Continental Group

През 2013 г. Continental Group откри нов завод в Гимбав, Брашов. Инвестиция в която бяхме близо до нашия партньор, като предложихме ценово ефективно и надеждно решение за отопление. Continental Group е важен инвеститор в Румъния. До края на 2013г. Continental е инвестирала над 830 милиона евро в различни дейности в Румъния. Всички 5 подразделения на Continental са представени в Румъния. Continental има седем производствени звена и три изследователски и развойни центъра в Тимишоара, Сибиу, Карей, Надав, Брашов и Яш. Continental е партньор на съвместно предприятие в Слатина и има дистрибуционен цертър за гуми за Източна Европа в Сакалаз. В края на 2013 г. В Continental имаше повече от 13 000 служители и екипът ще се увеличи с около 1500 нови членове в Румъния.

За отопление на производствената сграда в Брашов, която обхваща площ от около 22000 м2, бе избрано следното решение, предложено от експертите на Hoval: три високоефективни котли CompactGas 1000, с ефективност 96%. По този начин бяха постигнати ниски разходи за отопление, гъвкавост и надеждност.

Основните характеристики на котела CompactGas 1000, които убедиха Continental да изберат това решение са:

Екологичен:

Въпреки, че те се класифицират като ниско- температурни котли, благодарение на интелигентния дизайн и топлообменника aluFer®, котлите CompactGas отделят ниски CO2 и NOx, сравними с тези на кондензните котли.

Икономичен:

Ниска първоначална инвестиция в сравнение с кондензни котли.Висока ефективност в сравнение с всички други нискотемпературни котли, поради патентования топлообменник aluFer® на Hoval.

Ефективен и компактен:

Топлообменникът AluFer®, който позволява 5 пъти по-висок пренос на топлина, прави този котел да бъде по-компактен в сравнение с други нискотемпературни котли.

Интересувате ли се от другите ни референции? Прочетете още 
Попитайте консултант на Hoval за най-доброто решение за Вашата инвестиция