Вентилацията в спортните зали. Колко пресен въздух трябва да бъде осигурен? – бързи съвети за проектантите

◄ Обратно към статиите

Количеството на пресен въздух в една спортна зала зависи от предназначението и натоварването й. Например,  ако се използва само като тренировъчна зала за ограничен брой атлети ще бъде необходимо малко количество пресен въздух, но ако там се провеждат спортни мероприятия  с много състезатели и зрители ще трябва по-голямо количество пресен въздух. Това е така и ако се ползва като зала за концерти и други мероприятия, при които се очаква голям брой зрители.

table
Таблицата показва най-важните размери на най-често срещаните типове  зали. Индивидуалните зони и терени в многофункционалните помещения  понякога могат да бъдат разделени с помощта на завеси или плъзгащи се прегради, като по този начин те могат да бъдат разглеждани индивидуално от гледна точка на вентилацията. Това означава, че като правило зоните, които се снабдяват с пресен въздух, са с размери 15 x 27 m или 22 x 22 m.

 

Количеството пресен въздух се изчислява по следния начин. Изискват се 60 m³/h пресен въздух за всеки атлет и 20 m³/h пресен въздух за всеки зрител.  И тъй като броя на използващите такъв вид зали е различен всеки ден,  както и по всяко време на деня, си струва да обмислим инсталирането на вентилационна система, която е в състояние да се адаптира гъвкаво към широкия обхват от варианти на натовареност на залата.

Пример от практиката

sporthall01


Фигура 1: Спортната зала е вентилирана и отоплена от децентрализирани климатични
апарати.


Спортната зала в Голдбах (Германия) е типична зала, изпълняваща две цели с тясна зона за зрителите.  Носещата конструкция, състояща се от дървени подпори, прави невъзможно инсталирането на въздуховоди. Поради тази причина, проектантите избират децентрализирана вентилационна система, включваща един апарат на всяко игрище. Всеки от апаратите RoofVent е с рекуперация за по-голяма ефективност и дебит на въздушния поток от 5500 m³/h. Тези апарати осигуряват и отоплението на залата. Интегрираните изходящи дюзи AirInjector гарантират ефективното разпределение на въздуха в целия обем.  В обитаемата зона на игрищата, те осигуряват интензивно разпределение на въздуха, без да образуват въздушни течения, което автоматично осигурява и разпределението на температурата. Стратификацията (разпределението на въздуха по височина) е само 1С на всеки 10 метра височина, по този начин се предодвратява натрупването на топлинни джобове в подпокривното пространство и се пести енергия за отопление. Целият голям обем е с равномерна и почти еднаква температура.sporthall02


 

Фигура 2: RoofVent®  са климатични апарати, които подават пресен въздух в залите и засмукват отработен въздух, който се изхвърля навън над покрива

Залата е многофункционално помещение и понякога се използва и за ,,по-тихи“ събития. Но това не е проблем за апаратите RoofVent и  TopVent са оборудвани с въздушни шумозаглушители за подавания изасмукван въздух. А използването на вентилатори с двустепенни скорости  позволява системата да бъде регулирана за различен брой посетители. Двустепенния режим на работа на вентилаторита също може да бъде използван, за да намали нивото на шума, когато това е необходимо.

sporthall03

Фигура 3: Апаратите са снабдени с въздушни шумозаглушители

 
Инсталацията се управлява и регулира посредством контролна система, специално разработена, за да съответства на изискванията на децентрализираните системи. Тя позволява различни режими на работа в различните зони на залата, в зависимост от различните цели, за които се използва залата във всеки един момент. Например, възможно е да снабдява с пресен въздух едно игрище, докато поддържа по-ниска температура в другото, ако то не се използва в момента. Друга важна характеристика на системата за управление е автоматичната настройка на изходящите дюзи в зависимост от разликата между температурите на доставяния и стайния въздух.
Крайните резултати са убедителни. Хората, които използват залата се наслаждават на предимствата и комфорта на въздушните условия в помещението, докато проектантите оценяват енергийно-ефективната система, а инсталатори и сервизни техници - с лесна поддръжка.

Обобщение

Опитът, с тази и  други спортни зали (вижте някои референции тук ) показва, че въздушният контрол с  инжекторните дюзи Air-Injector осигурява отлична вентилация и разпределение на температурата дори при по-големи игрища с размери. Обикновените вентилационни системи с въздуховоди и дори дълги изходящи дюзи  не дават толкова добри резултати при тестовете, тъй като този метод на разпределение на въздуха не може да осигури такова равномерно разпределение на температурата, както това се получава с децентрализираните апарати на Hoval и по-специално патентованата система AirInjector.

Описаните предимства на децентрализираната система я правят идеална за употреба в спортни зали и многофункционални помещения. Фактът, че не е необходим въздуховод и компактният дизайн на апаратите с ниско тегло осигурява значително спестяване на тегло с до 70 % в сравнение с централизирания апарат, а това прави цялата носеща конструкция на залата по-лека.  Също така ниското тегло и компактния дизайн означават, че системата може също така лесно да бъде монтирана в покривната структура при извършването на реконструктивни дейности по съществуващи зали. Не е необходимо допълнително помещение за оборудването.       

Апаратите за вентилация и отопление се доставят готови за свързване, изцяло сглобени и предварително окабелени, като по този начин се редуцират разходите и необходимото време за проектиране. Същото важи и за тяхното инсталиране, което също е бързо и лесно.


На кратко: високата им гъвкавост превръща децентрализираните системи в идеални и  подходящи да задоволят широкия обхват от изисквания на спортните зали и многофункционалните помещения – и всичко това при много конкурентна цена.

Ако Ви хареса този пример от практиката, моля споделете го сега! 


Полезно за проектанти:  
Готови хидравлични схеми DWG и CAD файлове за всички продукти.
Изтеглете тук : свали >>

Софтуер за изчисление на климатични апарати.
Изтеглете тук: свали >>  

автор
Loris Basso