RoofVent® RP с термопомпа
Високо-ефективно оползотворяване на енергията

RoofVent® е оборудван с висок клас топлообменник, който му  позволява да постигне ефективност на рекуперация на топлината до 86%.

Контролна система TopTronic® C

Гъвкава система, позволяваща настройки към конкретните изисквания.

EC Вентилатори с плавна модулация

Високоефективните EC вентилатори  гарантират ниска консумация на на ел. енергия. Въздушният поток се адаптира към конкретните изисквания.

Корпус с двойна обшивка

Големите ревизионни отвори и дизайнът с двойна обшивка гарантират бързо и лесно почистване и инспекция, свежда до минимум топлинните мостове.

Въздушен инжектор

Автоматично регулируемият инжектор за въздух  намалява температурното напластяване на 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

Топлообменник

За отопление/охлаждане с капкоуловител за отделяне на конденза.

Реверсивна термопомпа Belaria® VRF

Високоефективна и компактна термопомпа въздух-вода със спирален компресор с променлива скорост за регулиране на капацитета.

RoofVent® RP

RoofVent® са покривни климатични апарати за подаване на пресен и засмукване на отработен въздух и отговарят на изискванията на директивата за Екодизайн.
Те затоплят и охлаждат подавания пресен възух чрез вграден високоефективен топлообменник и спестяват енергия чрез рекуперация. Подаваният дебит въздух може да бъде настроен според конкретните изисквания като по този начин се оптимизират разходите за енергия.

Технически данни:

 • Дебит: до 8 000 m3/h
 • Отоплителна мощност: до 67 kW
 • Охладителна мощност: до 67 kW
 • Рекуперация : до 86%
До 86 % рекуперация на топлина
Пестене на енергия чрез автоматично регулиране на натоварването.
Конструкция от двойна обшивка за надеждна работа
Лесен достъп за обслужване и сервиз.

Основни характеристики

Когато е необходимо, RoofVent® могат да работят и на рециркулация или само изтегляне на отработения въздух. Благодарение на високия клас филтри на входа и изхода на въздуха, се поддържа хигиенно чист микроклимат в помещенията. 

Обслужването на апаратите се извършва от покрива, благодарение на което не се прекъсва работния производствен процес.

Характеристики:

 • Отопление чрез термопомпа
 • Охлаждане чрез термопомпа
 • Подаване на пресен въздух
 • Засмукване на отработен въздух
 • Рециркулация
 • Рекуперация с високоефективен топлообменник до 86%
 • Разпределение на въздуха чрез Air‑Injector
 • Филтриране на въздуха

Hoval Belaria® VRF (33, 40, 67): Модулиращи термопомпи в 3 мощности

Енергийно ефективна термопомпена технология
Използваните термопомпи са системи с изпарителни серпентини. Те предават енергия директно в подавания въздух във вентилационния модул, така че няма нужда от допълнителни топлообменници. Това гарантира ефективен пренос на енергия и
спестява оперативни и инвестиционни разходи.
Мощността на термопомпата се регулира непрекъснато от инверторната технология и компресорите за впръскване на пара осигуряват постоянно високи топлинна мощност и охлаждащ капацитет дори при много ниска или висока външна температура.
Самостоятелните термопомпени модули означават отлична оперативна надеждност

Всеки вентилационен модул RoofVent® RP има собствен термопомпеен модул и следователно е независим от централизирано топлоснабдяване и охлаждане. Ако една единица се повреди или е недостъпна - в случай на работа по поддръжка или неизправност - може временно да бъде компенсирана от другите модули, като по този начин се гарантира отлична експлоатационна надеждност на цялата система.

Модулиращите термопомпи Belaria® VRF  с номинална мощност между 33 и 67 kW се регулират непрекъснато в зависимост от времето, така че да се адаптират към необходимия отоплителен или охладителен товар в сградата. Това гарантира високо ниво на комфорт и намалява текущите разходи чрез ефективна работа.

Напълно гъвкаво приложение
Покривните климатични апарати RoofVent® RP се предлагат като модулни модули с термопомпи в три мощностни размера, което води до широка гама от възможни комбинации за най-разнообразни области на приложение. Децентрализираните звена също така позволяват да се посрещнат различни изисквания в една и също хале. Устройствата могат да обособят на различни контролни зони.

Технически данни Belaria® VRF (33, 40, 67)

Термопомпен агрегат Belaria VRF, отоплителна мощност
Термопомпен агрегат Belaria VRF, охладителна мощност

Графики с мощности за Belaria® VRF (33, 40, 67)

Затвори