Три причини поради, които да използваме въздушни апарати за охлаждане на големи помещения. Как и при какви обстоятелства това е осъществимо?

◄ Обратно към статиите

Повече от половината въздушни апарати в наши дни вече са оборудвани с водни топлообменници за отопление. От тук идва и идеята, те да се ползват и за охлаждане. Как и при какви обстоятелства това е възможно? 


С нарастващите изисквания за комфорт, делът на вентилационните системи с охлаждане също се е повишил: повече от половината устройства в днешно време са оборудвани с топлообменници за охлаждане. Тази тенденция за децентрализирана вентилация с покривни апарати се наблюдава и при големите по площ помещения (търговски центрове, многофункционални сгради, спортни арени, производствени и логистични халета). Как и според какви условия и обстоятелства това е възможно?    

Защо охлаждане?

Има три причини поради, които се охлаждат големите по площ  помещения, особено индустриалните халета: 


Продукция 
В някои случаи, производството изисква температурата в помещението да бъде към ниските температурни стойности. Това е единствения начин да се гарантира необходимата прецизност в произвеждането на продукцията. Това означава, че охлаждането задължително трябва да бъде налице, за да се регулира температурата. 

Работния капацитет
Работният капацитет на хората драстично спада при висока температра на работната среда (фиг. 1); в същото време честотата на злополуките расте. Икономически погледнато е по-добре да се осигури комфортна работна среда, дори и това да изисква малко по-голем инвестиции в началото, но всички знаем, че когато работниците се чувстват добре, са много по-производителни. 

work-output-falls-with-rising-temperature.png
Фиг. 1: Работният капацитет спада при повишена температура

Комфорт
Предвид положителния опит с климатични системи в други приложения, а по-специално личните автомобили, е разбираемо желанието на работниците за ,,прохлада“ в производствените сгради. От друга страна, инвестициите са необходими. Компромисът между желанието на работниците и инвестиционните разходи още веднъж ни насочва към идеята за използване на рециркулацията на въздушните апарати за охлаждане.  

Охлаждане с въздушни апарати, които работят на рециркулация и в смесен режим с подаване на пресен въздух.

Като общ принцип всяка отоплителна система може да се използва  и за охлаждане, като се използва студоносител, вместо топлоносител.  Тук  редица общи условия трябва да бъдат изпълнени за първи път, а ако това не е възможно, произтичащите от тях проблеми като например образуване на конденз или  разпределението на охлаждането трябва да бъдат разрешени. 

Следното трябва да се разгледа или да се вземе под внимание:


 Свободно охлаждане (Free cooling)

Със смесителна секция (пресен и рециркулиран въздух) топловъздушният апарат може да вкара пресен хладен въздух в помещението и по този начин да се постигне охлаждане. Капацитетът на охлаждане зависи от температурата на чистия въздух, което означава, че това може да бъде само допълнение към намаляването на оперативните разходи.

with-a-mixed-air-box--free-cooling-can-be-used.png
Фиг. 2: Със смесен режим на работа (пресен и рециркулиран въздух), охлаждането е на лице с апарати TopVent MH. 

Двутръбна или четиритръбна система 
Задължително трябва да се обмисли  дали е необходима инсталацията с един воден топлообменник за отопление, който може да бъде използван и за охлаждане. Предимството на четиритръбната система (с два топлообменника) е,  че всеки топлообменник има оптимизирани размери, но това това води и до с по-високи разходи. Ето защо, когато става въпрос за индустриални приложения, двутръбната система е педпочитана.

Кондензат 
Когато въздухът е охладен, може да се появи кондензация.  Кондензатът трябва да се събере и премахне, защото в противен случай може да причини значителни щети на сградата, машините или спиране на производството.  Събирането на кондензат от машини с хоризонтално подаване на въздуха е лесно, но при машини с вертикално подаване на въздуха, това си е предизвикателство. Въпреки това, решение винаги има.  
Освен кондензата вътре в машината е възможно да се образува конденз и от външната страна, което зависи от конкретните условия. В този случай може да се наложи да се добави изолация.

separation-of-the-condensate-in-the-vertical-incoming-air-flow-is-difficult--but-possible.png
Фиг. 3: Събирането на кондензат при вертикално разпределение на въздушния поток  е трудно, но не е невъзможно. 

Разпределение на въздуха 
Както вече споменахме, разпределението на въздуха от покривни апарати във високите помещения обикновено е вертикално надолу  (фиг.4). Това води до редица предимства: 


  • не се пречи на производствения процес, например когато има кранове
  • не се изисква допълнително пространство за климатичните апарати 
  • без усет за течение
  • ниска температурна стратификация 
  • ниски експлоатационни разходи

 

ventilaciq-i-otoplenie-na-sportni-zali
Фиг.4: Покривни въздушни апарати на рециркулация

Ако тези апарати се използват и за охлаждане, проблемите които могат да възникнат са течение и неравномерно разпределение на охлаждането.

Въпреки това е възможно да минимизираме проблемите:

Благодарение на регулируемия въздушен инжектор Air-Injector®, въздухът се настройва в зависимонст от желаната температура в помещението и височината, от която се подава, както и в зависимост от температурата на въздуха на изхода на апарата.

За ефективно охлаждане, климатичните апарати могат да бъдат разположени възможно най-ниско, така че обемът на халето да се охлажда изцяло.

Ако е възможно, подаваният охладен въздух може да се подава директно вертикално надолу, за да достигне желаната зона.

Когато се използват едни и същи апарати за отопление и охлаждане, се спазва общия принцип на компромис между двата режима, така че да бъде постигнат желания комфорт целогодишно.

Как да регулираме?

Тук проблеми няма, когато регулирането е правилно, а това може да подобри комфорта и икономическата ефективност:

  • Работните режими ,, отопление“ и ,,охлаждане“ трябва да бъдат зададени и настроени предварително при пуска и настройката на апаратите от сервизния техник на Hoval, след което контролната система следи всичко автоматично.
  • Възможно е зададената стойност да може да се променя в зависимост от работното време.
  • От икономическа гледна точка е добре няколко апарата да са групирани и да бъдат регулирани от обща контролна система, това е удобно и когато имаме няколко обособени зони в халето.

Обобщение

Охлаждането на големи халета и помещения, особено в индустрията, трябва да бъде на ниска цена; използването на въздушни апарати (които така или иначе са необходими) за охлаждане е добра идея. В сравнение с вентилационните системи с централни климатични камери, тук при деценталицираните системи не са ни нужни въздуховоди (дори и изолирани, в случай на охлаждане). Децентрализираното  разположение на апаратите се използва, за да може да предложи най-висока гъвкавост. Това е полезно при бъдещо разширяване на производството, но и също за правилното регулиране и разпределение на типа апарати според изходящата мощност. В същото време експлоатационен опит на Hoval (повече от 20 години) са гаранция, че няма да се стигне до неприятни изненади. 

Ако имате проект за голямо еднообемно хале, спортна зала или друго - обадете ни се сега и вземете Вашето най-добро решение от Hoval.
  
А ако темата за охлаждането е грабнала Вашето внимание, моля споделете.

автор
Loris Basso