TopVent® TP/MP, с термопомпа
Термопомпен агрегат

Термопомпа въздух-вода с висока ефективност, разположена в непосредствена близост на покрива. Работи в режим отопление и охлаждане.

Въздушен разпределител Air-Injector

Автоматично регулируемият разпределител на въздуха Air-Injector намалява температурната стратификация и осигурява разлика от 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

TopVent® TP/MP

TopVent® TP/MP са покривни апарати за отопление и охлаждане, снабдени с децентрализирана термопомпа въздух-вода. 
Намират широко приложение за големи еднообемни сгради като производствени и логистични халета, спортни и изложбени зали, където спестяването на пространство е от особено значение. Те спестяват нуждата от техническо помещение.

Функции:

  • Отопление и охлаждане
  • Рециркулация / пресен въздух
  • Разпределение на въздуха чрез Air‑Injector
  • Филтрация на въздуха     

Използва възобновяем източник на енергия
Високоефективното разпределение на въздуха намалява експлоатационните разходи
Напълно автономна система
Лесно планиране за нови и реновирани сгради

TopVent® TP - рециркулация

Покривен климатичен апарат TopVent TP-6 с автономна термопомпа въздух-вода Belaria VRF

Апаратите TopVent® TP са автономни рециркулационни покривни апарати, предназначени за отопление и охлаждане на помещения до 25 м височина, снабдени с децентралицирана термопомпа. Те имат следните функции:

■ Отопление и охлаждане с термопомпа
■ Рециркулационен режим
■ Разпределение на въздуха и дестратификация с регулируем въздушен инжектор
■ Филтриране на въздуха (опция)

Апаратите TopVent® TP отговарят на всички изисквания от Директива за екодизайн 2009/125/ЕО относно екологично чист дизайн на вентилационни системи.

Интегрираната система за управление Hoval TopTronic® C гарантира
енергийно ефективна работа, съгласно конкретните нужди.

Реверсивната термопомпена система въздух/въздух Belaria® VRF генерира топлина и студ децентрализирано. 

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
TP-6   6000 m3/h        33.5 kW     67 kW  
TP-9 9000 m3/h   33.5 kW   67 kW

TopVent® MP - с пресен въздух

TopVent-MP - Поркивен климатичен апарат с пресен въздух и термопомпа Belaria-VRF

Апаратите TopVent® MP работят с подаване на пресен въздух. Предназначени са за вентилация, отопление и охлаждане на големи помещения с до 25 м височина. Оборудвани са с децентрализирана термопомпа, монтирана непосредствено до тях на покрива. Те имат следните функции:

■ Отопление и охлаждане с термопомпа
■ Подаване на пресен въздух
■ Работа със смесен въздух
■ Рециркулационен режим
■ Разпределение на въздуха и дестратификация с регулируем въздушен инжектор
■ Филтриране на въздуха

Апаратите TopVent® MP отговарят на всички изисквания от Директива за екодизайн 2009/125/ЕО относно екологично чист дизайн на вентилационни системи. 

Интегрираната система за управление Hoval TopTronic® C гарантира
енергийно ефективна работа на климатичната система, отговаряща на конкретните нужди.

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
MP-6   6000 m3/h        33.5 kW     67 kW  
MP-9 9000 m3/h   33.5 kW   67 kW