Трябва ли да се модернизира стара отоплителна инсталация, ако тя все още работи?

◄ Обратно към статиите

Колко ще спестите, ако инвестирате в иновативни кондезни котли? 

Независимо от това дали става дума за обществени сгради, еднофамилни къщи или големи индустриални обекти - детерминанти на модерността са ниските експлоатационни разходи и минимално въздействие върху околната среда.

Новите сгради се проектират и изпълняват по новите стандарти за спестяване на енергия, дори като пасивни сгради, където много по-малко енергия се използва за отопление, отколкото преди няколко години. Очакванията на инвеститорите и пазарните нужди са удоволетворени от ефективността на газовите кондензни котли, които имат много експлоатационни и финансови ползи. 

При вече съществуващите сгради, изградени преди години и по старите стандарти, ефективността и оборудването не отговаря на новите изисквания за ефективност и икономии.  Но дори и в тези сгради има шанс за промяна и сега ни ще ви покажем, колко може да се спести, като се заменят старите отоплителни съоръжения с нови, например в производствено хале. Но нека започнем от самото начало...

 

Кондензираща технология – какво е това?

В конвенционалните газови котли, затоплената вода в топлообменика  взима енергията от димните газове, които се охлаждат до определена температура (например 180°C).  В термодинамиката, тази част от енергията се нарича  явна топлина. Но в димните газове се съдържа допълнително количество топлина, която се нарича латентна топлина. Тази латентна (скрита) топлина се съдържа във водната пара, създадена по време на горенето. Тази енергия в конвенционални газови котли е безвъзвратно загубена и се изхвърля с дима навън, но кондензните газови котли използват това допълнително количество топлина чрез кондензацията на водните пари и чрез специален топлообменик с особено голяма площ. След като специфичната топлина се отделя от димните газове, те се охлаждат. Чрез това понижаване на температурата на димните газове до стойност по-ниска от температурата на кондензация (точка на оросяване), водната пара кондензира. Отделената топлина при кондензния процес се оползотворява чрез топлообменник и затопля топлоносителя.

Благодарение на подходящата структура на топлообменика, кондензните котли генерират повече топлинна енергия в сравнение с конвенционалните котли.  Също така кондензните котли осигуряват минимални разходи и комфорт. 

Иновативни решения за кондензни котли

С течение на годините производителите и проектантските им екипи са въвели редица иновативни решения, за да подобрят кондензната технология. Високата ефективност на кондензните котли се постига благодарение на добрия дизайн на топлообменниците и използваните материали, от които са направени. Много производители започнаха да използват алуминиево-силициеви топлообменници, които се характеризират с висока ефективност и малки размери. Алуминият има по-висока топлопроводимост и възможност за по-голяма отоплителна повърхност, която позволява оползотворяване на енегия, в сравнение с топлообменик от неръждаема стомана. Такова решение дава възможност за изграждане на сложни повърхности на топлообмен, което значително повишава ефикасността на кондензните газови котли. Пример за такава иновация е топлообменика AluFer® в UltraGas®.  AluFer®  е направен от алуминий от вътрешната страна, а от външната от неръждаема стомана, увеличава оползотворената топлината от димните газове с 20 % в сравнение със стоманените топлообменици и осигурява равномерен топлообмен.

Друго иновативно решение приложено в котлите UltraGas®  е въвеждането на отделно високо и ниско температурно връщане на топлоносителя. В резултат на това в долната част на котела, където се връща топлоносителя с по-ниска температура, има перфектни условия за ефективна кондензация – което се изразява в оползотворяване на повече енергия от димните газове. Това решение допринася за увеличаване на още 8% в ефективността на котлите UltraGas®  в сравнение с други кондензни котли.  Горелките на кондензните котли са специално проектирани и изработени от най-добрите топлоустойчиви материали, гарантиращи дастатъчно дълъг срок на експлоатация и експлоатационна безопасност. Радиално разположените горелки в котлите UltraGas® използват системата UltraClean®, която точно се адаптира спрямо капацитета на горелката на съвременните изисквания.  Системата намаля честото включване и осигурява чисто и ниско емисионно ефективно изгаряне. 

Контрол и автоматизация

Автоматизацията на работата на системата е също толкова важна за получаването на висока ефективност на котлите.  Необходимо е да се регулира отоплителната мощност спрямо текущата необходимост от топлинна енергия в сградата - като се вземат предвид настоящите външни условия, но и също толкова важно е да се вземат предвид и предстоящите промени във времето.  Един такъв пример е интелигентната контролна система TopTronic®, която е въведена за всички източници на топлина от Hoval.

toptronice_control.jpg

С един контролер, можете да контролирате работата в отделните съоръжения в системата , както и тези, които работят в каскада – всичко това може да стане онлайн през компютър  или приложение за смартфони. Ако отоплителната инсталация е разширена със слънчеви коектори, то контролерът TopTronic®E въз основа на метеорологични измервания, прогнозира степента на слънчева светлина и приспособява програмата към подходящо отопление – по този начин намалява потреблението на газ.  

screenhoval.png

Онлайн платформата за TopTronic E освен, че дава възможност за отдалечен контрол и мониторинг, също прави архив 7 години назад, чрез който може да се видят реалното потребение в годините и реализираните спестявания. Освен това сервизният екип на Hoval има поглед над всички  инсталирани системи онлайн и може да реагира в случай на нужда, може да провери състоянието на системата.

Инсталация, която отдавна си възвърна инвестицията и вече реализирала над 600 000 CHF спестявания.

Изминаха 10 години откакто кондензните газови котли UltraGas бяха монтирани в Ивоклар Вивадент в Лихтенщайн и сметките на г-н Фуси (фасилити мениджър Ивоклар) вече са реалност. 
Инвестицията беше изплатена за малко повече от 6 години, а инсталацията на 10-тата година носи само спестявания, които са на стойност около 600 000 CHF. Очаква се след още 10 години те да се удвоят и да са близо 1 200 000 CHF, а дори и повече, ако се отчита и поскъпването на газта.

Преди 10 години г-н Фуси каза: "Трябваше да направим това много по-рано. Закъсняхме с две или три години , когато  разбрах колко много можеше да спестяваме” 
.


 

efektivno-otoplenie-kotli-hoval

Ето какви бяха първоначалните изчисления, а те вече на и реалност след първите 10 години експлоатация.

Старата инсталация е била на около 10 години, когато е дошла идеята за реновация с кондензни газови котли. А след още 10 години от нейната експлоатация, спестяванията вече са реалност. 

Водогреен котел (ST-plus):

1 x 2900 kW 

Гориво:

Природен газ

Годишна консумация на гориво:

480.000 m3/a

Решението беше да се инсталира газов кондензен котел:

2 x UltraGas® (1440D): 2880 kW

Инвестиционни разходи (котли)

прибл. 400.000 sFr.

Годишни спестявания от оперативните разходи с   UltraGas®            

60.000 sFr./a

ROI (възвръщаемост на инвестицията)

 6.6 години

Енергийни спестявания след 20 години

прибл. 1.200.000 sFr.

Eко-одит (CO2 –спестявания)

240 t/a

След 20 години

4800 т

Енергийните спестявания с новите котли UltraGas са от 20 до 25 % на година.

Необходимостта да се намали потреблението на енергия и да се намалят оперативните разходи на сградите – се превръща в популярност на модерните кондензни котли, които изместват по-малко икономически решения, които са обременили околната среда. Това оборудване благодарение на най-високо качествените монтажни възли, гарантира най-ефективното използване на газови горива.  Съвременните кондензни котли работят добре в модернизирани инсталации и в нови сгради - независимо дали става дума за еднофамилни къщи, многофамилни жилищни сгради или големи сгради. 

  

Ако сте заинтересовани от модернизирането с използването на кондензна технология, не се колебайте да се свържете с експертите от Hoval

Свържете се сега с експертите Hoval и вземете най-добрата оферта за Вас или Ваш клиент, www.hoval.bg, 0700 20 755, hoval.bg@hoval.com

Статия в списание HK - Gebaudetechnik - ноември 2009

автор
Günther Köb