомпа вода-вода, отворена система?

Термопомпа вода-вода с кладенци от Hoval
Термопомпата с воден източник използва подпочвените води като възобновяем източник на енергия.

Използват подпочвените води чрез два отделни кладенеца - смукателен и инжекционен. Изискват разрешително по Закона за водите и техническите изисквания за сондажните работи. Инвестицията ще се изплати в дългосрочен план поради особено високия годишен коефициент на полезно действие на термопомпата за подпочвени води.

Предимства:

 • постоянната температура от 8-12 °C през цялата година
 • много висока ефективност
 • ниска консумация на електрическа енергия
Недостатъци:
 • големи инвестиции за изграждане на кладенци
 • изисква разрешение от съответните институции
 • последващи такси за използване на подпочвени води
 • не всички предлагат активно охлаждане

Хибридни системи с термопомпи

Хибридна система с термопомпа въздух-вода и газов котел от Hoval
Хибридната отоплителна система е изградена от два ефективни източника на енергия, работещи в синхрон за постинагане на най-добри резултати за ефективност, икономичност и устойчивост.

С термопомпите въздух-вода Belaria® Pro могат да се планират ефективни системи с голям дял възобновяема енергия. Двувалентните хибридни системи могат да доставят големи мощности от енергия – в зависимост от необходимото съотношение възобновяема енергия. Техният коефициент на ефективност зависи много от външните условия и термпературата на въздуха.

От своя страна доказаните в годините и може би най-ефективните на пазара кондензни газови котли UltraGas® работят ефективно и икономично независимо от външните условия, като по този начин осигуряват икономично отопление дори в най-студените дни, когато термопомпите не могат да осигурят това. Прочети повече за хибридните системи тук >
Термопомпата може да осигури 80% от отоплителната мощност, ако е свързана в хибридна система с газов котел

Хибридното решение се състои в оптимално комбиниране на високоефективната технология на термопомпата и предимствата на газа. Работата на реверсивната термопомпа въздух-вода може да покрие 80% от годишните нужди на една сграда само с 50% от общата мощност на инсталацията. Чрез свързването на термопомпата въздух-вода към газовия кондензационен котел UltraGas® 2 вие печелите от надеждна инсталация при контролирани разходи в продължение на много години.

Работата между UltraGas® 2 и Belaria® fit се определя според двувалентната точка. Тази точка, по принцип при външна температура от 5°C, се определя според нуждите на инсталацията и представлява минималната температура, от която се активира газовият котел, ако термопомпата въздух-вода вече не са в състояние да осигурят необходимата мощност. Това превключване  се управлява автоматично от интелигентния контролер TopTronic® E.

Търсиш ефективно и модерно решение за отопление и охлаждане? 

Попитай Hoval

  0700 20 755  


Независимо дали сте собственик на жилищен имот или инвеститор на индустриално предприятие изборът на отоплителна и охладителна система е от особена важност. Hoval предлага персонално и партньорско отношение по време на избора на Вашата система. Ефективни системи използващи въздух или геотермални източници, нашата обширна гама отговаря на всяка скала и спецификация, осигурявайки висока ефективност, надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Системни решения с термопомпи за еднофамилни и многофамилни къщи.

Системни решения за отопление, охлаждане, топла вода и вентилация за жилищни сгради
Осигуряването на отопление, охлаждане и топла вода в един дом е свързано с много системи и съоръжения като термопомпа, буфер, бойлер в допълнение и за по-голям комфорт също и комфортна жилищна вентилация с рекуперация. Когато те се доставят от един производител, се увеличава тяхната ефективност, поради гарантирания синхрон, лесна работа и обща контролна система.

Hoval предоставя цялостни системни решения за малки и големи домове, комбинация от различни типове термопомпи Belaria®, Thermalia®, UltraSource®, буфери, бойлери, соларни колектори UltraSol®, комфортна жилищна вентилация HomeVent®, помпени групи, топлообменни станции, както и интелигентна контролна система TopTronic® E.

Прочетете повече тук >
Конфигурирайте своето системно решение тук > 

Системни решения с термопомпи за търговски и индустриални сгради.

Системни решения за отопление, охлаждане и топла вода за индустриални сгради от Hoval
За обектите, където се изискват големи инвестиции в големи мощности и където ефективността и икономията са от особена важност за бързата възвращаемост на инвестицията, е от изключителна важност да се избере най-подходящото системно решение, както и един доверен партньор за това.

Hoval предлага цялостни системни решения за всички типове сгради, болници, хотели, училища, търговски и складови центрове, производствени халета и много други. 

Чрез богата си гама от термопомпи Bealria®, кондензни газови котли UltraGas®2, покривни климатични апарати TopVent® и RoofVent®, топлообменни станции, соларни панели и други аксесоари, Hoval предоставя цялостно решение с максимална ефективност и високо качество.

Прочетете повече тук > 

Продуктова гама от термопомпи въздух-вода и вода-вода

Belaria fit 40,70

Термопомпи въздух-вода големи мощности, моноблок, Hoval Belaria Fit
 • Термопомпа въздух - вода с големи мощности 
 • Подходяща за големи сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • Моноблок

Belaria fit 8-26

Термопомпа въздух-вода Belaria fit 8 - 20 kW
 • Термопомпа въздух - вода с малки мощности 
 • Подходяща за жилищни или други малки сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • Моноблок

UltraSource B

Термопомпа въздух-вода Hoval UltraSource B
 • Термопомпа въздух - вода с малки мощности 
 • Подходяща за жилищни или други малки сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • Сплит система (вариант и с вграден бойлер)

Belaria Pro

Термопомпи въздух-вода, моноблок, с вграден бойлер Hoval Belaria Pro
 • Термопомпа въздух - вода с малки мощности 
 • Подходяща за жилищни или други малки сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • Моноблок система (вариант и с вграден бойлер)
 • Ново поколение работи с фреон R290

Thermalia

Геотермални термопомпи малки и големи мощности Hoval Thermalia
 • Термопомпа вода - вода с малки и големи мощности 
 • Подходяща за жилищни,  малки и големи сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • Работи със сондажи, хоризонтални колектори и отворени кладенци

Към продукта >

UltraSource T

Геотермална термопомпа вода-вода Hoval UltraSource T
 • Термопомпа вода - вода с малки мощности 
 • Подходяща за жилищни и малки сгради
 • Работи в каскада и хибридни системи
 • С вариант с вграден бойлер
 • Работи със сондажи, хоризонтални колектори и отворени кладенци

Към продукта >

Как работят термопомпите?