RoofVent® RH/C водна система
Високо-ефективно оползотворяване на енергията

RoofVent® е оборудван с висок клас топлообменник, който му  позволява да постигне ефективност на рекуперация на топлината до 84%.

Контролна система TopTronic C

Гъвкава система, позволяваща настройки към конкретните изисквания.

EC Вентилатори с плавна модулация

Високоефективните EC вентилатори  гарантират ниска консумация на на ел. енергия. Въздушният поток се адаптира към конкретните изисквания.

Корпус с двойна обшивка

Големите ревизионни отвори и дизайнът с двойна обшивка гарантират бързо и лесно почистване и инспекция, свежда до минимум топлинните мостове.

Въздушен инжектор

Автоматично регулируемият инжектор за въздух  намалява температурното напластяване на 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

Воден топлообменник

За отопление и охлаждане. 2-тръбна система за модел RC и 4-тръбна система за модел RHC

RoofVent® R | RH | RC | RHC

RoofVent® са покривни климатични апарати за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни пространства. Отговарят на изискванията на директивата за Екодизайн.

Покривните климатични апарати от тази серия затоплят и охлаждат подавания пресен въздух чрез вграден високоефективен пластинчат топлообменник и спестяват енергия чрез рекуперация. Подаваният дебит въздух може да бъде настроен според конкретните изисквания като по този начин се оптимизират разходите за енергия.

Моделите RoofVent® R | RH| RC | RHC работят с водна тръбна система и използват централно техническо помещение за топло- и студоизточник. Най-често използваните източници на енергия са високоефективен кондензен газов котел UltraGas® 2 и термопомпа въздух-вода Belaria fit 53-86. Основната разлика в типовете е режима на работа и вградения воден топлообменник.

Технически данни:
  • Дебит: до 8 000 m3/h
  • Отоплителна мощност: до 139 kW
  • Охладителна мощност: до 98 kW
  • Рекуперация : до 86%
До 84 % рекуперация на топлина
Пестене на енергия чрез автоматично регулиране на натоварването.
Конструкция от двойна обшивка за надеждна работа
Лесен достъп за обслужване и сервиз.

Принцип на действие: RoofVent®Покривните климатични апарати RoofVent® осигуряват икомонично отопление, охлаждане и вентилация в сгради с голяма височина.
Те равномерно затоплят и охлаждат целия обем с минимална стратификация на въздуха, благодарение на правилното разпределение с патентования Air‑Injector.  Чрез вградения високоефективен пластинчат топлообменник, подаваният пресен въздух се затопля и охлажда чрез рекуперация, което спестява много разходи за енергия по време на експлоатация.

Основни характеристики

Когато е необходимо, RoofVent® могат да работят и на рециркулация или само изтегляне на отработения въздух. Благодарение на високия клас филтри на входа и изхода на въздуха, се поддържа хигиенно чист микроклимат в помещенията. 

Обслужването на апаратите се извършва от покрива, благодарение на което не се прекъсва работния производствен процес.

Основни характеристики:

  • отопление
  • отопление и охлаждане
  • подаване на пресен въздух
  • рекуперация
  • разпределение на въздуха с Air-Injector
  • филтриране на въздуха

RoofVent® R

RoofVent_R-_Покривен апарат за венилация с рекуперация на големи еднообемни сгради, халета, заводи
Вентилация с рекуперация

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
R-6   5500 m3/h      - -
R-9 8000 m3/h - -

RoofVent® RH

RoofVent_RH__Покривен климатичен апарат за отопление и вентилация на големи еднообемни сгради, халета, заводи
Отопление с 2-тръбна система, вентилация

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
RH-6   5500 m3/h        78 kW  
RH-9 8000 m3/h 139 kW

RoofVent® RC

RoofVent_RC_Покривен климатичен апарат за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради, халета, заводи
Отопление и охлаждане с 2-тръбна система, вентилация

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
RC-6   5500 m3/h        78 kW     52 kW  
RC-9 8000 m3/h 139 kW  98 kW

RoofVent® RHC

RoofVent_RHC _Покривен климатичен апарат за отопление, охлаждане и вентилация на големи еднообемни сгради, халета, заводи
Отопление и охлаждане с 4-тръбна система, вентилация

Тип Дебит Мощност отопление Мощност охлаждане 
RC-6   5500 m3/h        78 kW     52 kW  
RC-9 8000 m3/h 139 kW  98 kW
Затвори