Комфорт в завод KOSTAL чрез системно решение за отопление, охлаждане и топла вода

◄ Обратно към статиите

Реконструкцията на модерния високотехнологичен завод KOSTAL в Пазарджик изискваше и модерна високотехнологична система за подържане на добър микроклимат. Това бе осигурено от  цялостното системното решение на Hoval.

Данни за обекта

Местоположение: гр. Пазарджик
Функционален тип: Производствена сграда
Площ на терена: 52 000 кв. м
Разгъната застроена площ: 10 000 кв. м
Официално откриване: август 2017 г.

Основен предмет на дейността в завод КОСТАL е  производството на електромеханични компоненти за автомобилната индустрия. Дългогодишната история на фирмата започва още през далечната 1912 година като семейно предприятие, а днес се е доказала като производител на висококачествени детайли с високи изисквания към производствените си резултати.

Предизвикателството

За изграждането на новия завод бе използвана съществувата сграда на бившия завод за металорежещи машини „Металик“, като бе зпазена основната конструкция.

Разполагането на тежки системи за отопление и охлаждане бе непосилно за тази конструкция. За това бе необходимо да се намери едновременно ефективно решение, което да не изисква допълнително усилване на конструкцията.

Спестени бяха 35 тона от товара на покрива. Натоварването с големите централни вентилационни климатични камери и въздуховоди би било 52 тона, докато монтираните покривни апарати на Hoval имат общ товар само 7 тона. Допълнително предимство на децентрализираните апарати RoofVent и TopVent от Hoval е бързият им монтаж, което беше също едно от изискванията на инвеститора. 
   

Първоначална инвестиция

Покривни климатични апарати за отопление, вентилация и климатизация на производствени сгради Hoval TopVent
Завод КОСТАЛ в Пазарджик е един добър пример за производствена база с планирано бъдещо разрастване. Заводът в момента осигурява около 1300 работни места за региона, като те се очакват да нараснат до 1700 в близко бъдеще.
В момента са запълнени част от производствените площи, а други остават неизползваеми до бъдещото разширение. Това от своя страна означава, че не е необходимо да бъде климатизиран целия завод, а само частта, в която вече има отворени работни места.   
С използването на централна отоплителна и вентилационна система това не би било възможно, за това решението с децентрализираните покривни климатични апарати на Hoval бе най-добрият избор. 
 

17 покривни апарата TopVent®, са разположени така, че да обособяват отделни зони в завода ще подържат равномерно затоплено помещение, без загуба на топлина през покрива, без усет за течение в работната зона.

Благодарение на възможността за гъвкав монтаж, заводът се запълва поетапно, като в момента само заетите производствени площи се климатизират. Това спестява първоначалната инвестиция, без да се лишават от комфорт вече обитаемите зони.

Гъвкаво решение с възможност за бъдещо разширение

На следващ етап ще бъдат монтирани покривни апарати за новозапълнените производствени зони, тъй като системата дава тази гъвкава възможност за надграждане.

Възможността за поетапно инвестиране в климатични инсталации дава възможност за облекчаване на бюджета за съответния етап от изграждането на завода.

Патентована технология за максимален комфорт

Hoval AirInjector патентовано разпределение на въздуха по височина, отопление на индустриални сгради

В големите еднообемни помещения от особена важност е разпределението на въздуха по височина, така че те да бъдат равномерно затоплени, тъй като топлият въздух е по-лек и той винаги по естествен път отива нагоре. В производствената сграда на KOSTAL това се постига чрез патентованата система за разпределение на въздуха AirInjector ®, с която са оборудвани всички покривни апарати Topvent и RoofVent. Благодарение на правилното разпределение на въздуха, топлият въздух (загрят в покривния апарат) се сваля успешно в работната зона, дори и при монтаж на апарата на 20-25 метра височина, но това не води до усет за течение в работната зона. За да бъде свален топлия въздух на такова разстояние, първоначалната му скорост на изхода на покривния апарат е голяма, но благодарение на специфичната система от направляващи лопатки, струята, достигайки работната зона (2 метра от пода) се успокоява и скоростта й става пренебрежимо малка. Така системата гарантира, че тя няма причини дискомфорт на служителите.

Прецизният микроклимат е осигурен от контролната система TopTronic®C, която чрез 16 сензора следи за равномерното  разпределение на топлината в целия обем.

Кондезна технология - максимална ефективност.

Кондензен газов котел UltraGas с мощности от 15 kW до 2300 kW

Към децентрализираната система с покривни апарати са свързани два кондензни сдвоени котела UltraGas®, които благодарение на високата си ефективност 97,9% осигуряват икономична работа за затопляне на топлоносителя към покривните апарати, както и за затопляне на водата за битови нужди.    

Резултат

Благодарение на доброто системно решение за климатизиране на завод КОСТАЛ служителите имат отлични условия на труд, което увеличава тяхната производителност, а това от своя страна води и до положителни финансови резултати.

автор
Stanimira Dimitrova