Как да редуцираме разходите за топла вода до 30% в жилищните комплекси?

◄ Обратно към статиите

Жилищните сгради с локално отопление често се сблъскват със сравнително високи сметки поради консумацията. Нуждата от топла вода е голяма и в същото време променлива и това се превръща в проблем. Това генерира в основните разходи и потребителите са принудени да плащат високи сметки.ultrasol_betonsockel_3_5t5v7265-1.jpg

В ерата на новите, иновативните и енергийно-ефективните решения, които свеждат до минимум топлинните загуби и се използват възобновяеми източници на топлина, извличащи енергия от природната енергия. Тъй като нуждата от БГВ е почти постоянна през цялата година,  човек трябва да използва енергията, която може да се извлича постоянно и която е на разположение в дадената местност. Това може да бъде слънчева енергия, която въпреки различната си интензивност е целогодишна и е навсякъде. Тя може да се използва свободно дори и през зимата, в хубави слънчеви дни, с помощта на слънчеви колектори. Те са популярен възобновяем източник на енергия и позволяват да се покрие до 40-80% от търсенето, в зависимост от месеца и са с относително нисък обем на инвестициите. Това позволява да се намалят значително разходите за подгряване на БГВ и в същото време са екологични. Потреблението на битовата гореща вода е различно през денонощието, но се предполага, че пиковото потребление на вода е вечер, за това е добре да има правилно подбран бойлер или буфер за акумулиране на топлата вода.

Как работят соларните панели?

Соларните колектори събират слънчева енергия, докато слънцето грее през деня, за това е необходим бойлер или буфер за съхранение на горещата вода и  позволяващ бързото ѝ използване, когато е необходимо. Капацитетът на резервоара зависи от броя на жителите и следователно количеството на водата, която е консумирана от тях през деня. Изолацията и начинът на свързане със соларната система са много важни, за да може да се запази максимално дълго акумулираната топлина.  

ultrasol_eco_schnitt_web-1.jpg

Ако не е възможно да се използват слънчеви колектори поради ограничената възможност  за монтиранатето им върху покрива на сградата, тогава за затопляне на БГВ (битова гореща вода) трябва да се използват други възможно най-ефективни топлоизточници. Изборът на този топлинен източник, който да постига максимална ефективност и икономия, също е от значение.  Най-доброто решение тук е газов кондензен котел UltraGas.

ultragas-5.jpg

Какво трябва да знаете преди да инвестирате в соларна енергия?

Слънчевите колектори са изключително  подходящо решение,  защото са ефективни и в същото време щадят околната среда. Но това е така само тогава, когато се проектират и планират правилно с максимално използване на слънчевата енергия.  

ultrasolarticle.jpg

Едни от основните характеристики, които са важни за слънчевите колектори са площта им да бъде с възможно най-голяма абсорбция и да имат минимално отражение. Колекторите UltraSol отговарят на тези изисквания, като за целта е използвано стъкло с антирефлексно покритие,  под което е разположен абсорбера - медна серпентина. Абсорберът трябва да заема максималната възможна повърхност, за да има по-голяма площ. Под него има изолация от минерална вата, която предпазва колектора от прекомерни загуби на топлината към повърхността, на която е монтиран, например покривна равнина.  Това е изключително важно, тъй като количеството енергия, която ще бъде прехвърлена към системите за гореща вода зависи от това. През лятото няма нужда от отопление в сградата и колекторите имат възможността да произведат най-много енергия, затова  те се използват главно за  целите на БГВ (гореща вода). В преходните периоди, както и през зимата , когато не е топло, но времето е слънчево, колекторите могат да се използват с цел подпомагане на отоплението в сградата, като това може да достигне около 20-50%, в зависимост от географското разположение.    

Ако сте харесали нашето предложение за жилищни сгради, моля споделете! 

автор
Martin Köb
Product Manager SRS