MultiVal - бойлер с две серпентини

MultiVal - бойлер с две серпентини


Бойлер с две серпентини, подходящ за комбинация на два източника на топлина. Първичният източник на топлина обикновено е система със слънчеви колектори, вторичния източник може да бъде например термопомпи, кондензни газови котли, котли на нафта, котли на биомаса. Допълнителното загряване може да бъде осигурено от електрически нагревател като опция или вградена термопомпа (CombiVal WPER).

 

Технически данни:

  • Обем: 300 до 2000 l
  • Топлоизолация: до 100 mm
  • за слънчеви колектори до 36 m2
Отлична хигиена благодарение на висококачествено емайлиране.
Минимални загуби на енергия благодарение на ефективна топлоизолация.
Оптимален пренос на топлина от топлоизточник с регулируема топлообменна повърхност.
Лесен монтаж благодарение на подвижна външна обвивка/изолация.