По-долу ще намерите въпроси и отговори на най-често често задаваните въпроси за 3D моделирането.

1. Защо BIM технологията е бъдещето? Защо ролята на BIM е толкова важна и какви са техните отговорности за работата в екип?

BIM технологията може да увеличи продуктивността и ефективността на компанията с до 30%. Също така, тази технология помага за спестяването на ценно време и ресурси, тъй като се предотвратява допускането на грешки в проектирането още в начален етап. Именно за това все повече компании се интересуват от нея, особено когато става дума за проектирането на по-големи проекти.   
Както в ежедневието, така и тук има конкретни роли, итегрирани в BIM, които са важни са постигането на успешен проект и ефективна рабоа в екип. В зависимост от специалността, Архитектура, Конструкция, ОВК, ВиК и Електро, ние разделяме отговорностите и функциите в BIM, които може да видите в таблицата по-долу. Всички споменати специалности отговарят за интегрирането на даните и надеждността на тяхната работа координирани с BIM.    

Таблица 1: Роли и отговорности в BIM  
Роли BIM отговорности
Проектов мениджър  Контрол върху проекта/
Ръководител на проектантския екип Координация & Проверка
BIM Мениджър Надзор, Управление на изпълнението
Обмяна на модели
Архитект  Моделиране & Проверка 
Конструктор Моделиране & Проверка
Обмяна на модели
ОВК, ВиК, Електро (MEР) Моделиране на данни
Обмяна на модели
Интериорен дизайнер Моделиране на данни
Обмяна на модели
Устойчивост и енергия Проверка на разработените данни & Потребител  
Потребители на медицински център Развитие на критични медицински въпроси
Преглед и въвеждане на тестове
Въвеждане в експлоатация Проверка на разработените данни & Потребител  
Експертиза BIM моделиране
чрез софтуерно приложение 
Моделиране  & Интегриране на данни
Инвеститорски контрол Надзор
Главен изпълнител Потребител и преглед на модели &  Обмяна на модели
Подизпълнител и/или Производител
(според случая) 
Потребител на модели, Моделиране и Интегриране

2. Защо BIM прави поддръжката по-лесна с интеграцията на ръководствата за техническо обслужване в FTP ?

Досега беше доста голямо предизвикателство да се създаде модел за устойчива поддръжка поради липсата на комуникация между проектантите и екипите за поддръжка на съоръженията. Въпреки това, с развитието на BIM, което действа като ръководство за електронно притежание, този проблем е преодолян. BIM помага за визуализирането на пространството и сградните компоненти, които се нуждаят от поддръжка и автоматизира програмата за профилактична поддръжка, което води до повишаване на ефективността, подобряване на сградната конструкция и процесите в нея, като същевремено се намаляват разходите за поддръжка и управлеие на съоръженията. Също така имате възможност да филтрирате данните и по този начин да направите търсенето на конкретна информация по-ефективно и по-бързо, като пестите ценно време и пари.

3. Защо BIM прави по-лесно интегрирането на продуктите в спецификациите?

Няма съмнение, че архитектурното инженерство и строителната индустрия преминават от хартия към цифрови носители, които са перфектно пригодени към спецификации. Благодарение на BIM са направени подобрения по отношение на интегрирането на спецификациите на моделите. Това се дължи на директния дигитален достъп до визуалния контекст, до всички компоненти на сградата, включително и до ОВК системите. Освен това има подробна информация за всички елементи на сградата, които можете да използвате при разработвенето на спецификациите. BIM определено допринася за по-добра координация и развитие на спецификцаиите на даден модел и за по-добро сътрудничество на процеса по изготвянето им по време на проектирането.

4. Защо BIM насърчава прилагането на нови енергийни регламенти?

С BIM ще имате по-подробни и точни оценки на енергията в ранен етап на проектния процес, заедно с оптимизирани разходи по време на жизнения цикъл, увеличени възможности за измерване и проверка и подобрени процеси за сравнителен анализ. Освен това, използването на наличните енергийни симулации в процеса на проектиране, изграждане и строене води до по-висока точност на информацията, която допринася за формирането на по-добри стратегии за енергийна ефективност. .
BIM също помага за изграждането на анализ, особено по отношение на инициативата за устойчиво развитие като LEED сертифициране. Моделът BIM може да бъде непрекъснато актуализирано хранилище за всички данни, събрани по-рано, включително и текущи програми, разработени във връзка със зелени цели. По този начин, когато обмисляте пресертифициране LEED, решението BIM може да бъде инструмент за идентифициране на новите кредити, които трябва да се преодолеят или пък такива, които трябва да бъдат подобрени.

5. Защо е важно разработването и употребата на фамилии при 3D моделирането? Как те работят с параметрите?

Не можете да си представите сграда без някои от нейните важни части като отопление, врати, прозорци или стълби. Същото е и при фамилиите BIM, които с ключови компоненти. Те са разделени на три основни категории:
Системни фамилии са такива фамилии, които са предварително дефинирани в Autodesk® Revit® и не могат да бъдат достъпни до потребителите. С помощта "Стандартната команда за трансфер на проекти", дизайнът на системните family може да бъде прехвърлен от Autodesk® Revit®users към други проекти.
Въведими фамилии могат да бъдат разработени от потребителите Revit’s family editor tool, записани във външни файлове и зааредени в проекти на Autodesk® Revit®, ако е необходимо;
Местни фамилии са създадени от потребителите на Autodesk® Revit® с помощта на спефикациите от клиентите. Това означава, че клиентите ясно уточняват своите изисквания, например какви материали трябва да се използват за развитието на фамилиите, размерите и т.н. Важно е да се отбележи, че командата ,,Стандарти за прехвърляне на проекти" не работи в този случай.  
От друга страна, параметрите са сърцето на 3D софтуера. Те осигуряват ограничения и свойства на всички компоненти на обекта (families)фамилии. Параметрите за всяка фамилия, могат да се създават, добавят и модулират, за да създадат типове фамилии. Тук можете да намерите как да създавате и добавяте персонализирани параметри.

6. Защо е важно да се стандартизират моделите и процесите на BIM?

Участието и ефективността на сградната сервизна система зависи от това колко добре пасват компонентите със самите системи. Представянето на продукта зависи от характеристиките на системата, в която е инсталиран. Поради това, бавно но сигурно, BIM става все по-често срещан при инсталационните компании, защото показва симулацията на годността на даден продукт за конкретна система. За да се повиши качеството, да се подобри обменът на информация и да се гарантира, че техническите инсталации в домовете и сградите се извършват съгласно правилата, от решаващо значение е всеки да работи според същите стандарти. Те са дадени по  ISO 16757: Данни за модела на продукта на системните и сградните услуги , който е разработен, за да осигури структури от данни от електронни продуктови каталози, за да предават данни за продукта на сградните услуги автоматично в софтуерните приложения за сградни услуги.
С ISO 16757 данните за продукта могат да се обменят директно между производителите и потребителите със специален софтуер. Възможно е да се търсят и избират продукти чрез софтуер и да се интегрират данните в друга CAD или CAE програма. Тя позволява на потребителите да въвеждат данните на производителя в изчислителна, симулационна или проектна програма. И накрая, ISO 16757 използва съществуващите стандарти като IFC и IFD и, ако е необходимо, определя допълнителни изисквания. Разработването на ISO 16757 води до първия международен стандарт, който позволява използването на технически, търговски, поддържащи или ремонтни геометрични изображения, видеоклипове и текстови данни.

7. Как ефективно да управлявате информацията по време на всички етапи от проекта и да постигнете ефективна работа в екип?

Строителните проекти обикновено включват сътрудничество от различни сегменти. Това се вижда най-добре при големи проекти, които се състоят от много фази, изискват големи инвестиции и участие на всички сегменти . Съответно активното сътрудничество и ефективната работа в екип между всички участници са от решаващо значение, а това изисква внимателен подбор на членовете на екипа.
Поради това, днес индустрията пренастройва използването на модели и процеси, известни като "Моделиране на информационни технологии за сгради". BIM цели да накара хората и информацията да работят ефективно и ефикасно. Чрез използване на дефинирани процеси и технологии най-добрата стойност може да бъде постигната чрез ясна мултидисциплинарна комуникация, фокусирана 3D координация, обща среда за данни, подходяща за създаване на знания и не последно място, възможности за включване на органите за вземане на решения.

8. Как функционира прехвърлянето на електронната информация?

За да се предпазите от всякакъв вид рискове, свързани с електронната комуникация, е абсолюрно препоръчително да имате споразумение за елекронен обмен на данни с всяка от страните, с която споделяте някои проектови (BIM) файлове. Уверете се, че сте посочили допустимото използване и ограничения на приложените CAD или BIM файлове, както и да защитите авторското право и собствеността върху интелектуалната собственост и да забраните използването на файловете за цели, които не са свързани с конкретен проект.