Забележителният „стъклен куб“ в Гайс, Швейцария е най-ефективния дейта център.

◄ Обратно към статиите

Адиабатно охлаждане и свободно охлаждане (free cooling) в най-икономичната и ефективна комбинация – в „най-зеленият дейта център в Швейцария, а може би и в Европа.

В покрайнините на Апенцел, село Гайс, се намира най-енергийно ефективният център за данни в Швейцария, а може би и в цяла Европа. Суперлативите са напълно заслужени, тъй като там се използва най-икономичното охлаждане чрез адиабатните охлаждаща система ServeCool от Hoval. Коефициентът PUE  е само 1.15, което е далеч под средното за центровете за данни.
rzo-swiss-data-center-with-hoval-servcool-cooling-1500x1000.jpg

През 2017 г. в Сейнт Гален Апенцел електрическата централа St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) изгради една изключително зелена сграда – Rechenzentrum  Ostschweiz - дейта център в с. Гайс.

Сграда с изключително висок капацитет и възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане и осигуряване на електроенергия.

Центърът за данни Rechenzentrum  Ostschweiz е сертифициран до ниво IV, постигайки най-високия стандарт за достъпност от 99,998%. С площ от 2 етажа по 450 м2, тя може да побере 2 х 150 стелажа. Всеки етаж се захранва отделно, а отпадъчната топлина от сървъра се използва в съседната мандра.  
  

Местоположението на сградата не е случайно

От март 2018 г. тук се записват много клиентски данни.  Местоположението на сградата не е случайно, а много прецизно избрано. Гайс е разположен на 919 м. надморска височина, а климатичните условия на района са идеалното място дейта център. Индиректното безплатно охлаждане  (free cooling) с високоефективен топлообменник, използва енергията на външния пресен въздух за охлаждане, а в допълнение с адиабатното охлаждане се постигат мощности, достатъчни, за да охладят сървърните помещения с най-минимални разходи, защото механично охлаждане не е необходимо.

Охладителната система "ServeCool" от Hoval е специално разработена за най-икономично охлаждане на центрове за данни, чрез използване на енергията на въздуха и водата, без да е необходимо да се ползват компресори за охлаждане.

Адиабатно охлаждане използва вода, която се впръска в пресния въздух. По този начин се използва свойството на влагата да поглъща топлината от въздуха, за да понижи температурата му.

servecool-princip-1.jpg

PUE 1.15 и други предимства

За адиабатното охлаждане в сървърния център се използва събраната дъждовна вода,  а за свободното охлаждане (free cooling) -  високоефективен пластинчат топлообменник, разположен в сърцето на климатичната система. Топлообменникът беше разработен специално за ServeCool от Hoval заедно с Hoval Enventus. С дължина от 1,20 метра това се едни от най-големите пластинчати топлообменници, произведени от Hoval Enventus. Този размер позволява по-висока от средната степен на оползотворяване на топлината. Общата повърхност на тези високоефективни пластинчати топлообменници възлиза на 1200 m2. Тъй като външният въздух и отработеният въздух преминават отделно през топлообменника (без да се смесват), нито прахът, нито влагата могат да проникнат във високо чувствителния информационен център, а това е от изключителна важност за безпроблемната работа на сървърните машини. Макар и 8 на брой климатичните модула ServeCool, разположение на един  етаж, не изискват много повече пространство от конвенционалните решения, благодарение на компактната си модулна структура. Друго предимство е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата използва топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения. Високоефективните топлообменници играят важна роля за поддържане на изключително ниската стойност на PUE 1.15, което доста под средното от 1.5, което повечето  дейта центрове имат. PUE или стойността на енергийна ефективност означава: ефективност на използване на мощността - изчислява се от общото потребление на енергия спрямо потреблението на енергия на сървърните стелажи.

Кристиан Рихтер  (сегмент Мениджър за дейта центрове в Hoval), отговаря на въпроса: Как Hoval ServeLine ефективно охлажда дейта центровете?
 

Отпадна топлина за мандра в съседство

Какво се случва с отпадъчната топлина от охлаждането на сървърния център? Тук пионерската нагласа на „SAK“ отново избухва и технологията се насочва към природата: Точно до дейта центъра се намира мандрата Bergkäserei  Gais и именно там се използва част от отпадната топлината, за да се подпомогне процеса за пастьоризиране на млякото. Кристоф Баумгартнер от „SAK“, отговарящ за  изграждането и експлоатацията на центъра за данни в Гайс, споделя, че отпадната топлина да възлиза около 1,5 милиона kWh: "Това означава, че използваме само 10 % от генерираната отпадна топлина за пастьоризиране", добавя той и посочва, че отпадната топлина също се използва и за отопление на сградата.

Напълно безплатна електроенергия за цялата сграда

Поразителното „стъклено кубче“ в Гайс има своя акцент благодарение на фотоволтаичната система – високоефективните соларни панели покриват покрива и четирите външни стени. По този начин с използването на безплатната слънчева енергия се покрива дори пиковата необходимост от електрическа мощност за сградата и системите.

„Зеленият дейта център“ в Гайс е един изключителен пример за устойчиво използване на възобновяемите източници, опазването на енергията и околната среда.

Ако статията Ви е харесала, споделете я.
Ако искате да научите повече за системите SrevCool, свържете се с експерт на Hoval.
автор
Stanimira Dimitrova