Прецизно производство с прецизно отопление - завод OSRAM със системно решение от HOVAL

◄ Обратно към статиите

Изборът на подходяща вентилационна и климатична система е от решаващо значение още в етапа на проектиране, когато става въпрос за високотехнологично производство със спицифични изисквания за микроклимат. Наличието на достатъчно свеж, пресен и филтриран въздух повишава не само комфорта, но и производителността на служителите. Благодарение на децентрализираната системата, която не изисква въздуховоди, инсталираното решение в завода OSRAM отговаря идеално на инфраструктурата на сградата, специфичните условия на микроклимат и осигурява достатъчно свободно пространство по височина.

Постигане на специфичните изисквания на клиента:

Заводът на OSRAM в гр. Пловдив е с разгъната застроена площ  близо 18 000 m2 и се състои от  административна част, производствена и складова база, където при пълна заетост, ще бъдат реализирани около 900 работни места. Спецификата на произвежданите продукти - светодиодни матрици и модули, LED, сензори и системи за управление на осветлението за интелигентни сгради – изискват и специфични условия на микроклимат. За осигуряването на тези условия най-доброто решение бе децентрализираната климатизация от Hoval с покривни апарати TopVent®, които отопляват, охлаждат и подават пресен въздух в халетата. Благодарение на патентованата си система за разпределение на въздуха AirInjector® покривните апарати разпределят равномерно и плавно затопляне и охлаждане в работната зона, без усет за течение и без мъртви неклиматизирани зони. Пресен въздух се осигурява в норми. Освен в работната зона, равномерно е и разпределението на въздуха по височина. Това е трудно постижимо с друг вид климатична техника. Благодарение на системата с AirInjector®, въздушната струя може достига работната зона с подходяща температура, без да има усет за течение, като това е възможно дори при монтаж на много голяма височина (дори при 25 м).

Спестяване на пространство и време за монтаж:

Покривните апарати освен, че осигуряват най-добрия климат в големи еднообемни зали, те също и спестяват така важно пространство вътре в тях. Това е така, защото тук липсват големи въздуховодни канали, отнемащи от обема на халето. Покривните апарати TopVent  на Hoval са свързани единствено към електрическата мрежа и компактни тръбни хидравлични връзки към котелното помещение. Мястото, което заемат тръбните трасета е значително по-малко от мястото заемано от големи въздуховоди. Това също е предимство и по време на монтажа. Апаратите идват готово окабелени и подготвени за монтаж. Те се поставят на предварително подготвения покривен отвор и се свързват към тръбната и електрическа мрежа. Покривният монтаж и  малката подпокривна височината на вътрешната тела е така добре проектирана, че гарантирано няма никакви смущения на работния процес и складирането на готовата продукция.

Добавена стойност и доволните клиенти:

Кондензни газови котли в каскада Hoval UltraGas за отопление завод OSRAM

Системното решение за отопление, охлаждане и вентилация от Hoval дава добавена стойност в цялата тази прецизна обстановка на водещия производител на висококачествена осветителна техника. Комфорта в работната обстановка и постигането на стандартите за енергийна ефективност за нискоенергийни сгради са гарантирани, а те са важни за всички нас.

Удоволетворените клиенти са най-силното доказателство, че сме на прав път. Те ни вдъхновяват да бъдем още по-добри в бъдеще, защото в полза на всички е да се грижим за опазването на енергията и околната среда.

Hoval TopVent в производствено предприятие ОСРАМ - отопление, охлаждане, вентилация за хале
автор
Stanimira Dimitrova