TopVent® C/S, водна система
Контролна система за управление TopTronic C

Системата се адаптира гъвкаво към конкретните изисквания.

ЕС вентилатори с плавно регулиране

Високоефективните EC вентилатори осигуряват ниска консумация на енергия. Дебитът е съобразен с действителното потребление.

Топлообменник

Топлообменник за отопление и охлаждане, с кондензна вана.

Задвижка за Air-Injector

Обслужване за сервиз - от покрива.

Филтри
Пресен въздух

Засмукване на пресен въздух

Хидравличен комплект
Air-Injector

Патентования въздушен топлообменник намалява стратификацията на въздуха до 1оС на всеки 10 метра височина в помещението.

TopVent® CH | CC | CHC | SH | SC | SHC

TopVent® CH | CC | CHC | SH | SC | SHC са покривни апарати за отопление и охлаждане, работещи на рециркулация и подаване на пресен въздух. Предназначени са да отговарят на изискванията за климатизация на съвременните търговски, логистични или производствени халета.

Благодарение на широката гама от модели тези климатични апарати са подходящо решение за различни по размер и функционалност сгради.  Независимо дали в малки зали с височина до 6 метра или големи зали с височина до 25 метра - гамата TopVent® винаги разполага с мощности и дебити, които да осигурят нуждите от отопление, охлаждане и вентилация за конкретното помещение. Голямо предимство на новото поколение TopVent®, е че достъпът за сервизно обслужване до всички компоненти от нивото на покрива. Това означава, че поддръжката е възможна, без да се нарушава работния процес в залата, а това е от огромно значение за производствените сгради.

Системата за управление TopTronic® C автоматично контролира всяка температурна зона в съответствие с изискванията на клиента. 

Спестяват ресурси
Спестяване на разходи благодарение на оптимизирани режими на работа и персонализирана система за управление.
Гъвкаво и надежно решение с голямо разнообразие от модули
Поддръжка и сервиз изцяло от покрива, без да се прекъсва работния процес в залата.

TopVent® CH

TopVent® CH Покривен топловъздушен апарат за отопление и вентилация на халета

Моделът TopVent® CH се използва за отопление с рециркулация. Той е специално разработен за използване във високи помещения, където се цели спестяване на вътрешно пространство. Малка част от климатичния апарат се намира под покрива.
Устройството се монтира на покрива, засмуква въздуха в помещението, затопля го и го филтрира го във водната тоблоомбенна секция и го подава обратно помещението през въздушния инжектор.
Както всички покривни апарати от Hoval, и този се отличава с висока производителност и ефективно разпределение на въздуха.

Функции:

 • Отопление (с централен източник на енергия, котел или термопомпа)
 • Режим на рециркулация
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
CH-6   6000 m3/h        76 kW    -
CH-9 9000 m3/h 118 kW  -

TopVent® CC

TopVent® CC - покривен климатичен апарат за отопление и охлаждане на заводи и халета

TopVent® CC се използва за отопление и охлаждане в режим на рециркулация. Той е специално разработен за използване във високи помещения, където спестява вътрешно пространство, благодарение на своя компактен подпокривен дизайн.

Устройството се монтира на покрива, засмуква въздуха от помещението, загрява го или охлажда във водния топлообменник, филтрира го и го подава обратно в помещението през въздушния инжектор.

Функции:

 • Отопление и охлаждане (с тръбна мрежа и газов котел и/или термопомпа)
 • 2-тръбна система
 • Режим на рециркулация
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
CC-6   6000 m3/h       76 kW   44 kW
CC-9 9000 m3/h 141 kW  87 kW

TopVent® CHC

TopVent® CHC - климатичен апарат за отопление на големи халета, заводи, спортни зали, 4-тръбна система

TopVent® CHC се използва за отопление и охлаждане в режим на рециркулация. Той е снабден с два водни топлообменника, което осигурява 4-тръбна система за отопление и охлаждане. 

Устройството се монтира на покрива, засмуква въздуха от помещението, загрява го или охлажда във водните топлообменници, филтрира го и го подава обратно в помещението през въздушния инжектор.

Функции:

 • Отопление и охлаждане (с тръбна мрежа и газов котел и/или термопомпа)
 • 4-тръбна система
 • Режим на рециркулация
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
CHC-6   6000 m3/h      76 kW   44 kW 
CHC-9 9000 m3/h 141 kW  87 kW

TopVent® SH

TopVent® SH покривни апарати за отопление, с подаване на пресен въздух, за халета, зали, заводи

Моделът TopVent® SH се използва за отопление и подаване на пресен въздух. Подходящ е за всички високи помещения, където се цели спестяване на вътрешно пространство и където се изисква пресен въздух, като например работни зони, зона за спортуващи, специални склаводи пространства.
Устройството се монтира на покрива, засмуква въздух от околната среда и го подава към помещението, филтрира го и го затопля във водната тоблоомбенна секция, след което го подава обратно помещението през въздушния инжектор.

Функции:

 • Отопление (с централен източник на енергия, котел или термопомпа)
 • Режим на подаване на пресен въздух
 • Режим на смесен въздух
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
SH-6   6000 m3/h  78 kW   -
SH-9 9000 m3/h       121 kW  -

TopVent® SC

TopVent® SC - покривен климатичен апарат за отопление и охлаждане с подаване на пресен въздух

Моделът TopVent® SC се използва за отопление и охлаждане, както и за подаване на пресен въздух. Подходящ е за всички високи помещения, където се цели спестяване на вътрешно пространство и където се изисква пресен въздух, като например работни зони, зона за спортуващи, специални склаводи пространства.
Устройството се монтира на покрива, засмуква въздух от околната среда и го подава към помещението, филтрира го и го затопля или охлажда във водната тоблоомбенна секция, след което го подава обратно помещението през въздушния инжектор.

Функции:

 • Отопление (с централен източник на енергия, котел или термопомпа)
 • Режим на подаване на пресен въздух
 • Режим на смесен въздух
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
SC-6   6000 m3/h  78 kW   34 kW
SC-9 9000 m3/h       145 kW  68 kW

TopVent® SHC

TopVent® SHC климатичен покривен апарат за отопление, охлаждане и подаване на пресен въздух, 4-тръбвна система

Моделът TopVent® SHC се използва за отопление и охлаждане, както и за подаване на пресен въздух. Разликата му от модел TopVent® SC е, че използва 4-тръбна система за отопление и охлаждане. 
Устройството се монтира на покрива, засмуква въздух от околната среда и го подава към помещението, филтрира го и го затопля или охлажда във водната тоблоомбенна секция, след което го подава обратно помещението през въздушния инжектор.

Функции:

 • Отопление и охлаждане (с централен източник на енергия, котел или термопомпа)
 • Режим на подаване на пресен въздух
 • Режим на смесен въздух
 • Разпределение на въздуха с въздушен инжектор
 • Филтриране на въздуха
Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
SHC-6   6000 m3/h  78 kW   34 kW
SHC-9 9000 m3/h       121 kW  68 kW
Затвори