За да бъде отоплителната система ефективна, от съществено значение е в нея да се комбинират ефективни съоръжения с високоефективен контрол. Новият контролер TopTronic®E от Hoval осигурява идеалното решение

◄ Обратно към статиите

Несъмнено в сърцето на една ефективна отоплителна система, трябва да има и ефективно управление. 

Все пак това е част от уравнението, когато става въпрос за увеличаване на енергийната ефективност. Също толкова важно е възможността за контрол върху инсталацията, за да се гарантира, че осигурява оптимална работа.

В миналото, контролните системи бяха тенденциозно сложни и доста трудни за експлоатация, управление и поддръжка. Неминуемо, това увеличаваше риска от грешки при въвеждане в експлоатация и беше пречка за последваща фина настройка на системата.

През последните години положението стана още по-сложно с нарастването на използването на отоплителни системи, включващи множество конвенционални и нисковъглеродни източници на топлина. Това изисква по-усъвършенствана технология за контрол, което е предизвикателство за доставчиците, използващи стария тип контролери.

TopTronic®E от Hoval  е напълно нов системен контролер, разработен из основи, за да отговори на тези нужди.  Като такъв, той е с напълно ново ниво на улесненост, модулност, свързаност и потребителски опит, без компромис с контролната функция.

TopTronic®E е заложен в последното поколение котли, бойлери, термопомпи и други топлинни източници от  Hoval, като той може да контролира един или няколко източника в каскади до 8. По този начин се елиминира неудобството и риска от допускане на грешки, както когато се работи с различни контролери за различни уреди и системни конфигурации

автор
Kevin Stones