Логистична база Tishman International, летище София

За затопляне на този обем и за доставяне на необходимия пресен въздух за служителите в склада бе избрано системно решение от Hoval. То бе реализирано чрез 34 покривни климатични апарати TopVent MH9 и 4 високоефективни триходови котли Max3-420 с газови горелки.

Климатичните апарати TopVent MH9 са разположени в подпокривното пространство така, че осигуряват максимално ефективна вентилация и отопление на халетата, като доставят необходимия пресен въздух. Всеки от тях с номинален дебит 7000 m3/h отоплителна мощност 80 kW. Два от монтираните котли Max-3, всеки с мощност 420kW, доставят необходимата топлинна мощност за апаратите в по-голямото логистично хале, а останалите два котела обслужват съответно другите две халета.

Така в сградата бе осигурен максимален комфорт с равномерно затоплена и вентилирана складова и работна зона с подсигурен пресен въздух.

Едно от основните изисквания на инвеститора бе да разполага с гъвкава и автономна система, имайки предвид предназначението на складовете да бъдат отдавани под наем на различни наематели. Освен, че отделните системи позволяват и автономност при отчитането на консумираната газ и ел. енергия, контрол и следене на различни параметри в халетата, те позволяват и пренареждане при една бъдеща промяна на организация в склада.

Апаратите TopVent® бяха монтирани бързо и лесно, благодарение на компактния си дизайн, ниското си тегло, както и отсъствието на необходимост от въздуховоди и дълги тръбни трасета. TopVent® бяха доставени готови за свързване, изцяло сглобени и предварително окабелени, което редуцира разходите и необходимото време за инсталация.

Интересувате ли се от другите ни референции? Прочетете още 
Попитайте консултант на Hoval за най-доброто решение за Вашата инвестиция