ProcessVent
Високоефективна рекуперация на енергия

ProcessVent разполага с устойчив на замърсяване и корозия пластинчат топлообменик, с маслоустойчив дизайн. В сравнение с другите системи, които нямат рекуперация, той постига до 98% икономия на енергия.

ProcessVent

ProcessVent е компактна филтрираща система с рекуперация на топлина, подходяща за вентилация, отопление и охлаждане на производствени халета.
Филтриращата система на Hoval  представлява комплексна система за пречистване на засмукания от производството въздух. Системата за пречистване на въздуха отвежда замърсения въздух от производствените машини или заваръчните инсталации. Засмуканият въздух се пречиства и се подава чрез въздуховодна мрежа към системата ProcessVent. 

Системата ProcessVent изпълнява следните фукции: 

  • Отопление
  • Охлаждане
  • Подаване на пресен въздух
  • Изхвърляне на отработен въздух
  • Рекуперация на топлината от отработения въздух
  • Филтрация на въздуха

Технически данни: 

  • Дебит на въздуха: 10 000 m3/h
  • Спествявания на топлинна енергия до 98%
  • Разделителен диапазон на частиците > 0.3µm 99,95% 
Отлични емисионни стойности
Намалява разходите за отопление до 98%
Децентрализиран и гъвкав
Лесна употреба