TopVent® gas, газов апарат
Mодулираща газова горелка

Вградена в корпуса на покривния апарат, тя генрира топлина колкото е необходима. Няма нужда нито от котелно помещение, нито от разпределителна мрежа за топла вода.

Въздушен разпределител Air-Injector

Автоматично регулируемият разпределител на въздуха Air-Injector намалява температурната стратификация и осигурява разлика от 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

TopVent® gas

TopVent® TG | MG са апарати с вградена газова горелка, работещи на рециркулация или с подаване на пресен въздух, които се използват за отопление. Оборудвани с модулна газова горелка.

Функции:

  • Отопление (с вграден газов топлообменник)
  • Доставяне на пресен въздух (модел MG)
  • Смесен режим на въздуха (модел MG)
  • Рециркулация (модел TG)
  • Доставяне на въздух с Air‑Injector
  • Филтрация на въздуха
Ниски емисии на въглерод благодарение на енергийно-ефективната експлоатация
Оборудван с модулирана газова горелка
Произвежда топлинна енергия, когато е необходимо
Кратко време за монтаж