20.09.2022

Икономична и в същото време подходяща за всеки голям проект : Термопомпа Hoval Belaria ® fit

Необходимата отоплителна и охладителна мощност на една сграда се променя в зависимост от сезонните колебания. Belaria® fit оптимално адаптира капацитета си към съответната потребност благодарение на модулиращата инверторна технология на компресора и вентилаторите. Той се включва и изключва по-рядко, а също така работи по-равномерно. Като единичен агрегат той достига мощност от 53 и 85 kW. Възможни са каскади до 16 термопомпи. Belaria® fit работи с устойчив хладилен агент R32.

Енергийна ефективност

Благодарение на използваната инверторна технология мощността на термопомпата може да модулира в диапазона от 40% до 100%. По този начин Belaria® fit оптимално адаптира своята отоплителна и охладителна мощност към конкретните нужди, а консумацията на енергия от компресорите и вентилаторите се намалява при работа с частично натоварване.

Хидрофилното покритие на пластините на изпарителя осигурява по-добро почистване, повишаване на ефективността на топлообмена и намаляване на времето за размразяване. Това покритие също така предпазва изпарителя от корозия и морска вода.

Всичко това и заедно с хладилния агент R32 се гарантира висока ефективност: Belaria® fit постига висок сезонен коефициент на полезно действие (SCOP 4.0) и клас на енергийна ефективност A++.

Възможност за модулация

Модулната концепция на Belaria® fit позволява ефективна работа в широк диапазон на производителност, адаптирана към конкретните нужди: тя може да работи в каскади до 16 термопомпи. Например, четири каскадно свързани Belaria® fit могат да осигурят завидно голям диапазон на модулация 1:9.

Монтирани в каскада, термопомпите Belaria® fit повишават експлоатационната надеждност и гъвкавостта на модулната система, което е особено важно при решенията за обновяване на системите. Хибридните системи, в които каскада с термопомпи Belaria® се допълва от газов кондензен котел за максимална мощност, предлагат особено интересни съотношения цена/производителност.

Устойчива

Belaria® fit работи с хладилен агент R32. Този хладилен агент се счита за решение, което ще бъде използвано в бъдеще с оглед на благоприятните си свойства за опазване на околната среда. Капацитетът на охлаждане на R32 също е много висок - приблизително 1,6 пъти по-голям от този на хладилния агент R410A,  което означава, че термопомпата постига висока производителност в режим на охлаждане и  режим на отопление.

Хибридни системи с възобновяема енергия

Belaria-fit-85-UltraGas_2022_HG_press_(c)Hoval

Ефективна хибридна система за високи мощности: Belaria® fit и коднезнен газов котел UltraGas®
Източник на снимковия материал: © Hoval

С помощта на Belaria® fit могат да се планират хибридни решения с екологични и икономически предимства, които отговарят на нормативните изисквания за необходимия дял възобновяема енергия.

Чрез използването на Belaria® fit в хибридна система - например заедно с котел UltraGas® - може да се постигне годишно покритие с възобновяема енергия над 80% при 50% от отоплителната мощност.

В допълнение към ефективната, модулна и икономична работа на Belaria® fit, клиентите се възползват и от предимството, че всички останали компоненти на отоплителната система могат да бъдат доставени директно от производителя - Hoval.

За повече информация относно новия продукт, свържете се с консултант на Hoval
0700 20 755 | office.bg@hoval.com