ServeLine
Изцяло модулна система

Общата мощност е свободно скалируема от паралелна инсталация на няколко модула ServeLine. Това дава възможност за гъвкаво регулиране на действително растящата фаза на информационния център.

Изключителни енергийни спестявания

Hoval ServeLine работи с три охлаждащи процеса: индиректно свободно охлаждане, адиабатно охлаждане и механично охлаждане. Тази комбинация дава най-високи ефективни стойности; коефициентът на енергийната стойност (EER) се повишава до стойности над 18.

Безпроблемна работа

ServeLine охлажда IT помещенията индиректно. Въздухът в сървърната стая остава напълно отделен от пресния въздух; това елиминира възможността за наличието на прах или влажност, влияещо неблагоприятно на IT оборудването.

ServeLine

Най-компактната система от този вид

Климатизацията за сървърни центрове Hoval ServeLine има минимални изисквания за пространство. Самостоятелните компактни апарати съдържат всички необходими компоненти за осигуряване на висока ефективност на охлаждане за околната IT среда. Нещо повече, те могат да бъдат свързани безпроблемно, така че общата мощност на цялата система да бъде намалена.

Климатизация с минимални изисквания за пространство
Разширено използване на пресен въздух за охлаждане
Дизайн с максимална надеждност и сертифицирани данни
Изключително лесна поддръжка

Невероятно лесна за поддържане

ServeLine от Hoval е изключително лесна за поддръжка от обслужващото лице. Съответните компоненти за поддръжката са лесно достъпни, износващите се части са налични в търговската мрежа и не се изискват специални инструменти. Всичко това избягва ненужно високите разходи за обслужване и поддръжка.

Най-голямото предимство на пластинчатите топлообменици

Hoval ServeLine определя нормите по отношение използването на пресен въздух за свободно охлаждане. Високата ефективност на пластинчатите топлообменици и иновативната система за предотвратяване на кондензация прави възможно: охлаждането на помещението да се осъществява само с пресен въздух за над 90% от работните часове на системата.

Затвори