Когато цифрите говорят. Какво е решението за спестяване при растящите цени за енергия?

Големи спестявания и възвръщаемост на инвестицията между 1 и 4 години с газов кондензен котел UltraGas

Реновирайте сега отоплителната система, инвестицията ще се изплати след 1 до 4 години.

Инвестицията в модерен газов кондензен котел и термопомпа въздух-вода ще доведе до намаляване на разходите на енергия с 10-25%. С нарастващите цени на енергийните източници като газ, електричество, биомаса и други, потреблението е важен разходен фактор в търговията и индустрията. В средните и големи сгради има и голяма консумация на енергия. Намаляването на разходите дори само няколко процента водят до значителни спестявания.

В отоплителната система често се крие голям потенциал за такива намаления. Дори при системи, които са само на 5 или 10 години, едно обновяване може да доведе до спестявания в размер на покупката на автомобил - годишно!

Спести разходи за отопление. Попитай експертите на Hoval за най-доброто решение.

Спестете пари за отопление с кондензни газови котли UltraGas

Потреблението на газ е най-големият разход при отопление на по-големи сгради. Разходите за придобиване на нова отоплителна система, от друга страна, са сравнително ниски. Една нова енергоспестяваща отоплителна система струва само около 25-50% от годишните разходи за потребление, в зависимост от мощността и степента на използване.

Инвестицията в ефективни топлинни източници с ниска консумация на енергия често се изплаща след 1-4 години.

Изчисление: Какво казаха числата за спестяванията с кондензния газов котел UltraGas

Ние не можем да повлияем на растящите цени на природния газ, но можем да повлияем на икономиите и намаляването на потреблението на газ, като изберем подходяща и икономична система, каквато е UltraGas® 2.
Спестете от сметките за отопление на средноголеми сгради с газов кондензен котел UltraGas

      Средни сграни с топлителна мощност 300 kW 
      консумация на газ: 45 000 m³ / година
      разходи: 60 450 € / година
  
      възможни спестявания: 5 850 - 15 175 € / година

Спестете от сметките за отопление на големи сгради с газов кондензен котел UltraGas

      Големи сгради с отоплителна мощност 1 550 kW
      консумация на газ: 232 000 m³ / година
      разходи: 302 250 € / година

      възможни спестявания: 30 225 - 75 563 € / година

Намаляване на разходите с 10-25% чрез обновяване на отоплението

Съвременните кондензни котли са значително по-ефективни и консумират по-малко енергия:

■ В сравнение с по-старите водогрейни котли са реалистични спестявания до 15%.
■ За отоплителни системи с високи и ниски температури (напр. подово отопление) са възможни дори до 25%.
■ И дори в сравнение с по-старите кондензационни котли до 10% могат да бъдат спестени с модерната кондензна технология.

Пример 1 – средно голяма сграда: амортизация след 1,4 - 4 години

Спестете от сметките за отопление на средноголеми сгради с газов кондензен котел UltraGas
Старо отопление: нискотемпературен газов котел 300 kW
Нова система: с кондензен газов котел Hoval UltraGas® 2
Инвестиция за системата около 23 000 €

Спестявания от системата с UltraGas® 2:
5 850 - 15 175 € на година


Данните за разходите се основават на средна цена на газа от 1,30 €/m³ и 1500 работни часа на година
Инвестицията в газов кондензен котел от ново поколение UltraGas се изплаща изключително бързо

Спестяванията в детайли: 
Средно голяма сграда с отоплителна мощност 300 kW
Работни часове: 1 500 ч/г

Преди реновацията:
годишно потребление на газ 45 000 m³ = 58 500 €

След реновацията с UltraGas®
Намаляване на потреблението на газ: 10 - 25% 
Годишни спестявания: 5 850 - 15 175 €
Възвръщаемост на инвестицията (ROI):  1.5 - 4 години

Пример 2 – по-голяма сграда: амортизация след 1-3 години.

Спестете от сметките за отопление на големи сгради с газов кондензен котел UltraGas

Старо отопление: нискотемпературен газов котел 1500 kW
Нова система: с кондензен газов котел Hoval UltraGas® 2
Инвестиция за системата около 78 000 €

Спестявания от системата с UltraGas® 2:
30 225 - 75 563 € на година

Данните за разходите се основават на средна цена на газа от 1,30 €/m³ и 1500 работни часа на година

Инвестицията в газов кондензен котел от ново поколение UltraGas се изплаща изключително бързо

Спестяванията в детайли: 
По-голяма сграда с отоплителна мощност 1 500 kW
Работни часове:  1 500 ч/г

Преди реновацията: 
годишно потребление на газ: 232 000 m³ = 302 250 €

След реновацията с UltraGas® 2:
Намаляване на потреблението на газ: 10 - 25%
Годишни спестявания: 30 225 - 75 563 €
Възвръщаемост на инвестицията (ROI): 1 - 2.8 години

Попитай сега за ефективно решение за спестяване. Нашите ОВК експерти ще помогнат в избора на най-доброто решение.

Котлите UltraGas® 2 са готови за бъдещето и могат да работят с H2 (20%) и биометан

Инвестиция в отопление на газ сега? Ситуацията с доставките на природен газ понякога е трудна и натискът от енергийния преход се увеличава. Независимо от това, в много случаи все още няма алтернатива на газовите котли. За щастие вече съществуват алтернативни горива, които да заменят природния газ. Някои от тях дори са възобновяеми енергийни източници. А Hoval UltraGas® 2 предлага сигурност за бъдещето, защото може да работи както с природен газ, така и с алтернативни горива.

В зависимост от ситуацията на доставка можете да избирате от следните газообразни горива:
■ Природна газ
■ Водород H2 (до 20% добавка към природен газ)
■ Биометан
■ Пропан 

Hoval UltraGas® 2: Големи спестявания чрез ефективни системи

Последно поколение кондензационна технология

Hoval UltraGas® 2 е проектиран за ефективност от главата до петите. Той непрекъснато се доразвива и оптимизира в продължение на 25 години. Така вашите пари отиват в отоплителната система, а не в комина.

■ Много голяма топлопреносна повърхност на топлообменника TurboFer®
■ Голямият вграден воден обем може да абсорбира много ценна топлинна енергия.
■ Гъвкавото регулиране на мощността чрез модулация позволява продължителна работа без енергоемко стартиране на горелката.
■ Вертикалната конструкция използва естествена температурна стратификация.
■ Високоефективната горелка за предварително смесване и липсата на котелни помпи позволяват допълнителни икономии на електроенергия.

Ефективността на кондензационния котел е само един фактор. На практика ефективността на цялата отоплителна система е определяща. UltraGas® 2 позволява по-ефективни системи чрез конструктивни предимства:

■ Отделните връщания повишават ефективността на системи с нискотемпературни отоплителни кръгове (напр. подово отопление.)
■ Високите толерантни стойности за връщащата температура позволяват по-тънки, по-икономични хидравлични системи.
■ Специалните опции за управление позволяват оптимизирана от потреблението работа на каскади, състоящи се от няколко UltraGas® 2 или двувалентни системи.

Допълнителни спестявания с хибридни системи. Добър пример за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в отоплителните системи и поддържане на ниски разходи и инвестиции.

с 50% от изчислената отоплителна мощност може да се покрият 80% от разходите за отопление чрез термопомпа въздух-вода

Изберете термопомпа Belaria® fit с мощност равна на 50% от изчислената необходима топлинна мощност на сградата, това ще осигури около 80% от годишната консумация на топлинна енергия. За останалите 20% ефективно решение би било изграждането на хибридна система с кондензационен газов котел UltraGas®2, който да осигурява пиковите нужди от топлина през студените дни. Така изградена система с термопомпа въздух-вода и кондензен газов котел отговаря на изискванията за голям дял възобновяеми енергийни източници в отоплителните системи. По този начин дори големи отоплителни инсталации могат да бъдат реализирани рентабилно.
Инвестиция, която си заслужава.


Търсиш решение за спестявания? Нашите експерти ще помогнат за най-добрия избор.

Ефективна хибридна система с Belaria fit и UltraGas от Hoval

Термопомпите Belaria® fit въздух-вода са предназначени за системи с голям капацитет, които могат да бъдат моновалентни или хибридни системи с голям дял възобновяема енергия. Ефективно отопление, охлаждане и производство на топла вода.

■ Благодарение на модулиращата инверторна технология, те непрекъснато регулират мощността си в много широк диапазон от 40 – 100%, така че винаги работят с оптимална ефективност.
■ Ребрата на изпарителя са защитени с хидрофилно покритие. Това гарантира постоянно висока ефективност и по-кратко време на размразяване.
■ Хладилен агент R32 има висок обемен хладилен капацитет. Това позволява висока ефективност – както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане.

Хибридна система с газов котел и термопомпа в детайли:

hoval-principal-hybrid-schema-belaria-fit-and-ultragas.jpg

Основният топлинен източник (термопомпа въздух-вода ) покрива топлинните нужди през по-голямата част от годината. Обикновено вторият алтернативен топлинен източник (газовия котел) се използва само при пиково потребление. Двувалентните хибридни системи с Belaria® fit r UltraGas® 2могат да доставят до 4 MW енергия – в зависимост от необходимото съотношение на възобновяема енергия.

Благодарение на интелигентната система за управление TopTronic® E, цялото оборудване работи в синхрон и се управлява от едно място. В допълнение TopTronic® E следи прогнозата за времето 3 дни напред и има пълен достъп, анализ и дистанционно обслужване чрез онлайн модул.

Не губете повече време и пари, свържете се с ОВК експерт за консултация и направете разумна инвестиция.